#143 - De Basishouding van een Life Coach!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

In dit artikel staat de basishouding van een coach centraal.

Een beschouwing van de basishouding van een coach is relevant, omdat deze kennis en toepassing daarvan een vruchtbare basis kan scheppen voor een succesvol ontwikkelingsproces van coachee.

De belangrijkste waarden van een coach:

1. Autonomie

2. Integriteit

3. Authenticiteit

4. Deskundigheid

5. Gericht zijn op het welzijn van coachee

6. Doelgerichtheid

7. Moed

Deze waarden betreffen de grondhouding van een coach.

De waarde ‘moed’ is noemenswaardig: Waarom zou een coach moedig moeten zijn?

Deze waarde is belangwekkend, omdat een coach de moed moet bezitten om een coachee een spiegel voor zich te kunnen houden. Een coach dient in staat te zijn om de ‘blind spots’ van coachee te kunnen herkennen en hem of haar dan ook op een gepaste wijze (zonder al te veel weerstand van coachee) mee te kunnen confronteren.

De rest van de waarden spreken voor zich.

De vier AAAA’s

1. Aandachtig aanwezig

Het is belangrijk om als coach geestelijke ruimte vrij te maken voor coachee en ook de fysieke ruimte voor te bereiden op de komst van coachee. ‘Presence’ is daarnaast the key – voor de 100% aanwezig zijn voor coachee. Het is immers zo: wat je aandacht geeft, groeit!

Een coachee zal ook haarfijn aanvoelen of jij er helemaal voor hem of haar bent. En op het moment dat dit voor coachee voelbaar is, zal diegene zich ook meer open naar de coach gaan opstellen – omdat het vertrouwen in de coach zo is toegenomen. Bovendien zorgt het ‘volledig aanwezig kunnen zijn’ ervoor dat de basis wordt gelegd voor de luistercapaciteiten van de coach. Zonder ‘volledig aanwezig kunnen zijn’, geen uitstekend luisterend vermogen.

2. Aansluiting

Een aandachtige aanwezigheid is eveneens benodigd om aansluiting te kunnen vinden bij de belevingswereld en de denkwereld van coachee. Aansluiten gebeurt door echt door te kunnen luisteren.

3. Acceptatie zonder oordeel

Een aansluiting met een coachee is enkel mogelijk op het moment dat de coach in staat is om coachee ‘helder en zuiver’ te accepteren zoals hij of zij is, zonder voorafgaand oordeel: filterloos zijn. Daarmee laat een coach aan coachee zien dat diegene echt zijn best doet om hem of haar te kunnen begrijpen.

Een belangrijke bijkomstigheid is dat een coach in staat dient te zijn om zichzelf te kunnen accepteren. Je kunt immers moeilijk verwachten dat een coach een coachee kan accepteren, zonder zichzelf eerst volledig te hebben geaccepteerd.

4. Authenticiteit

Echt zijn. Heel belangrijk. Geen maskers dus.

Van der Pol beschrijft in haar boek ‘Coachen als professie’:

‘Wanneer er geen sprake is van authenticiteit staat dit een effectieve coachingsrelatie in de weg’

En:

‘Authentiek zijn is volledig jezelf zijn, de ander laten ervaren wie en hoe je hebt, zonder daar in door te schieten’

Authenticiteit leidt uiteraard weer tot meer vertrouwen en zo (meer) openheid van coachee.

Empathie

Een belangrijke eigenschap van een coach is empathisch vermogen: het zich kunnen inleven in de belevingswereld van de ander, zonder overigens daar helemaal in mee te gaan (verliezen/sentimenteel worden).

Verwondering en nieuwsgierigheid

Een coach zal enthousiast moeten zijn bij een nieuw persoon:

- Wie is deze mens?

- Wat beweegt hem of haar?

- Wat houdt hem tegen om te bereiken wat hij of zij wil om gelukkig te worden?

Van der Pol beschrijft:

‘Een effectieve coach kent deze verwondering van toen hij nog een klein kind was. Als kind vond hij alles nieuw en interessant, hij stond overal voor open, niets was gek en hij wilde alles weten en daarom stelde hij duizenden waaromvragen’

Vertrouwen in de wijsheid van coachee

De wijsheid zit ook in coachee – een vaak vergeten aspect.

Diegene heeft de innerlijke kracht en wijsheid om zijn eigen probleem op te kunnen lossen. Een coach hoeft in principe alleen nog maar deze krachtbron aan te boren, te faciliteren en te mobiliseren!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl