#12 - Boek succes met de wetten van manifestatie en creatieve spanning!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

De wet van de manifestatie

De basiswet der wetten is de wet van de manifestatie: we scheppen in onze werkelijkheid datgene waaraan we in onze geest energie geven. Het wordt ook wel in de literatuur aangeduid als the law of attraction.

Het is een prachtige Wet die een middenweg vormt tussen enerzijds de eerste twee werkelijkheidsopvattingen dat a) alles in het universum volstrekt onwillekeurig plaatsvindt en b) dat alles is voorbestemd en anderzijds - de derde werkelijkheidsopvatting - dat individuen geheel verantwoordelijk zijn voor wat er in hun eigen leven gebeurt.  

De eerste twee werkelijkheidsopvattingen kunnen mensen machteloos en apathisch maken, aangezien het toch allemaal niet uitmaakt hoe je je gedraagt – alles vindt onwillekeurig plaats of alles is voorbestemd. 

In tegenstelling tot de derde werkelijkheidsopvatting, hebben deze twee werkelijkheidsopvattingen tot gevolg dat het verantwoordelijkheidsgevoel van het individu geheel ondergeschikt wordt gemaakt.

De derde werkelijkheidsopvatting - wat is gestoeld op het christelijke geloof - maakt mensen derhalve direct verantwoordelijk voor zijn of haar handelen. Geloof je in God en gedraag je je dus welgevallig: dan zit je goed!

Deze leer vindt je ook terug in de boeddhistische/hindoeïstische leer – de leer van Karma: dat we in dit leven hebben te verwerken of uit te werken, wat we in onze vorige levens hebben laten liggen (reïncarnatie). Teleurstelling en cynisme liggen bij deze leer op de loer, aangezien mensen zich over-verantwoordelijk gaan voelen voor hun handelen. Dit kan als gevolg hebben dat mensen meer in angst dan in vrijheid leven.

De wet van de manifestatie - we scheppen in onze werkelijkheid datgene waaraan we in onze geest energie geven - gaat ervan uit dat er een vrije wil bestaat. Je kan dus door het richten van je energie van invloed zijn op jezelf en op je omgeving. Deze wet voorkomt dat mensen zich machteloos en over-verantwoordelijk voelen en brengt een bepaald verantwoordelijkheidsbesef met zich mee. Bepaald in de zin dat verschillende dingen kunnen gebeuren buiten onze invloedssfeer en dat je als individu niet 100% verantwoordelijk bent voor de dingen die er gebeuren in je omgeving.  

Scheppingsproces

Een manifestatieproces speelt zich af op vier niveaus:

1) Spirituele niveau: het geloof / bewustzijnsproces

2) Mentale niveau: denken, verbeelding en visualisaties     

3) Emotionele niveau: de wil

4) Fysieke niveau: werk, handelen en doen

Het geloof is dus cruciaal in een scheppingsproces. Dit betekent dat voor elk succes dat je wilt bereiken een sterk geloof zeer belangrijk is. Of dat nu in de liefde is, zakelijk succes of jouw gedroomde levenspad. Je moet het echt geloven dat iets mogelijk is en dat jij dit kan – een dubbele geloofsfilosofie: geloof in je doel en geloof in jezelf.

Het inbeelden en het visualiseren is eveneens cruciaal voor het bereiken van je succes. Laat je huidige realiteit los en fantaseer over je dromen – ook al zijn die buitensporig onrealistisch. Wat resteert: is de volharding en de wil om met behulp van de bijbehorende handelingen het doel te bereiken.  

Dit scheppingsproces gedijt optimaal bij het bewustzijn en het geloof in de heilige drie-eenheden binnen de spiritualiteit.

1) Geloof in jezelf

2) Waardeer en geniet van verandering in je leven

3) Vertrouwen dat het leven je geeft wat je nodig hebt

Van de wet van de manifestatie naar de wet van de creatieve spanning

De wet van de creatieve spanning is een nadere variant van de wet van de manifestatie.

De wet van de creatieve spanning gaat uit van het principe dat de afstand tussen je visie (wat je wilt) en je actuele werkelijkheid (wat er nu is) zo omvangrijk mogelijk moet worden gemaakt om je uiteindelijke doel zo optimaal mogelijk - via de weg van minste weerstand - te bereiken. De creatieve spanning die we hier bedoelen is een uiting van opwinding en uitdaging.

Het is natuurlijk principe dat na elke spanning een ontlading komt: zonder spanning geen ontlading. Het is ook een natuurlijk principe: hoe heviger de spanning - hoe heviger de ontlading. En deze spanning zal zich dan ook via de weg van de minste weerstand kunnen ontladen. Het lijkt net of het proces vanzelf gaat – op een natuurlijke wijze waarbij niets wordt geforceerd. Zie het proces als water in een afdalende rivier: het water volgt de weg van de minste weerstand.

Het is belangrijk om het ‘gat’ tussen je visie en je werkelijkheid zo groot mogelijk te maken. Het uitgangspunt is dat je werkelijkheid naar je visie beweegt en niet andersom. In het creëren van een visie speelt wat haalbaar is geen rol - dat hoort thuis bij de realiteit. Dit voorkomt dat je visie naar de werkelijkheid toe beweegt, waardoor de creatieve spanning afneemt en haar weg via de minste weerstand niet kan volgen – je bereikt dan niet wat je werkelijk wilt.

Een andere valkuil is dat je beeld van je eigen werkelijkheid niet de echte werkelijkheid bezielt, waardoor je denkt dat je leven zich richting je visie begeeft. Het is belangrijk om je eigen werkelijkheid af en toe te toetsen bij anderen om je werkelijkheid zo objectief mogelijk te onderkennen.

Als je werkelijkheid rustig naar je visie beweegt zit je op de goede weg. Het scheppingsproces doet zijn werk en je hebt het gevoel dat je zinvol leeft – je leven gaat ergens heen. Je groeit en zonder groei geen leven!

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer

www.GuidoFox.nl