#239 - We moeten juist méér vliegen in plaats van minder! Economische Efficiënte Allocatie van Middelen, Innovatieve Kansen, Financiële Herverdeling en Globale Vrede!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Los van de enorme wachtrijen bij de beveiliging op Schiphol, die eenvoudig zijn op te lossen door het beveiligingspersoneel veel meer te laten verdienen, – de markt zijn werk laten doen (net als bij de BOA’s en het Corona-Prik-Personeel) – zijn er argumenten te benoemen om juist méér te gaan vliegen.

1) Economische Efficiënte Allocatie van Middelen (Arbeid)

Als Rotterdamse econoom heb ik altijd geleerd: hoe eenvoudiger en sneller men zich kan verplaatsen, hoe kwalitatiever (effectief) en efficiënter (snelheid) het aanbod van de markt kan aansluiten bij de gewenste vraag – zo kunnen onevenwichtigheden op de markt (snel) worden gladgestreken.

Stel er is ergens een personeelstekort (en ergens anders een -overschot) en mensen kunnen zich supersnel binnen luttele seconden verplaatsen over de wereld (ultieme situatie/pareto optimaal), dan is dit probleem veel sneller opgelost dan wanneer mensen zich niet eenvoudig kunnen bewegen.

Ook de kwaliteit van het personeel kan vooruit gaan (als werkgevers meer betalen): je kunt eenvoudig goed en gekwalificeerd personeel aantrekken uit andere landen (de taart is heel groot) als er een vliegtuig bestaat die supersnel gaat.

Dit brengt mij op het volgende onderwerp.

2) Innovatieve Kansen

Hoe meer men vliegt, hoe meer financiële middelen in de laatjes van de vliegtuigmaatschappijen (en bouwers) – en zo meer ruimte voor budgetten voor schone innovatie. En deze innovatie heeft ook daadwerkelijk economisch nut voor de maatschappijen, aangezien de massa – de kwantiteit – van het vliegen toeneemt. Zo kunnen innovatieve investeringen eenvoudig worden terugverdiend.

Hoe meer men vliegt, hoe meer kansen dus voor innovatie – omgekeerd – hoe minder men vliegt, hoe minder kansen voor innovatie.

Denk bijvoorbeeld aan investeringen op het gebied van zonne-energie, elektrisch vliegen, waterstofgas, etc. – en in de snelheid en het geluidstil zijn van het vliegen. Dat kan alleen maar mogelijk worden als de budgetten van de vliegtuigmaatschappijen flink gevuld zijn.

3) Financiële Herverdeling van Rijk naar Arm

We gaan meestal op vakantie naar armere landen en daar geven we ons geld uit. Dit betekent dat er een financiële herverdeling plaatsvindt tussen rijk en arm. Op het moment dat vliegen wordt ontmoedigd, kan deze herverdeling zich in minder mate voordoen en zullen derdewereldlanden hier stevig onder lijden. Dit kan weer leiden tot honger, armoede, instabiliteit in de regio’s en zelfs tot oorlogen. Dus meer vliegen heeft tot gevolg dat arme landen er juist mee worden geholpen.

4) Globale Vrede

Vliegen zorgt ervoor dat we in contact komen met elkaar. De meeste oorlogen zijn ontstaan, omdat we niet wisten wie precies de vijand was. Er werden door machthebbers altijd een vals beeld geschapen van ‘de vijand’ en dit zorgde voor haat & nijd, terwijl de ‘onbekende’ vijand niet (vooraf) bekend was.

Meer vliegen zorgt voor meer sociaal contact tussen verschillende culturen (eveneens handel) en zorgt voor meer wederzijds begrip en inlevingsgevoel voor elkaar. Dit kan spanningen wegnemen en zelfs - wederom - oorlogen voorkomen.

Vliegen is dus de toekomst!

Ik moet er niet aan denken dat we weer teruggaan naar paard en huifkar, omdat we zo dadelijk geen auto meer mogen rijden ;)

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl