#129 - De beste interviewtechnieken op een rijtje! Zo word jij die topinterviewer/topjournalist!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het hebben over interviewen – en dat is belangrijk. Er zijn te weinig goede interviewers/journalisten in Nederland! Het geven van een aantal kenmerken van een goede interviewer/journalist is dus broodnodig.

Een goede interviewer/journalist is in de basis vooral:

- Vriendelijk

- Kalm

- Beheerst

- Bedachtzaam

- Betrouwbaar

- Rustig

- Lichte vorm van humor

- Sensitief / groot innerlijk gevoelsleven / empathie (in de ander)

- Een open persoonlijkheid hebben en een open houding (non-verbaal)

- De ander op zijn gemak weten te stellen

- Kan lichtjes provocatief zijn

- Stelt duidelijke, concrete en kort-en-bondige vragen

- Heeft plezier in zijn vak

- Motiverende houding tegenover de geïnterviewde: Ja-knikken + Interesse tonen

- Is goed geïnformeerd over het onderwerp en de wereldse zaken

- Afwisseling intonatie / toonhoogte / stemdynamiek (kan gebruikt worden om actie uit te lokken van de geïnterviewde)

Het ‘openen’ van de geïnterviewde en de vertrouwensband

Het belangrijkste uitgangspunt van een goede interviewer/journalist is dat hij de ander weet te openen – dat betekent dat de interviewer/journalist een vertrouwensband (in een korte tijd) met diegene heeft weten op te bouwen en dus de ander op zijn gemak heeft weten te stellen.

Dit aspect ontbreekt geheel in interviewland!

Een geïnterviewde krijgt vaak nauwelijks de kans om zijn zinnen af te maken of diegene wordt stelselmatig geïnterrumpeerd en klapt dan vervolgens dicht. Het is eerst vertrouwen opbouwen en dan pas diepgang en de meer lastigere vragen.

Luisteren en inconsequenties

Het is zo belangrijk – maar het wordt toch vaak vergeten: luisteren.

Een goede interviewer/journalist luistert – en vooral in het begin. In het begin heel goed luisteren en later de inconsequenties van de geïnterviewde eruit weten te halen: ‘Je zei in het begin A en nu B – hoe komt dat precies?’.

Alleen door heel goed te kunnen luisteren (en dus niet snel naar de volgende vraag te gaan) kun jij een dergelijke topinterviewer/topjournalist worden, die de geïnterviewde confronteert met haar eigen inconsequenties.

Stel in het begin de ‘open-hele-verhaal-vragen’!

‘Zou je kunnen beschrijven wat er precies gebeurde op dat en dat moment?’

‘Hoe heb jij de afgelopen vijf jaar beleefd? Wat waren volgens jou de opvallendheden?’

De interviewer/journalist kan nu uitgebreid gaan luisteren en de geïnterviewde zo de tijd geven om vooral te kunnen praten en zijn verhaal met jou ‘kwijt te kunnen’. Dit schept vertrouwen, wederzijdse openheid en de geïnterviewde komt zo eveneens in een ‘praatmood’.

Stel ook gevoelsvragen!

‘Wat voelde je precies tijdens dat moment?’

‘Wat ging er toen in je om?’

Het interview wordt zo meer persoonlijk – en ook meer levendig. De band tussen interviewer en geïnterviewde wordt zo ook sterker – en de verbinding met de kijker of de lezer thuis eveneens.

Het vermijden van dubbelzinnige vragen

Dit komt zo vaak voor: dubbelzinnige vragen.

‘Wat vind je van de hedendaagse popmuziek in vergelijking met 5 jaar geleden?’

De geïnterviewde moet nu ‘3 vragen in 1’ beantwoorden en zo is de kans groot dat het antwoord vaag en incompetent wordt.

Beter dus opsplitsen:

1) Wat vind je van de hedendaagse popmuziek?

2) Wat vind je van de popmuziek van 5 jaar geleden?

3) Als je deze twee met elkaar vergelijkt – wat valt je dan op?

Het vermijden van suggestieve vragen

‘Wat vind je leuk aan Amsterdam?’

Antwoord geïnterviewde: ‘Helemaal niets’

Een goed interview is zo ten einde.

In de vraagstelling gaat de interviewer er al vanuit dat de geïnterviewde iets leuk vindt aan Amsterdam, terwijl dit niet zo hoeft te zijn.

Beter:

‘Wat vind je van Amsterdam?’

Vervolgvraag: ‘Waarom vind je dat aspect van Amsterdam zo leuk/interessant?’

Stel verduidelijking/controle/concluderende-vragen!

Word vaak vergeten!

- ‘Begrijp ik goed dat ……..’

- ‘Is het duidelijk wat met deze vraag wordt bedoeld?’

- ‘Ik concludeer dat……… Ben je het daarmee eens?’

Dit schept vertrouwen, omdat de geïnterviewde nog op zijn woorden kan terugkomen (bescherming geïnterviewde) en zo groeit de wederzijdse band, vertrouwen en openheid (en ook diepgang) tussen de interviewer en de geïnterviewde.

Het draait in de toekomst allemaal om ‘long-term’: je wilt elkaar ook nog later kunnen interviewen. Als niet in dit frame als interviewer/journalist wordt meegegaan, kun je het wel vergeten in de 21ste eeuw.

Wederzijds vertrouwen is dus de ‘key’!

Vergeet niet de voorbeeldvraag!

‘Heb je een voorbeeld van dit probleem?’

‘Zou je het voorbeeld wat meer kunnen concretiseren?’

De geïnterviewde gaat naar zijn verbeelding/visualisatie en het interview wordt zo meer levendig en echt!

Van open naar gesloten vragen (langzaam ‘diepen’ / trechtervorming)

Een goed interview verloopt van open naar gesloten vragen.

Eerst vertrouwen, openheid en luisteren en daarna specificeren, verduidelijken/controleren, ‘inconsequent-eren’ en concluderen.

Van Wat naar Waarom naar Hoe!

De opbouw van een gedegen vraagstelling verloopt het beste zo: Wat > Waarom > Hoe

1. ‘Wat vind je van dat besluit?’

2. ‘Waarom vind je dat onderdeel van dat besluit zo belangrijk’?

3. ‘Hoe zou jij het anders doen?’ (eigen oplossing / perspectief)

Bonus: provocatief interviewen

Sommige interviewers houden ervan en het kan ook effectief zijn om zo ‘iets los te kunnen maken bij de geïnterviewde’. Maar kijk uit: nooit zonder vertrouwensband – anders kan de relatie eronder gaan lijden!

Eerst een zwart/wit-vraag:

1) ‘Ben je voor of tegen kernwapens?’

2) ‘Wat zijn precies jouw argumenten daarvoor?’

3)

           - ‘Weet je dat heel zeker?’

               - ‘Is dat wel zo?’

               - ‘Ja – meen je dit nou echt?’

Je kunt als interviewer/journalist zo achter de werkelijke intenties van de geïnterviewde komen. Het is alleen een gewaagde techniek, omdat de kans op irritaties bij de geïnterviewde kunnen ontstaan.

Wat te doen als je vastloopt als interviewer/journalist?

Eerlijkheid en openheid is het remedium.

‘Sorry – ik loop even vast – even zoeken naar de volgende vraag’

Een kleine stilte kan de geïnterviewde ook zo wat meer rust geven!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl