#247 - De Diepere Spirituele Betekenissen van het Christelijk Kruis!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Het Christelijk Kruis wordt maar al te vaak gezien als het teken van lijden en dat Jezus ons als verlosser het collectief lijden opzich heeft genomen. Hij heeft ons verlost van het lijden en zo al onze zonden overgenomen.

In de spiritualiteit zijn diepere lagen te onderkennen van de betekenis van het Christelijk Kruis:

1. De Assen

Het Kruis heeft 2 assen: een horizontale en een verticale

De horizontale as van het Kruis staat voor de tijd: de tijd dat wij – onze zielen – hier op aarde mogen zijn. De verticale as staat voor de spirituele verdieping. De meeste mensen leven vrij vlak met een vertragend tijdsbesef – dit verkondigt de horizontale as.

De verticale as staat voor de persoonlijke ontwikkeling en de diepste vorm van persoonlijke ontwikkeling is weer religieuze ontwikkeling. Deze as gaat naar beneden, naar de aarde, naar en in de grond. De verdieping, de versteviging, de geaardheid: in hoeverre sta jij bewust en geaard in het leven? In welke mate ken je jezelf? (ken uzelve?).

De verticale as gaat eveneens naar boven, naar het hemelse, naar het in contact komen met het hogere en dit hemelse – warme chakra-activaties – in combinatie met het aarden (jezelf psychologisch kennen) is de werkelijke religie.

2. Het Middelpunt

De horizontale as is de tijd – en dus ook het besef van tijd – en de verticale as is de verdieping, de spirituele verdieping.

In het Middelpunt kruisen deze assen zich: in het middelpunt staat de tijd stil – het besef van tijd verdwijnt. Op het moment dat de tijd verdwijnt, zit je op een andere frequentie: een verdiepende spirituele frequentie. Het is dus de ‘challenge’ in het leven om altijd in het Middelpunt te zijn.

3. De Chakra-Identiteit

Het Kruis staat verder voor de opening van de 7-chakra’s:

1. De Kroon (1)

2. Het Derde Oog (1)

3. De Drie Harten op een Rij (3)

4. De Palms (2)

Het magische Bijbelse getal zeven komt ook zo weer terug in het Kruis. En wie deze chakra’s kan openen en vasthouden, heeft het eeuwige leven!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Deepening Coach

www.GuidoFox.nl