#202 - Leadership Performance: De vijf cruciale kwaliteiten die bepalend zijn voor succesvol leiderschap!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Ben jij een leider in een leidinggevende positie!

Zo ja, dan is het cruciaal om van deze kwaliteiten op de hoogte te zijn voor je ontwikkeling als leider – en voor de onderneming/organisatie in zijn totaliteit!

1. Talentontwikkeling

Het is mijns inziens als leider erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de (unieke) kwaliteiten van werknemers en eveneens zijn of haar ontwikkelingspotentieel. Het kunnen zien is al stap (1), maar dan nog het activeren (stimuleren) stap (2) en deze kwaliteiten van werknemers dan nog goed in te kunnen zetten stap (3), vergen een verhoogd bewustzijn & intelligentie, aandacht voor de werkomgeving en het ook (tijdelijk) kunnen loslaten van de eigen werkzaamheden (tijd / vervallen in werktunnelvisie).

2. Werkklimaat

Het is ook erg belangrijk als leider om goed te zorgen voor een gezond, schoon, uitdagend en ook emotioneel veilig werkklimaat waarin deze talenten zich optimaal kunnen ontplooien. Dit is eveneens een win-winsituatie: voor diegene zelf, maar ook weer voor het winstpotentieel voor de onderneming.

Een goed (luxe) werkklimaat verdient zich te allen tijde terug!

3. Besluitvorming

Het is als leider essentieel om zoveel mogelijk het besluitvormingsproces over veranderingen of het incorporeren van nieuwe inzichten op transparante wijze te delen met de organisatie en deze ook haar eigen inbreng te gunnen (collectieve intelligentie). Zo creëer je draagvlak die weer ten dienste staat aan de praktische uitvoering van de gewenste veranderingen. Bovendien bewerkstelligt de leider zo een organisatie van samenwerking en mededogen en geen angstcultuur van zwijgen, buigen en stilzame (opbouwende) roddels.

4. Resultaten

Het is als leider aan te raden om toe te werken naar eigenaarschap bij werknemers (vertrouwen) en duidelijk de verantwoordelijkheden en de te beoogde resultaten (en zo afrekenbaarheid / promotie-eisen) bij de functie neer te leggen. Zo weten ook werknemers waar ze aan toe zijn.

5. Visie (LT) / Strategie (ST)

Het is als leider cruciaal om een Strategie (ST) en Visie (LT) klaar te hebben staan en dit ook te hebben gedeeld met de werknemers. Werknemers zijn over het algemeen meer gemotiveerd als men weet waar de organisatie naartoe wilt.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

mr. dr. drs. G.G. Vos

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl