#52 - De antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP): hoe herken je het bij je partner, werknemer of collega? De 20 belangrijkste kenmerken!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest! 

Vandaag wil ik het hebben over de antisociale persoonlijkheidsstoornis, ook wel genoemd ASP.

Kort samengevat is ASP een stoornis waarbij je prikkelbaar, agressief, onverschillig en impulsief kan overkomen op anderen. 

Het is belangrijk om deze stoornis te behandelen, aangezien ongeveer 3% van de mannelijke (Nederlandse) bevolking aan de kenmerken van ASP voldoet tegenover 1% van de vrouwelijke (diezelfde) bevolking. Het is dus een grote kans dat je in het leven iemand tegenkomt die aan deze kenmerken voldoet. 

Het kan een naaste zijn, je relatie, een collega of een familielid. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de kenmerken van ASP om tijdig de situatie te kunnen herkennen en dan ook actie te kunnen ondernemen. 

De belangrijkste 20 kenmerken van een ASP-er zijn:

1. Je vindt het moeilijk om je aan de maatschappelijke aanvaardbare regels te houden.

2. Je kunt je slecht inleven in anderen (ongevoeligheid / gebrek aan empathisch vermogen).

3. Je bent erg impulsief van aard. 

4. Je vindt het moeilijk om vooruit te plannen.

5. Je bent een chronische leugenaar.

6. Je kent geen gevoelens van spijt en berouw 

7. Je geeft snel anderen de schuld over de ontstane situatie 

8. Je bent vaak agressief en snel geïrriteerd en dus prikkelbaar (lage frustratietolerantie).

9. Je bent roekeloos en onverschillig naar anderen toe.

10. Je neemt niet of nauwelijks verantwoordelijkheid voor zaken in je leven.

11. Je kunt geen langer termijn relaties aangaan, maar wel veelvuldig kortstondige relaties

12. Je leert slecht uit eerdere ervaringen; je maakt dus telkens dezelfde fouten

13. Je rationaliseert schadelijk gedrag dat door jou is ontstaan.

14. Je vertoont sterk egocentrisch gedrag (narcistische trekken), waarbij je anderen flink de pas kan afsnijden

15. Je bent manipulatief en bedrieglijk

16. Je vertoont ‘aangeleerd sociaal gedrag’, maar dit komt niet voort uit intrinsieke emoties

17. Je stelt je aan anderen beter voor dan dat je bent (bijvoorbeeld financieel)

18. Je kleurt de toekomst rooskleuriger in dan dat die is.

19. Je bent eigenlijk continu in conflict met mensen.

20. Je overziet niet de consequenties van je gedrag.

Het belangrijkste om te onthouden is de combinatie tussen agressief en prikkelbaar gedrag. 

Personen met ASP zijn snel geïrriteerd en kunnen dus impulsief - in de ogen van naasten - asociaal gedrag vertonen. Als naaste van een persoon met ASP ben je daardoor constant op je hoede en leef je in angst, aangezien hij of zij zomaar emotioneel kan 'ontploffen' en agressief gedrag kan vertonen. Bovendien sta je versteld van wat diegene nu weer heeft gedaan of gezegd - en als je niet oppast projecteer je dit gedrag op je eigen handelen. Wees daar dus op bedacht!

Op het begin van de ontmoeting zijn ASP-ers uitermate vriendelijk, humorvol, charmant en innemend, maar uiteraard allemaal vanwege eigenbelang. Let daar dus op als mensen TE aardig naar je zijn op het begin van de ontmoeting - wees daar voorzichtig mee. 

Ter info.

Het verschil met een psychopaat en een persoon met ASP is dat diegene nog wel emotionele banden kan aangaan en schuldgevoelens kan hebben en een psychopaat niet.

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Leader & Life Coach

www.GuidoFox.nl