#8 - Bevrijd jezelf van Boosheid, Jaloezie en Angst – De Drie Meest Destructieve Emoties die er zijn! – Een Osho Long Read about Emotions!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Dit artikel is een uittreksel van het boek Emotions – Freedom from Anger, Jealousy and Fear van Osho, aangevuld met eigen inzichten van de auteur.

Wat zijn Emoties?

Laten we starten met de vraag wat Emoties precies zijn!

Emoties zijn volgens Osho niets anders dan uitingen onder invloed van onze geest, die van buitenaf komen. Deze geest is wél gemanipuleerd door de buitenwereld – door het verleden en/of door het huidige moment. Dit geeft stof tot nadenken.

De emoties die we ervaren kunnen ingegeven zijn door omstandigheden die plaatsvinden in het huidige moment en/of het huidige moment geeft ‘triggers’ die ontstaan zijn in ‘past events’, die in het verleden zich hebben afgespeeld. De buitenwereld komt zo via onze geest binnen en wordt daar verwerkt tot emotionele gedragingen.

De geest functioneert zo als een filter op de werkelijkheid. En omdat de geest (ons rationalisme) een overlevingsmechanisme (buitenwereld) is, is de geest vaak onbetrouwbaar en vaak angstig en kan de geest maar met moeite de zuiverheid van de werkelijkheid benaderen; dit kan men alleen als diegene in contact staat met zijn of haar chakra’s. De sterke negatieve en positieve emoties (de welbekende achtbaangevoelens) hebben zo zijn oorzaak in de slecht werkende onzuivere filter van onze geest.

De algemene spirituele theorie over emotieregulatie en -verwerking is als volgt: zowel positieve als negatieve emoties kunnen worden getransformeerd en opgelost worden in de Amrita-Nadi-Line – al de geopende extatische chakra’s in het lichaam.

De negatieve emoties (die zijn oorzaak kunnen hebben in het verleden) zullen – als men in contact staat met deze chakra’s – ten opzichte van de positieve emoties afnemen en worden gerelativeerd en worden ‘afgevoerd’ en positieve emoties zullen 'vriendelijk worden omarmd' – maar ook worden gerelativeerd.

Een meditatief persoon zal zich niet meer laten meeslepen door zowel negatieve als positieve emoties, omdat diegene zich in een Verlichte Staat bevindt – waarbij de ‘extatischheid van binnen' de positieve emoties van buitenaf in het merendeel van de gevallen grotendeels overtreft.

De volgens citaten van Osho leken mij essentieel bij dit vraagstuk:

‘Ýour emotions, your sentiments, your thoughts – the whole paraphernalia of the mind – is from the outside, is manipulated by the outside’
‘Emotions, desires, ambitions are in your head’
‘You are neither the mind’
‘I tell you that even negative emotions are good. If real; and if they are real, by and by, their reality transforms them. They become more and more positive and a moment comes when all positivity and negativity disappears’

De emotie Boosheid

De emotie Boosheid komt vaak bij een persoon tot leven op het moment dat een ander ervoor zorgt dat diegene niet krijgt wat hij of zij wilt – bijvoorbeeld: ouders hebben de kans bij een kind ontnomen om te gaan studeren.

Osho beschrijft het als volgt:

‘The psychology of anger is that you wanted something, and somebody prevented you from getting it’
‘Now this frustrated energy becomes anger – anger against the person who has destroyed the possibility of fulfilling your desire’

Het Ego – onze valse identiteit in onze geest – neemt dit zwaar op, omdat het ego altijd méér wilt: meer studeren, meer geld verdienen, meer aanzien, hoger op de maatschappelijke piramide komen, etc.

Het Ego is gecreëerd en stevig onderhevig aan de invloeden van onze maatschappij. Achter elke vorm van boosheid en elke bijbehorende wens zit vaak de achterliggende werking van ons Ego verscholen.

We kunnen boosheid enkel transformeren naar compassie als we de ouders kunnen vergeven met dit ego-principe in de hand en zo kunnen we positief doorgaan met ons leven.

Osho beschrijft het als volgt:

‘It comes from the ego – and ego is a false entity’
‘Ego is a false entity created by the society, it is a relativity, and identity’
‘Anger transformed becomes compassion, because energy is the same’
‘I would like to say, ‘’Befriend it’
‘If you transform it, it becomes divine. But transformation is needed’
‘Anger is transformed. Anger becomes pure energy; anger becomes compassion; anger becomes forgiveness, anger becomes love’

Er is een verschil tussen aanhoudende boosheid en direct geuite boosheid.

Osho vertelt dat deze laatste vorm van boosheid enkel wenselijk is om zo geen opgekropte boosheid in de psyche te veroorzaken. Een psychische ‘vulkaanuitwerking’ kan zo worden vermeden. De direct geuite boosheid kan echter alleen zuiver zijn als men in contact staat met de Amrita-Nadi-Line. Een voorbeeld van Osho over pure boosheid waarin hij Jezus aanhaalt:

'Pure anger has a beauty because it has totality. That’s what happened to Jesus.
When he went into the great temple and saw the moneychangers and their tables inside the temple he was in a rage. He became angry – the same anger the comes out of compassion and love. Single-handed, he drove all the money changers out of the temple and overturned their tables.
He must have been really very angry, because driving all the moneychangers out of the temple single-handed is not an easy thing. He must have been rage!
Indians are upset about that. They cannot trust that Jesus is enlightened, just because of this incident. People have their prejudices, their ideas. Rather than seeing into reality, rather than looking into an enlightened man, they come ready with so many concepts, and unless he fits them he is not enlightened.
And let me tell you, no enlightened person is going to fit with your unenlightened prejudices; it is impossible’

De niet-zuivere boosheden dienen echter alleen privé te worden geuit, omdat anders een ‘chain’ ontstaat van negativiteit – waarbij mensen hun eigen innerlijke negatieve emoties afreageren op anderen.

Een andere reden dat mensen boos kunnen worden – naast het ontnemen van kansen – is dat er angst onder schuilt bij de boosdoener. Op het moment dat iemand onredelijk boos wordt op een ander én de ander wordt zo angstig, hoeft diegene (de boosdoener) zich niet meer angstig te voelen – omdat de ander zo meer angstiger is dan diegene zelf (overcompensatie-mechanisme). Dit is een vaak voorkomend verschijnsel.

De emotie Jaloezie

De emotie Jaloezie wordt er met de paplepel ingegoten.

We leven immers in een ‘vergelijkingssamenleving’. Het start al op de basisschool waar cijfers (of stickers) de eerste vergelijkingsmaatstaf tussen kinderen zijn en later zijn de beroepen van de ouders aan de beurt: ‘mijn vader is advocaat! – en wat is die van jou?’

De ouders van de kinderen kunnen er ook wat van: ‘mijn kind gaat naar het VWO en die van jou naar het VMBO!’. En later op het werk: ‘ik krijg promotie en mijn collega niet!’ – Wat voel ik mij toch goed! We vergelijken dus continu (geconditioneerd ingegeven) en daarmee begint ons innerlijk ongeluk.

Het is zaak om bij iedere opkomende jaloerse gedachte deze te ‘droppen’ in de verste spreekwoordelijke prullenpak. Dit is de ‘prullenbak-methode’. Het is aan te leren, maar het vergt even wat tijd.

Op deze wijze wordt een persoon zich meer bewust van zijn of haar eigen gedachten en kan zo op afstand – als aanschouwer – deze gedachten aanschouwen. De ultieme oplossing voor jaloersheid en zo innerlijk ongeluk, is om alle jaloerse gevoelens uiteindelijk te laten verdwijnen. Meditatie (more awareness) kan daar ook behulpzaam bij zijn.

Osho beschrijft het als volgt:  

‘Jealousy is comparison. And we have been taught to compare. We have been conditioned to compare’
‘If you drop comparing, jealousy disappears. Then you simply know you are you, and you are nobody else, and there is no need’
‘One cannot be angry with awareness and one cannot be greedy with awareness and one cannot be jealous with awareness. Awareness is the golden key’

Een speciale ‘tak’ van jaloersheid speelt zich vaak af binnen liefdesrelaties.

De partners worden naarmate de relatie voortduurt jaloers op elkaar en achterdocht, wantrouwen en destructieve bezitterigheid zijn vaak aspecten die de relatie kunnen beheersen.

Osho beschrijft dat seks jaloersheid schept en dat liefde juist deze jaloerse gevoelens tussen partner kan laten verdwijnen. Op het moment dat partners werkelijk emotioneel om elkaar geven en dat ook aan elkaar veelvuldig laten blijken – emotioneel diep vertrouwen en sterke onderlinge band – kan jaloezie geen rol van betekenis meer spelen binnen de relatie. Jaloezie binnen de relatie betekent dus in het merendeel van gevallen dat deze relatie een gebrek aan liefde kent.

Osho beschrijft het als volgt:

‘Sex creates jealousy’
‘The question is how to transform sex into love, then jealousy disappears’
‘People think they know what love is – they do not know. And their misunderstanding about love creates jealousy’
‘Jealousy is absence of love’
‘Jealousy is a part of possessiveness’
‘Possessiveness is a rock – it is pure poison. Love is destroyed, crushed, shattered. And these monsters are dominating people’
‘Your jealousy is moving him or her away, only your love can keep him or her with you’

En:

‘Life cannot be possessed.
You cannot have it in your fist.
If you want to have it.
You have to keep your hands open’

De emotie Angst

De emotie Angst is vaak de onderliggende factor bij alle andere emoties.

- Boosheid > de ander angst inboezemen of de angst om zelf iets niet te krijgen wat diegene wilt

- Jaloezie > de angst om niet genoeg te zijn ten opzichte van de ander

Angst is dus vaak onze drijfveer voor bepaald destructief gedrag. 

Wat zit er eigenlijk weer onder deze angst?

De grootste angst is volgens Osho om onszelf te verliezen, in de dood of in de liefde. We zijn dus vaak bang voor de dood en zo zijn we angstig en/of zijn we bang voor de liefde en daarom durven we ons niet over te geven.  

'The fear of losing yourself
In death or love
The biggest fear!’

Ook bij deze angsten – de angst voor de dood of de angst voor de liefde oftewel de angst om jezelf dus te verliezen – is het zaak om deze te droppen en volledig in het NU te gaan leven, omdat de (onterechte) angst gekoppeld is aan de toekomst: doods- of verlatingsangst.

De angst voor de dood en verlating is weer gekoppeld aan de onderliggende angst om ‘unfulfilled’ door het leven te gaan. En die angst is weer op te lossen door de extatische chakra’s te openen: dan is er pas werkelijke innerlijke vervulling mogelijk zonder een leeg bestaan.

We zijn dus eigenlijk bang om onverlicht (en dus onvervuld) door het leven te gaan, waardoor we al die andere (bovenliggende) angsten oproepen. De angst voor de dood en verlating/liefde zijn uitingen van de angst om nu Verlicht te gaan leven en deze angst is ingegeven omdat een persoon dan zijn ego-identificatie (zijn oude IK) zal moeten opgeven (het ego dient te sterven (‘dissolve the ego’) en het Zijn kan dan oprijzen). En dat betekent diepe kwetsbaarheid en dat kunnen maar weinig mensen aan.

Osho beschrijft het als volgt:

‘Drop all fears and jump totally into life. Then, one day, death will come as a welcome quest, not your enemy, and you will enjoy death more that you have enjoyed life because death has its own beauties. And death is very rare because it happens once in a while – life is every day’
‘The fear of death is not the fear of death, it is the fear of remaining unfulfilled. You are going to die, and nothing, nothing at all could you experience through life – no maturity, no growth, no flowering. Empty-handed you came, empty-handed you are going. This the fear’

 Afsluiting

‘Meditation creates the catalytic agent:
A totally silent mind with no thoughts,
A totally relaxed body with no tensions,
A totally empthy heart with no moods,
No feelings, no sentiments,
No emotions,
And then, simply wait.
In this silence, serenity,
Just wait….
And out of nowhere
Something explodes in you.
Yes, it is an explosion –
Of light, of love,
Of tremendous bliss,
Which remains with you forever’

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Leader & Life Coach

www.GuidoFox.nl