Blog

De Spirituele Renaissance zal de Romantische Periode (1795 – 1890) weer doen herleven en zelfs overtreffen!

De wens naar (financiële) vrijheid is een wens naar Spirituele Groei!

Alleen een Universele Identiteit kan ons nog verenigen en ons zelfvertrouwen herstellen!

Het Westerse gevoel van ontworteling en onze psychische gespletenheid

De maatschappelijke destructieve dramadriehoek en haar slachtoffercultuur

The Three Stations of the Heart within the Amrita Nadi-line – The River of Bliss Consciousness

YouTube

Spiritual Politics

Spirituality & Globalization

Rethinking Materialism