#123 - Bindingsangst en verlatingsangst binnen relaties: twee kanten van dezelfde medaille. Deel 2 // Verlatingsangst

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag deel 2 van deze tweedelige reeks over bindings- en verlatingsangst binnen relaties.

We hebben het de vorige keer uitvoerig gehad over bindingsangst.

De kern van bindingsangst is dat je elke emotionele verbinding (uit angst) uit de weg gaat. Dit hoeft niet per se alleen in relaties het geval te zijn. Een bepaalde vorm van structureel ‘jobhoppen’, omdat je niet emotioneel gebonden wilt zijn aan één werkgever of aan bepaalde collega’s kan ook een onderdeel van bindingsangst zijn. Bindingsangst kan dus zo invloed hebben op meerdere onderdelen van je leven dan alleen in de liefde.

De oorzaak van bindingsangst is dus angst. Hoe paradoxaal dan ook: je gaat sociale situaties uit de weg om de angst van het daadwerkelijk verlaten te voelen, niet te hoeven voelen. Op het moment dat je wel (financieel gedwongen) een sociale (werk)relatie aangaat, is het eerste dat je doet die ene persoon of personen in de omringende omgeving op afstand zetten, zodat je je dierbare vrijheid kunt behouden en geen emotionele verbinding hoeft aan te gaan.

Bovendien test je je partner of je collega’s eindeloos lang om voor jezelf het duidelijk te hebben ‘dat ze echt voor je gaat of gaan’. Dit werkt echter paradoxaal uit, aangezien de relatie door de ander wordt uitgemaakt of de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt: hij of zij ziet de ‘test’ als een blijk van desinteresse of het niet gelukkig zijn in deze situatie: meestal een misinterpretatie.

Degene met bindingsangst zal dan denken: ‘Zie je wel, ik had gelijk – deze persoon of werkgever is niet te vertrouwen’. En de persoon met bindingsangst zal weer terugdenken aan haar eerdere traumatische ervaringen en daarin weer worden bevestigd. Het angstgevoel versterkt en neemt hij of zij mee naar de volgende sociale situaties. Het is complex: als bindingsangstige wil je emotionele verbinding en verdieping, maar je neemt er zelf onbewust emotioneel en fysiek afstand van – de angst regeert.  

De persoon die samenleeft met iemand met bindingsangst heeft het zwaar: hij of zij wordt continu getest en op emotioneel en fysiek niveau op afstand gehouden. De persoon met verlatingsangst probeert telkens bevestiging van de persoon met bindingsangst te verkrijgen – die maar telkens niet komt of voor korte duur heel wisselend is. De persoon met verlatingsangst weet dan ook vaak niet waar ‘hij of zij aan toe is’ binnen de relatie – en dit zorgt weer voor een onderliggend gevoel van angst.

Soort trekt soort aan en dat geldt zeker voor relaties. Een persoon met bindingsangst trekt iemand aan die ook een angstwond heeft en dit is vaak de persoon met verlatingsangst. Ze zijn beiden getraumatiseerd door het verleden en ze gaan maar moeilijk emotionele verbindingen aan.

Het fascinerende en het complexe is dat een persoon met verlatingsangst denkt dat hij of zij emotioneel verbonden is met degene met bindingsangst maar is dit in wezen niet. En dit zo bijzonder en interessant aan dit fenomeen.

De persoon met verlatingsangst doet alles in het werk om de persoon met bindingsangst voor zich te winnen, de ultieme bevestiging te krijgen en is door de angstgevoelens continu met hem of haar in zijn hoofd bezig. De hoeveelheid ‘effort’ die deze persoon in de relatie steekt, zorgt voor een deel van de verliefdheidsgevoelens en de (samenhangende) angst om degene niet te verliezen – omdat je er al zoveel energie in hebt gestoken. Als de persoon met bindingsangst al een stap alleen buiten de deur zet of een tijdje weg is, vraag je jezelf al af: ‘hij vindt hopelijk toch geen leukere partner onderweg?’

Op het moment dat er voor beide partners fysieke afstand ontstaat, wordt de persoon met verlatingsangst angstig en de persoon met bindingsangst ook. Die laatste krijgt veredelde ‘haatgevoelens’ tegenover de partner met verlatingsangst: ‘Ik wil niet dat hij of zij terugkomt, want ik wil mijn vrijheid terug!’. In het geval dat jullie weer fysiek nabij komen, vindt degene met bindingsangst ‘het toch wel weer leuk samen’ tot het moment dat het bij hem of haar ‘weer teveel wordt’.

De beide partners hebben dus een diepe getraumatiseerde wond en vaak zijn ze daardoor ook onzeker over zichzelf en bij het aangaan van emotionele verbindingen. Een grote mate van minderwaardigheidsgevoelens komt ook vaak voor bij deze groep. Dit alles heeft tot gevolg dat er zogenoemde aan- en afstootrelaties ontstaan – die niet liefdevol maar angstig zijn. En zoals we weten: angst belemmert de vrijelijke stroom van liefde.

Het komt vaak voor als de ongezonde liefdesdans over is, dat halsoverkop een andere relatie wordt aangegaan – en ze zogenaamd ‘verliefd worden’, dat echter geen verliefdheid is maar een valstrik. Deze liefdesdans wordt vaak in deze nieuwe relatie weer herhaald. De wond wordt op deze wijze zo nooit echt blootgesteld en blijft gesloten en kan zo ook niet genezen. En wat vaak het geval is, is dat de partners dus snel daarna van relatie veranderen en ook veranderen van ‘rol’, maar de ongezonde relatiedynamiek blijft hetzelfde: de persoon die eerst verlatingsangst had, krijgt nu bindingsangst en vice versa.

Deze situatie voelt apart aan, omdat je nog nooit in deze rol hebt gezeten. Het voordeel is nu wel dat je wordt geconfronteerd met je relatieverleden: je voelt nu perfect aan wat je de ander ‘hebt aangedaan’ of hoe de ander zich heeft gevoeld tijdens jullie relatie. De kant van dezelfde medaille draait dus nu om en – niet onbelangrijk – de wereld geeft je een spiegel.

Het belangrijkste advies dat ik aan beide partners wil geven, is dat ze zich bewust moeten zijn van deze relatiepatronen en dat je zo in staat bent om beter te kunnen handelen en te anticiperen op het gedrag van de partner.

Geef je partner als verlatingsangstige fysieke en emotionele vrijheid als degene dat wilt en zorg ervoor dat hij of zij dat durft bij je aan te geven (en daardoor niet onbewuste vervelende methoden naar je gebruikt om je op afstand te zetten).

Geef als persoon met bindingsangst bevestiging aan de ander als hij of zij daarom vraagt of dat je dit bij hem of haar aanvoelt – dit alles met het besef dat jullie beiden een diepe en getraumatiseerde wond hebben die ook zijn tijd nodig moet hebben om te kunnen genezen en dat onzekerheid en een laag zelfbeeld van jullie beiden invloed kunnen hebben binnen jullie relatie.

Op het moment dat je definitief uit een dergelijke relatie bent gestapt, is het belangrijk om het een poosje rustig aan te doen en geen emotionele verbindingen aan te gaan. Geef jezelf echt even de tijd om de relatie een plek te geven en deze te verwerken. Zowel degene die de relatie heeft doen beëindigen als degene die ‘geslachtofferd’ is, hebben een zware emotionele tijd achter de rug gehad. Als je gelijk weer een relatie induikt, is de kans groot dat je weer in een aan- en afstootrelatie terechtkomt en deze vermoeiende relaties wil je pertinent weten te voorkomen.

Het is goed om eerst een overvloedsituatie te verkrijgen: probeer veel uit en denk goed na wat voor partner je eigenlijk wilt, zodat die energie later terugkomt in een goede partner die bij je past. Neem er echt de tijd voor, want het verkrijgen en behouden van een goede relatie is voor de toekomst heel belangrijk.

Sommige mensen zijn heel snel verliefd en dat kan ik begrijpen, maar het kan ook – zoals eerder aangehaald – een valstrik zijn. Dit omdat je dus iemand hebt gevonden die niet emotioneel beschikbaar is en je daar heerlijk – met jouw wond – in kan verzinken en door hem of haar ‘gechallenged’ kan worden. Je hoeft je wond heerlijk niet te laten genezen en de pijn kan zich daardoor nooit van binnenuit bij jezelf wordt geuit en genezen – die uit zich dan in de ongezonde relatie.

Of je bent snel verliefd, omdat een persoon met verlatingsangst graag bij je wilt zijn en hij of zij daardoor je voorziet in het nodige zelfvertrouwen (die je hebt verloren door je vorige relatie (waar je misschien in de verlatingsangstrol zat)), maar je weet diep van binnen dat je niet echt verliefd op hem of haar bent. Neem dus ook de tijd om rustig aan elkaar te wennen en verliefd te worden! Step by Step, zodat het vertrouwen tussen jullie rustig kan groeien.

Greetz, 

GuidoFox - Evolve your Life! 

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl