Blog

De leider en het zondebokmechanisme!

Groepsdynamica! Schijneenheid en -intimiteit in groepsverbanden!

Spinoza’s existentialisme, pantheïsme en monisme!

Depressie is gestolde energie! Kom er op een natuurlijke spirituele wijze vanaf!

Van een angstige rivale naar een open succesvolle spirituele organisatie!

Filosofisch Grootmeester Aristoteles als inspiratiebron voor het Islamitische gouden tijdperk!

De 5-urige werkdag en de wet van Parkinson!

Augustinus van Hippo & Thomas van Aquino: de christelijke lichtbakens!

Epicurus ‘s ataraxisch-ideaal & De Stoa: op naar langer termijn geluk!

De Westerse filosofische drie-eenheid (Socrates, Plato en Aristoteles)!

Gezond afvallen en waarom calorieën tellen WEL werkt!

The optimal life path: hart versus verstand of harmonische dialectische eenheid?

De dertien signalen dat je niet je optimale levenspad bewandelt!

De pre-socratische filosofie en haar ontologische / metafysische vraagstuk

How to drastically change your life? Learn to let go of your negative thoughts!

De leiderschapslessen van Napoleon Hill!

Coaching vanuit de systeemtheorie!

Coaching vanuit NLP!

De vijf meest gebruikte coachingstechnieken van een coach!

De zes competentieprofielen voor coaches

Does coaching work? Evidence-based research!

Coaching! Wat is dat precies?

Coaching! De 8 gesprekstechnieken van een coach!

Los conflicten op de werkvloer op een goede wijze op!

Boek succes met de wetten van manifestatie en creatieve spanning!

Life in freedom! Buy low-cost Index Funds!

Life in freedom! Create your own Life Time Income Fund!

De zes basisangsten die je weerhouden om echt te gaan leven!

Noodplan tegen een burn-out!

Verhoog de kwaliteit van je organisatie! Geef op de juiste wijze feedback!Noodplan tegen een burn-out!

Lees meer

Verslag: Hoe Werkt Nederland (5)? Onderwijs, immigratie en identiteit - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Lees meer

Hoe Werkt Nederland (4)? Onze Verzorgingsstaat - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Lees meer

Verslag: Permafrost (Een filosofisch essay over de Westerse geopolitiek van 1914 tot heden) – Tom Zwitser – Sint Nicolaas Academie voorjaar 2019

Lees meer

Verslag: Hoe Werkt Nederland (3)? Onze economie en duurzaamheid - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Lees meer

Verslag: Descartes – De eerste echte breinwetenschapper – Rode Hoed – Amsterdam

Lees meer

Verslag: How to become an imperfectionist – Haemin Sunim

Lees meer

Verslag: Van Stress naar Zen – Theosophical Society Point Loma

Lees meer

Verslag: Hoe Werkt Nederland (2)? Ons Poldermodel - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Lees meer

​Hoe om te gaan met een breakup in de liefde! De acht cruciale tips die je MOET weten!

Lees meer