#41 - ​Chill! Geen zorgen mannen. Financiële zekerheid voorziet niet in de emotionele behoeften van de vrouw!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vrouwen zijn net golven. Ze hebben een neerwaartse en een opwaartse beweging die onafhankelijk is van de menstruatiecyclus.

Vrouwen hebben de instinctieve behoefte aan drama in het leven en dus ook in jouw relatie: drama stimuleert de golfbeweging van de vrouw en heeft als positieve effect dat het dal van deze beweging kan worden bereikt. In een dal kan de vrouw haar gevoelens uiten, laten helen en zuiveren. Het is een natuurlijk en gezond proces. Het is frustrerend voor een vrouw als haar dal niet kan worden bereikt, aangezien zij dan nooit van de neerwaartse naar de opwaartse beweging kan bewegen. Drama is dus noodzakelijk voor een vrouw, aangezien zij dan kan ‘dalen’.

Het is goed om te beseffen dat je de vrouw - wanneer zij in een dal zit - pertinent te steunen. Pas dan kan zij ook echt gelukkig zijn (in een piek). Op dat moment heeft de vrouw de steun van de man het hardst nodig. Ga je op dat moment dus niet als man afzonderen!

De behoefte van drama in de relatie wordt door de huidige tijdsgeest versterkt vanwege het feit dat vrouwen meer werken en meer in mannelijke beroepen werken dan vroeger. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat vrouwen meer in een mannelijke rol worden gedrukt dan vroeger.

In het geval dat vrouwen in een relatie zitten waar een ernstig tekort is aan drama, kan de vrouw onbewust een ruzie beginnen om in haar dal uit te komen. Wees daar als man op voorbereid. Zo’n ruzie komt het vaakst voor als de vrouw niet in staat is om haar gevoelens direct naar hem te uiten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de man tijdens haar verhaal haar steeds met een niet-aflatende stroom oplossingen voor haar problemen aankomt, terwijl zij de behoefte heeft om haar emoties te ventileren. Ze kan daardoor niet in haar dal terechtkomen en dat is voor haar erg frustrerend.

‘Vrouwen beginnen het vaakst onbewust een ruzie door hun gevoelens niet direct te uiten’

In 2017 leefde 7 procent van de mensen op of onder de armoedegrens! Dit betekent een inkomen van minder dan 971 euro per maand. De eerste basisbehoefte van een vrouw is financiële zekerheid om voor haar kinderen nu of eventueel in de toekomst te kunnen zorgen. Een veelvoorkomende logische wijze voor een vrouw is om drama te creëren over de financiële zekerheid binnen het gezin. 

De vrouw vangt daardoor twee vliegen in één klap:

1) het emotionele dal wordt op deze wijze bereikt

en

2) ze probeert de financiële zekerheid voor haar kroost veilig te stellen.

Dit verklaart waarom er in veel gezinnen vaak ruzie is over geld. De man trekt het tekort aan financiële middelen nog eens persoonlijk aan, waardoor hij zich minderwaardig kan voelen en zijn zelfvertrouwen afneemt. Dit is uiteraard geen stimulans voor de liefde.

De man denkt van nature in oplossingen. Dus hij denkt door meer geld te verdienen haar problemen worden opgelost en dat hij haar op deze wijze gelukkig kan maken. Het is vreemd voor de man om te merken dat als de financiële behoeften van de vrouw nagenoeg zijn vervuld, zij nog steeds van tijd tot tijd nog steeds van streek kan zijn. De man begrijpt dit niet, omdat hij dacht dat hij haar problemen had opgelost.

De toegenomen financiële zekerheid binnen het gezin heeft als gevolg dat haar ‘ recht’ om van streek te zijn teniet wordt gedaan. Op deze wijze krijg de vrouw niet de kans om haar golfcyclus te doorlopen en af en toe in een dal te zitten. Toen ze nog arm waren, was geld de belangrijkste zorg van de vrouw, maar toen ze meer financiële zekerheid kregen werd de vrouw zich meer bewust van wat ze miste in emotioneel opzicht. Het financiële gemis verdoezelt het emotionele gemis en de vrouw wordt daar naargelang het financieel beter gaat daar meer bewust van.

‘Als de financiële behoeften van de vrouw vervuld zijn, wordt ze zich meer bewust van de emotionele’

Blijf altijd de emotionele behoeften van de vrouw voeden, besef dat financiële zekerheid niet de natuurlijke behoefte van de vrouw aan drama zal oplossen en let op en anticipeer op de golfbewegingen van de vrouw!  

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl