#138 - Interventietechnieken bij Life Coaching!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Aan de hand van het boek – onorthodoxe interventies bij coachen van Cobi Brouwer – wordt een brede samenvatting gegeven over coaching in het algemeen en meer specifiek gericht over het gebruik van interventies.

Coaching

Het belangrijkste uitgangspunt bij coaching is dat een coach een coachee weer ‘richtinggevend, maar naar eigen koers varend’ – in een scheppend proces – in beweging laat komen naar een tussen- of einddoel.

Interventies kunnen behulpzaam om weerstanden bij coachee te ontregelen, zodat vastzittende denkpatronen kunnen worden doorbroken. Op deze wijze kan coachee ervaren dat hij of zij meer mogelijkheden heeft in zijn leven (multidimensionale werkelijkheid (ander perspectief)/bewustzijnsverruiming). Zo kan coaching daadwerkelijk veranderen (persoonlijke transformatie).

Cobi Brouwer beschrijft coaching als volgt:

‘Het begrip coachen betekent: richting aangevend begeleiden’
‘Coachen is een scheppend proces’
‘Coachen heeft als doel dat mensen in beweging komen en daardoor veranderen. Interventies brengen wat onbeweeglijk lijkt tot beweging, zodat iemand kan veranderen’
‘De kunst om mensen te leren hoe ze een eigen koers kunnen uitzetten en daarbij vastzittende patronen doorbreken’
‘Een kenmerk van veel vastgelopen mensen is dat ze alleen nog vanuit hun eigen werkelijkheid denken en waarnemen. Er is geen ruimte voor een ander perspectief’

De vier belangrijkste eigenschappen van een coach

De vier belangrijkste eigenschappen van een coach zijn:

1) Een scherpzinnig waarnemingsvermogen (zintuiglijk, gevoelsmatig en intuïtief)

2) Een uitstekend verplaatsingsvermogen (inzicht in de werkelijkheid van cliënt)

3) Een ontwikkeld contactvermogen vanuit het hart (hoge mate van bewustzijn + aandacht en geconcentreerdheid op en vanuit het hart)

4) Een diepgaande ontwikkeling in zichzelf (zelfreflectie)

Een scherpzinnig waarnemingsvermogen van een coach heeft als effect dat diegene inzicht heeft in de denkpatronen van coachee door middel van gedragsanalyse: lichaamshouding, stemgebruik, handgebaren, zitposities, ooggebruik, etc).

Dit waarnemingsvermogen is essentieel om coachee te kunnen aanvoelen en zo inzicht te kunnen krijgen in zijn belevingswereld (verplaatsingsvermogen). Dit laatste is weer belangrijk om coachee van de juiste ondersteuning te kunnen voorzien.

Een ontwikkeld contactvermogen vanuit het hart zorgt voor de hartverbinding met coachee, zodat alle aanwijzingen of interventies zijn grondslag kunnen vinden in compassie. Een coach die niet een ontwikkeld contactvermogen met zijn hart heeft, kan coachee niet vanuit deze grondslag coachen en zo ook diegene niet in beweging laten komen. Enkel een scherpzinnig waarnemingsvermogen en/of een uitstekend verplaatsingsvermogen is onvoldoende, omdat het aannemelijk is dat coachee bij aanwijzingen of interventies grote weerstanden zou kunnen vertonen (en zo niet in beweging kan komen).

Interventies

Een interventie betekent letterlijk tussenkomst. Een coach komt tussen de coachee én wel onverwachts, terwijl coachee nog aan het woord is.

Cobi Brouwer beschrijft een interventie als volgt:

‘Een interventie is een ontregelende bemoeienis of tussenkomst binnen de werkelijkheid van de klant, die tot beweging leidt in diens systeem van denken, voelen en doen. Het gaat dus om een interventie die door de klant als ontregelend wordt ervaren’

Wat is het nut van interventies?

Een interventie heeft als doel om de weerstand van coachee te ontduiken, te omzeilen of te doorbreken, zodat diegene in beweging kan komen. Een interventie heeft zo een ontregelend (confronterend) effect en zo hoort het ook te zijn, omdat coachee zo achter zijn eigen weerstand vandaan komt en kan veranderen.

Cobi Brouwer beschrijft het nut van interventies als volgt:

‘De interventie zelf dient voor de klant onverwacht en ongedacht te zijn. In de interventie wordt als het ware de weerstand ontdoken en krijgt de ontregeling haar vorm. Interventies zijn er niet omwille van zichzelf, maar vanwege de ontregeling van weerstand. Er zijn klanten die op hun stoel blijven zitten en ´praten over´. Die vorm kennen ze en die biedt dus veiligheid. Doorbreken van ´praten over´ is dan nodig´
‘Het is een manier van iemand weerstand te omzeilen of te doorbreken. Dat kan met zachte, uitnodigende, speelse en soms hardere – confronterende – hand. Een interventie leidt ertoe dat een individu of een groep mensen achter de eigen weerstand vandaan komt en verandert’
‘Interventies kunnen confronterend zijn voor een klant. Dat is ook nodig voor de broodnodige beweging’

De Wet van Doen!

Het is belangrijk om tijdens een interventie altijd het contact met coachee te behouden en niet – bijvoorbeeld – weg te kijken. En bij een aanwijzing en een interventie is het verstandig om coachee te wijzen op het belang van discipline en de Wet van Doen. Een interventie is vaak een stevige aanwijzing gericht op gedragsverandering - en veranderen kan alleen maar door op een gegeven moment ‘gedisciplineerd te zijn’.

Cobi Brouwer beschrijft het als volgt:

De Wet van Doen.
Zonder discipline verandert u niet.
Dit is een cruciale stap om te komen tot verandering’

En als afsluiter: een Tibetaanse Wijsheid!

‘Alles is veranderlijk en vergankelijk’

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl