#190 - De Zondeval/Erfzonde van Adam & Eva: een Spirituele Uitleg!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

De zondeval/erfzonde betreft de gebeurtenissen in het verhaal in Genesis 3 over de schending van Adam en Eva (de eerste mensen) van Gods verbod om van de boom - van de kennis van goed en kwaad - te eten. Ze aten beiden de verboden vruchten van deze boom en zo werden hun ogen geopend en merkten zij dat zij – schaamtevol – naakt waren.

God vermoedde dat zij hadden gegeten van de verborgen vruchten en vroeg Adam of dit klopte. De man (Adam) gaf de vrouw (Eva) de schuld (zij gaf hem een verboden vrucht door) en de vrouw vervolgens de duivelse slang (die Eva ‘op sluwe sprakelijke wijze’ had gelokt om de eerste vrucht te eten).

God vervloekte hierop de slang. Tegen de vrouw zei hij dat haar zwangerschap een zware last zou worden en baren hard zwoegen zal zijn. Zij zou haar man begeren, maar de man zou over haar heersen. De man zou zijn hele leven moeten zwoegen om uit de akker voedsel te produceren: 'zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen - stof ben je, tot stof keer je terug’.

De diepste laag van wijsheid achter dit verhaal is het verhogen van het spirituele bewustzijnsniveau voor ieder mens. Elk mens draagt de geestelijke last van Adam en Eva – het constante verslavende destructieve denken ('the chattering mind') – en het niet tegelijktertijd (geestelijk) naar binnen kunnen gaan, naar de extatische zeven chakra’s/centers.

De boom van kennis van goed en kwaad staat voor de boom van geestelijk rationaliseren: het overal telkens over willen verklaren en uiten, het telkens piekeren, het telkens oordelen, het telkens onderscheid willen maken - dit is goed en dat is kwaad (morele openlijke verhevenheid).

Ze kregen de verkeerde ogen, de schaamtevolle ogen: schaamtebesef (en schuldbesef) trad zo binnen in de psyche, terwijl Verlichting los is van elke (langdurige) schaamte (naaktheid), van elk schuldbesef (elkaar de schuld geven (Adam > Eva > Slang)).

Het lichamelijk lijden zal erger worden als het brood (meditatie, zweten) niet wordt genomen (last zwangerschap, zwoegen akker & relationele afhankelijkheid/onevenwichtigheid ‘heersen over’) en dan wordt je inderdaad stof (de betekenis van aarde is terug naar de innerlijke bron). De bron is stof, is nietsheid, is allesheid, een terugkerende beweging: naar het kindszijn, naar de innerlijke vreugde – los van alle rationele conditioneringen en beperkingen.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

mr. dr. drs. G.G. Vos

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl