#200 - De Kernkwaliteiten van de gevorderde Life Coach!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik dieper ingaan op de techniek van het coachen: de gevorderde kwaliteiten!

Uitpraten & Doorluisteren: 

Het is – denk ik – van belang als goede coach om de cliënt eerst goed te laten uitpraten en door te luisteren. Deze twee samenhangende eigenschappen zijn zeer belangrijk - en worden vaak gemakshalve vergeten -, aangezien zo de cliënt zijn verhaal en bijbehorende emoties kan uiten en loslaten – zonder daarin gestoord te worden. 

De onderliggende emoties kunnen geventileerd worden en de coach krijgt zo eveneens een goed beeld van de bestaande problematiek. In het geval dat een coach vanaf het begin telkens interrumpeert en vragen stelt kan het coachingsgesprek vervallen in een normaal-dagelijks-leven-semi-interview-gesprek en dat is niet de bedoeling ten aanzien van de therapeutische werking van een coachingssessie. 

De coach kan wel tussentijds gebruikmaken van ja-knikken, bevestigend luisteren (mmm/kijk!) en medeleven tonen – zonder een irritante overdrive hierin te plaatsen. Het is bovendien van belang om zoveel mogelijk een neutrale gezichtsuitdrukking en hoofd-rechtop-positie in te nemen, zodat de coach zo een onbevangen en onbevooroordeelde luisterpositie inneemt. Het is mijns inziens niet de bedoeling om als coach gelijk al positie in te nemen in het vraagstuk waar cliënt hem of haar mee confronteert.

De Coachingsvraag:

Op het moment dat het vraagstuk van de cliënt duidelijker begint te worden is het de taak van de coach om toe te gaan werken naar een duidelijke coachingsvraag (de wezenlijke hulpvraag). Dit kan de coach bereiken door bevestigende, aanvullende en verdiepende vragen te stellen als de cliënt - natuurlijk - volledig is uitgesproken (‘begrijp ik goed dat’, ‘zou je dit nog verder kunnen toelichten’, ‘wat vind je van dit’, ‘zou het kunnen zijn dat’, etc.). 

Het is aan te raden om eveneens gebruik te maken van gevoelsvragen (‘wat voel je hierbij?’) om zo diepere lagen en behoeftes van de cliënt waar te kunnen nemen (en dit kan weer worden meegenomen in de coachingsvraag).

De Systeemtheorie:

De coach kan gebruikmaken van een begin van de systeemtheorie om een beter beeld te krijgen van de achtergrond van cliënt en ook om het vertrouwen tussen beiden op te kunnen bouwen. Het is niet de bedoeling om de systeemtheorie gelijk uitgebreid op te zetten (dat is meer voor latere sessies), maar het aanstippen van omringende invloedsferen van cliënt (familie, sport, vakanties, sociale omgevingen, etc.) is mijns inziens zeker aan te raden.

De coachingsvraag staat in verbinding met het daadwerkelijke coachingsadvies (het aantal sessies / trajectvorm). De systeemtheorie kan behulpzaam zijn bij het nader te herformuleren van de coachingsvraag (uitbouwen & verdiepen). Daarbij is het van belang om visie/doel/visualisatie ook mee te nemen in de coachingsvraag (het uiteindelijke doel & welk termijn).

De Houding van de Coach:

De houding van een coach is ook erg belangrijk. 

Een open, ontspannende, zelfverzekerde en vertrouwenwekkende houding van de handen (open zichtbare palmen en vingers losjes gestrekt (niet verkrampt)), het bovenlichaam en de benen kunnen ervoor zorgen dat cliënt zich op zijn gemak voelt en zo ook alles bespreekbaar kan maken: de houding van de coach staat zo ten dienste aan het ontwikkelingsproces van cliënt.

Het is een must voor een cliënt als de coach beschikt over een ‘kind of’ fotografisch (luister) geheugen. De coach is zo in staat om inconsequenties in de verschillende sessies te kunnen ontdekken en deze zijn essentieel om cliënt verder te kunnen laten groeien. Het is ook aan te raden om als coach regelmatig terug te grijpen op wat cliënt in het verleden heeft verteld (essentiële uitspraken/feiten), zodat cliënt waarneemt dat de coach volledig betrokken is bij zijn vraagstuk en daarop inspeelt: dit geeft wederzijds vertrouwen (en zo weer openheid).

Confrontatie?:

Het is te adviseren om pertinent geen discussie met de cliënt aan te gaan en/of gedrag te corrigeren, zeker in de eerste paar sessies: daarvoor zal eerst een goede vertrouwensbasis voor nodig zijn. Dit heeft 2 voordelen: 1) de cliënt zal het ‘direct-coaching-advies’ eerder aannemen en (beter) invoegen in zijn of haar leven en 2) het risico bestaat dat de potentiele cliënt geen cliënt zal worden als je hem of haar gelijk tegenspreekt (EGO-hurting).

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

mr. dr. drs. G.G. Vos

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl