#288 - HB en Schooltrauma’s!

Hai GuidoFox hier!

Gaaf dat je dit artikel leest!

Ik schreef al de volgende artikelen over hoogbegaafdheid:

#66 - Hoogbegaafdheid: wat is het Precies en waarom is het Spiritueel Verklaarbaar?

#186 - Het verschil tussen ‘Normale’ Hoogbegaafdheid (o.a. IQ > 130) en Uitzonderlijke Hoogbegaafdheid (o.a. IQ > 145) + De Overexcitabilities van Dabrowski!

#281 - Hoogbegaafdheid & Angstgevoelens + Misdiagnose Borderline/ADHD

Een ander fenomeen is het traumaverleden van de hoogbegaafde in het (niet-passende) onderwijs.

De hoogbegaafde is in al zijn gevoeligheid, hyper-intelligentie en vernuft voor verre creatieve dwarsverbanden vaak een buitenbeentje en wordt veelal niet begrepen door de leerkrachten en zijn of haar medeleerlingen. In groepsverband hebben ze zich meestal nooit veilig gevoeld, aangezien ze scherp kunnen aanvoelen waar mensen toe in staat kunnen zijn. Dit maakt hem of haar extra kwetsbaar en tegelijkertijd gevoelig voor later trauma-gerelateerd gedrag.

We kennen allemaal de drie verschillende reacties op stresserende omstandigheden (vanwege niet-passend onderwijs en de lage sociale omgeving): ‘fight, flight & freeze’. De gevoelige hoogbegaafde is veelal deze laatste toegedaan, aangezien men niet kan vluchten uit het onderwijssysteem en vechten zit niet in de aard in het kader van zijn of haar sensitiviteit.

Een nieuwe aansluitende reactie – die vaak voorkomt bij hoogbegaafden vanwege de hyper-intelligentie – is ‘fawn’, dat inhoudt: coping-gedrag (aanpassingsgedrag) – om zo de stress van de omgeving te kunnen verminderen.

Dit betekent dat de hoogbegaafde meegaat met groepsgedrag en please/aanpassingsgedrag kan ontstaan om geen buitenbeentje meer te hoeven zijn. Dit leidt later tot een verstoorde identiteit van de desbetreffende persoon (dissociatie). Diegene heeft altijd maar geleerd om de gepaste sociaal gewenste antwoorden te geven die intrinsiek niet stroken met zijn of haar eigen opvattingen (kameleon-effect). De hoogbegaafde cijfert zijn leven lang zijn eigen ziel weg ten gunste van zijn of haar voortbestaan ten opzichte van de ander (langdurige zelfverwaarlozing). Emotionele opkroppingen / het niet kunnen uiten zijn eveneens aan de orde van de dag (vulkaan). Dit leidt helaas veelal tot langdurige stress en trauma-gerelateerd gedrag bij de hoogbegaafde.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl