Deep Knowledge of Life Wisdoms to Solve your Challenges!

Being coached based on the depth and the old wisdoms of the philosophers will be a profounding adventure for you to discover your destructive patterns and turn them around to flow deeply further in life. 

  • Examine Hidden Beliefs that may be holding you back
  • Articulate your Values and Priorities in Life
  • Supporting you by making Difficult Life Decisions
  • Work through Moral Dilemmas
  • Explore Questions of Meaning and Purpose
  • Navigate Shifts in Identity and Self-Image
  • Figure out your Spiritual Beliefs
  • Define and Explore your Personal Life Philosophy
  • Life Cycle Analyses (pain spots)

Blog

Het Joodse Volk: De Kanaries in de Kolenmijn & De Zondebok!

De Zelfscankassa: ‘Civilization has not yet started’

De Onttroningsnarratieven en het Metafysisch Narcisme: De Krenkingen der Mensheid!

The Matrix and Conservatism/Reactionary! (English)

The Wisdom-Quotes of Nietzsche's Zarathustra by Osho!

Stoïcisme in de praktijk – College 5/5 Stoïcijns Denken & Doen + Eigen Inbreng

Politiek en De Woede – College 4/5 Stoïcijns Denken & Doen + Eigen Inbreng – Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, Hillesum, Van Reijen, Van BroekhovenDe Spiegel & De Waarheid – College 3/5 Stoïcijns Denken & Doen + Eigen Inbreng – Epictetus, Marcus Aurelius, Seneca, Eger

Stoïcijnse Levenskunst – College 2/5 Stoïcijns Denken & Doen + Eigen Inbreng – Epictetus, Marcus Aurelius, Seneca, Nussbaum

Amor Fati – College 1/5 Stoïcijns Denken & Doen + Eigen Inbreng – Zeno, Jezus, Kant, Marcus Aurelius, Heraclitus, Seneca, Spinoza, Epictetus

Jung’s analyse van de twee hoofdzonden van Augustinus: Consupicentia en Superbia!

Aristoteles’ Eudaimonia – De Ethiek van de Deugden en de Goede Ziel!

De Vier Kardinale én Drie Theologische Deugden!

Het Goddelijke schiep de aarde in zeven fasen/dagen/chakra’s!

Eva en de 'rib' van Adam: een Spirituele Uitleg!

De Zondeval/Erfzonde van Adam & Eva: een Spirituele Uitleg!

Is deze tijd nu een Kosmische Revolte? – René van Horen – Lezing – Rozenkruis – 16 november 2021 Den Haag

Van de 3de naar de 5de Spirituele Dimensie: Ontwaken in 5D-CONSCIOUSNESS - Hoe zit het NU echt?

Kahlil Gibran - De Profeet - Spirituele uitleg van de 10 belangrijkste teksten!

Leef als Rousseau’s wilde vrije mens: een korte samenvatting van de lezing ‘Sid Lukkassen #4. Filosofische lezingenserie over de democratie en haar media’!

Nieuwe Vooruitstrevende Politiek: Individuele Personendemocratie + Meritocratisch Zakenkabinet!

The 23 Revolutionary Secret Teachings of Jesus - Commentaren op het 'vergeten' Thomas-Evangelie (Nag Hammadi)

De pre-socratische filosofie en haar ontologische / metafysische vraagstuk!

De Westerse filosofische drie-eenheid, de rede en de onderdrukking van ons Freudiaans kind!

Epicurus ‘s ataraxisch-ideaal & de Stoa: op naar lange termijn geluk!

Augustinus & Thomas van Aquino: de christelijke lichtbakens!

Filosofisch Grootmeester Aristoteles als inspiratiebron voor het Islamitische gouden tijdperk!

Spinoza’s existentialisme, pantheïsme en monisme!

Van Descartes’ rationalisme naar Humes empirisme tot Kants synthese!

Nietzsche en de wereld als wil!

Machiavelli’s leiderschapsrealiteitszin en politiek-filosofische consequentialistische ethiek!

Michel de Montaigne: de Franse filosoof en zijn rebellie!

François de la Rochefoucauld en zijn aforismen!

Arthur Schopenhauer en de wil tot leven!

Georg Hegel en zijn absoluut idealisme!

De filosoof Martin Heidegger en de weg naar het echte leven!

Jean-Paul Sartre en zijn existentialisme: geef zelf betekenis aan het leven!

Albert Camus – De flamboyante Franse filosoof: geniet van de lichamelijke geneugten van het leven!

Verslag: De holistische wetenschap - een inleiding in de Theosofie - Henk Bezemer (bioloog) - Theosophical Society Point Loma

Katharen en Bogomielen: de spirituele weg vroeger en nu – opzoek naar de goddelijke oorsprong als eindbestemming (Dick van Niekerk) – Stichting Rozenkruis

Verslag: Descartes – De eerste echte breinwetenschapper – Rode Hoed – Amsterdam

De maatschappelijke destructieve dramadriehoek en haar slachtoffercultuur (Published)!

Liquid Society & Liquid Leadership! Wees als leider voorbereid op de toekomst!

Verslag: De grondslagen van de Europese Vrijheid - Damiaan Meuwissen (Emeritusprofessor rechtsfilosofie en staatsrecht) - Sint Nicolaas Academie najaar 2018

Verslag: Fascisme in Europa: feit of fictie – Rode Hoed – Amsterdam

Verslag: Hoe Werkt Nederland (1)? Ons politieke systeem & Europa - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Verslag: Hoe Werkt Nederland (2)? Ons Poldermodel - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Verslag: Hoe Werkt Nederland (3)? Onze economie en duurzaamheid - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Verslag: Permafrost (Een filosofisch essay over de Westerse geopolitiek van 1914 tot heden) – Tom Zwitser – Sint Nicolaas Academie voorjaar 2019

Hoe Werkt Nederland (4)? Onze Verzorgingsstaat - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

Verslag: Hoe Werkt Nederland (5)? Onderwijs, immigratie en identiteit - Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel - De Balie - Amsterdam

De zeven christelijke (spirituele) hoofdzonden: de weg naar het Goede!

De Spirituele Renaissance zal de Romantische Periode (1795 – 1890) weer doen herleven en zelfs overtreffen!

De wens naar (financiële) vrijheid is een wens naar Spirituele Groei!

Alleen een Universele Identiteit kan ons nog verenigen en ons zelfvertrouwen herstellen!

Het Westerse gevoel van ontworteling en onze psychische gespletenheid!

De Maatschappelijke destructieve Dramadriehoek en haar Slachtoffercultuur!

The Three Stations of the Heart within the Amrita Nadi-line – The River of Bliss Consciousness!

Drugscriminaliteit: een spirituele aanpak is gewenst – de vraagzijde nader belicht!

Actualiteitendebat: Politiek of militair strategisch? Nederlandse defensie in het Midden-Oosten!

In gesprek met Pete Hoekstra, ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland!

Het Coronavirus – de Kracht der Tegenkrachten: een Positieve Spirituele Read!

Krijg JONG kinderen! + Verschillende levensfases!

We moeten juist méér vliegen in plaats van minder! Economische Efficiënte Allocatie van Middelen, Innovatieve Kansen, Financiële Herverdeling en Globale Vrede!

Jordan Peterson: Beyond Order! - Aanvullingen en Ontkrachtingen!

Wat we persoonlijk kunnen leren van het conflict tussen Oekraïne en Rusland: ‘Bring the Party!’

Het doorgeschoten populistisch-egalitarisme van Amalia!

Wees Afgrondelijk!: Een korte beschouwing van de scheppingskracht van Dr. Sid!

Oorlogspsychologie: waarom moeten al die gebouwen naar de grond?

Oorlog is Vrede – Vrede is Oorlog!

MATTEÜS 21:31 – Jezus van Nazareth: ‘Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods’

De Voice-rel, Epstein & Weinstein: onze samenleving is seksueel ‘suppressed’!

YouTube Books

Japanese Philosophy - Stay Energized! (English)

The Life of The Spirit! (English)

The Grip on the Public Opinion! (English)

Diving into the History & Future of Morality! (English)

Jung - Escape from the Collective Unconsciousness!

Jung - God & Human Image!
Jung - Archetypes & Collective Unconsciousness!

Jung - Transmissions & Projections!

The Most Important Philosophers to Transform your Life!

The Motives of Warfare!

Avondland & Identity!

Western Guilt!

Diversity, Identity & Culture Wars!

Philosophy in the Islamic World!

Priests & Politicians - The Mafia of the Soul!

It's All About Change!

Sid in gesprek met Willem en GuidoFox (Schrijver Social DayLove) over de Seksualiteit & Samenleving!

Osho On Basic Human Rights - Spiritual Politics (1)!

Links & Rechts in Dialoog - Een Maatschappelijke en Spirituele Beschouwing (1)!

De Acht Grote Lessen van de Natuur!

Moeder Natuur - Oudemans: Maatschappij, Natuur en de Moderne Mens (1)!

Verval en Ondergang van het Romeinse Rijk!

Spiritual Politics!

Spirituality & Globalization!

Rethinking Materialism!

Spiritual Economics!

The Next 100 years! GeoPolitics!

7 Steps to Global Economic and Spiritual Transformation!

De Onzichtbare Maat - Herwaardering van de Europese Traditie (1)!

Hoe het Christendom het Westen vormde (1)!

Op naar een Spirituele Renaissance!

Truth vs Falsehood - Spiritueel Politiek Beleid (1)!