Het Westerse gevoel van ontworteling en onze psychische gespletenheid

De maatschappelijke destructieve dramadriehoek en haar slachtoffercultuur