#253 - Stoïcijnse Levenskunst – College 2/5 Stoïcijns Denken & Doen + Eigen Inbreng – Epictetus, Marcus Aurelius, Seneca, Nussbaum

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Epictetus over het lot:

‘Verlang niet dat alles wat er gebeurt, precies zo gebeurt als jij dat wenst, maar wens slechts dat alles gebeurt zoals het nu eenmaal moet gebeuren en je zult slagen in het leven’

GF: Zet je wel voor de 100% in, maar laat de uitkomsten ook weer los – laat je over aan het universum

Marcus Aurelius over het verklaren:

‘Niets is erbarmelijker dan iemand die alles om zich heen precies bekijkt en de diepte van de aarde doorvorst, en erop gespitst is te doorgronden wat er omgaat in de ziel van zijn buurman, maar niet in de gaten heeft dat het al genoeg is als je contact hebt met de god in je binnenste en die eerlijk en zuiver dient’

GF: Dit is een hele wijze uitspraak: teveel mensen willen alles weten en zoeken ook heel veel dingen ergens achter (vanuit angst) – willen overal een verklaring voor hebben. Het belangrijkste is gefocust zijn op de zeven chakra’s (binnenste) en dan komt alles goed

Seneca over de woede:

‘Over woede – de Ira: hoe haar te bestrijden? Dat kan op twee manieren: niet boos worden en niet door woede fouten maken (GF: ketenwoedes) + wij moeten dus de strijd aanbinden met de primaire oorzaken + het beste middel tegen woede is uitstel’

GF: Boosheid uitschakelen (Nussbaum's ideaal van woedeloosheid) + rustig worden (mediteren) en dan komen er vanzelf gedegen oplossingen

Seneca over het verdriet:

‘Emotioneert jou bij het verlies van jouw zoon nu de omstandigheid dat je geen enkele vreugde aan hem beleefd hebt, of dat je grotere vreugde aan hem had kunnen beleven als hij langer geleefd had (…..) Als je toegeeft grotere vreugde aan hem beleefd te hebben, moet je niet klagen over wat je ontrukt is, maar dankbaar zijn wat je ten deel is gevallen’

GF: Leer van het verleden en wees dankbaar voor wat je hebt meegemaakt/meegekregen (positieve blik op verleden)

Seneca over het bezit:

‘Wat ik ook bezit, ik zal het niet schraperig bewaken – vol onrust bezitten – noch verkwistend over de balk smijten’

GF: De Gulden Middenweg – de meeste mensen houden hun geld krampachtig vast of geven het Rücksichtslos uit (leven in extremen)

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Deepening Coach

www.GuidoFox.nl