Philosophy, Religion & Society

De pre-socratische filosofie en haar ontologische / metafysische vraagstuk

De Westerse filosofische drie-eenheid, de rede en de onderdrukking van ons Freudiaans kind

Epicurus ‘s ataraxisch-ideaal & de Stoa: op naar langer termijn geluk!

Augustinus & Thomas van Aquino: de christelijke lichtbakens!

Filosofisch Grootmeester Aristoteles als inspiratiebron voor het Islamitische gouden tijdperk!

Spinoza’s existentialisme, pantheïsme en monisme!

Van Descartes’ rationalisme naar Humes empirisme tot Kants synthese!

Nietzsche en de wereld als wil!

Machiavelli’s leiderschapsrealiteitszin en politiek-filosofische consequentialistische ethiek!

Michel de Montaigne: de Franse filosoof en zijn rebellie!

François de la Rochefoucauld en zijn aforismen!

Arthur Schopenhauer en de wil tot leven!

Georg Hegel en zijn absoluut idealisme!

De filosoof Martin Heidegger en de weg naar het echte leven!

Jean-Paul Sartre en zijn existentialisme: geef zelf betekenis aan het leven!

Albert Camus – De flamboyante Franse filosoof: geniet van de lichamelijke geneugten van het leven!

Verslag: De holistische wetenschap - een inleiding in de Theosofie - Henk Bezemer (bioloog) - Theosophical Society Point Loma

Katharen en Bogomielen: de spirituele weg vroeger en nu – opzoek naar de goddelijke oorsprong als eindbestemming (Dick van Niekerk) – Stichting Rozenkruis

Verslag: Descartes – De eerste echte breinwetenschapper – Rode Hoed – Amsterdam

De maatschappelijke destructieve dramadriehoek en haar slachtoffercultuur (Published)

Liquid Society & Liquid Leadership! Wees als leider voorbereid op de toekomst!

Verslag: De grondslagen van de Europese Vrijheid - Damiaan Meuwissen (Emeritusprofessor rechtsfilosofie en staatsrecht) - Sint Nicolaas Academie najaar 2018

Verslag: Fascisme in Europa: feit of fictie – Rode Hoed – Amsterdam

Verslag: Hoe Werkt Nederland (1)? Ons politieke systeem & Europa - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Verslag: Hoe Werkt Nederland (2)? Ons Poldermodel - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Verslag: Hoe Werkt Nederland (3)? Onze economie en duurzaamheid - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Verslag: Permafrost (Een filosofisch essay over de Westerse geopolitiek van 1914 tot heden) – Tom Zwitser – Sint Nicolaas Academie voorjaar 2019

Hoe Werkt Nederland (4)? Onze Verzorgingsstaat - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Verslag: Hoe Werkt Nederland (5)? Onderwijs, immigratie en identiteit - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Het Westerse gevoel van ontworteling en onze psychische gespletenheid

De zeven christelijke (spirituele) hoofdzonden: de weg naar het Goede!

De Spirituele Renaissance zal de Romantische Periode (1795 – 1890) weer doen herleven en zelfs overtreffen!

De wens naar (financiële) vrijheid is een wens naar Spirituele Groei!

Alleen een Universele Identiteit kan ons nog verenigen en ons zelfvertrouwen herstellen!

Het Westerse gevoel van ontworteling en onze psychische gespletenheid

De Maatschappelijke destructieve Dramadriehoek en haar Slachtoffercultuur

The Three Stations of the Heart within the Amrita Nadi-line – The River of Bliss Consciousness

Drugscriminaliteit: een spirituele aanpak is gewenst – de vraagzijde nader belicht!

Actualiteitendebat: Politiek of militair strategisch? Nederlandse defensie in het Midden-Oosten

In gesprek met Pete Hoekstra, ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland

Het Coronavirus – de Kracht der Tegenkrachten: een Positieve Spirituele Read

YouTube

Verval en Ondergang van het Romeinse Rijk

Spiritual Politics

Spirituality & Globalization

Rethinking Materialism

Spiritual Economics

The Next 100 years! GeoPolitics!

7 Steps to Global Economic and Spiritual Transformation

De Onzichtbare Maat - Herwaardering van de Europese Traditie

Hoe het Christendom het Westen vormde