Find your Spiritual Self!

Iedereen is bewust of onbewust in het leven op zoek naar het Zelf, naar God of naar Boeddha natuur - hoe het ook wordt genoemd. Het is een diep intrinsiek warm gevoel rond de hartstreek en ieder mens wil voor eeuwig in deze heerlijke staat blijven. Het Zelf is genezend en kan genezen. 

Het zijn tragische gebeurtenissen in het leven van een mens, die een aanwijzing zijn van een hogere kracht om spiritueel te gaan groeien. Het besef daarvan maakt vaak de gebeurtenis achteraf bezien een spirituele zegen.

Het leven is een spiegel van het Zelf, waardoor liefde in allerlei vormen naar de mens zal toestromen als een persoon in staat is om dit Zelf te kunnen vasthouden: romantisch, zakelijk en sociaal. Het leven wordt moeiteloos en voor het eerst is er een gevoel van echt leven - voor die tijd is de mens altijd slapende en in het onbewuste geweest. 

In mijn coaching gaan we samen op zoek naar het Zelf en gaan we zo spiritueel groeien, zodat jouw leven in allerlei opzichten het mooiste leven ooit wordt.

The Map of Spirituality - Het Pad der Verlichting

Blog

Leef jij als Osho’s nieuwe mens – de ‘homo spiritus ludens’ – voor langer termijn geluk en welzijn!

Hoogbegaafdheid: wat is het precies en waarom is het spiritueel verklaarbaar?

Boek succes met de wetten van manifestatie en creatieve spanning!

De zes basisangsten die je weerhouden om echt te gaan leven!

Depressie is gestolde energie! Kom er op een natuurlijke spirituele wijze vanaf!

Van een angstige rivale naar een open succesvolle spirituele organisatie!

Tevredenheid in het dagelijks leven: fundamentele goedheid en meditatie

De zeven universele spirituele principes die je laten verder groeien als mens en als leider!

De zestien verschillende niveaus van bewustzijn en hun emotionele kenmerken! Weet waar jij nu zit!

Leer beter verkopen! De drie ontwikkelingsstadia - in spiritueel opzicht - van een verkoper: the Inertia State, the Energetic State en the Peaceful State!

Hoe bereik je langdurige gelukzaligheid en innerlijke rust?

Verslag: De holistische wetenschap - een inleiding in de Theosofie - Henk Bezemer (bioloog) - Theosophical Society Point Loma

Katharen en Bogomielen: de spirituele weg vroeger en nu – opzoek naar de goddelijke oorsprong als eindbestemming (Dick van Niekerk) – Stichting Rozenkruis

Verslag: Van Stress naar Zen – Theosophical Society Point Loma

Verslag: How to become an imperfectionist – Haemin Sunim