#307 - Trauma’s en Hoogbegaafdheid: Sensitief + Kwetsbaarheid!

Ha GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest ;)

Ik schreef eerder de volgende artikelen over hoogbegaafdheid:

1) Hoogbegaafdheid: wat is het Precies en waarom is het Spiritueel Verklaarbaar?

2) Het verschil tussen ‘Normale’ Hoogbegaafdheid (o.a. IQ > 130) en Uitzonderlijke Hoogbegaafdheid (o.a. IQ > 145) + De Overexcitabilities van Dabrowski!

3) Hoogbegaafdheid & Angstgevoelens + Misdiagnose Borderline/ADHD

4) HB en Schooltrauma’s!

De hoogbegaafde is van nature een zeer hoog sensitief persoon dat prikkels en ervaringen snel kan verwerken – vanwege zijn of haar razendsnel werkende brein –, maar deze invloeden vergen ook A) een diepte-(gevoels)-verwerking bij de hoogbegaafde en B) de (verre) dwarsverbanden met eerdere ervaringen (‘triggers’ / herbeleving). Met andere woorden: nieuwe ervaringen kunnen voor een hoogbegaafde vermoeiender zijn dan voor normale mensen, aangezien (snel) patronen worden herkend met vergelijkbare eerder opgedane ervaringen - een hoogbegaafde ziet vaak in een vroegtijdig stadium al waar het of iets heengaat. Een hoogbegaafde is vanwege zijn extreme gevoeligheid en zijn snel werkende brein aldus extra gevoelig voor trauma-gerelateerd gedrag.

Negatieve ervaringen

De meeste hoogbegaafden zijn niet werkzaam (geen aansluiting) of niet-passend werkzaam en zo onderdeel van de middelmatige ‘matrix’. De werkgever/bedrijfsarts diagnosticeert burn- of bore-out maar ziet vaak de gevoeligheid (hoogbegaafdheid) en de bovengenoemde problematiek over het hoofd, waardoor zowel de werkgever als in dit geval de werknemer beiden ‘verliesgevend’ zijn. De hoofdzakelijke oorzaak van het lijden van de hoogbegaafde is de niet-passende werkomgeving in relatie met trauma-gerelateerd gedrag, opgedaan in de jeugdjaren: dit levert langdurige en ernstige stress voor de hoogbegaafde op. 

Dit kan zich uiten in de volgende symptomen:

1) Permanente overlevingsstand (vechten, vluchten, bevriezen of ‘fawn’)

2) Emotieregulatie-stoornissen

3) Pleasegedrag (sociaal wenselijk gedrag / eigen emoties onderdrukken en verschuiven + helperssyndroom (‘fawn’))

4) Beperkte concentratiespanne

5) Slecht slapen

6) Vermoeid zijn (extreme woedeaanvallen)

7) Motivatie- en lusteloos (apatisch)

8) Negatief zelfbeeld

9) Gevoelig voor verslavingen (alcohol)

10) Depressieve klachten

Hoogbegaafden zijn derhalve kwetsbaarder voor het ontwikkelen van een trauma, aangezien hun antennes scherper staan afgesteld: ze voelen meer, anders en op een dieper niveau. In de tijd van hun eigen onbekendheid met het zijn van is de gevoeligheid vaak een valkuil. Het is de kunst om deze kwaliteit om te zetten in kracht & wijsheid en de onderliggende trauma's te genezen. Een coach kan daarbij behulpzaam zijn.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl