#108 - De Drie meest succesvolle Leiderschapsstijlen op een rijtje! Coachend, Transformationeel en Situationeel!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Een leider ben je of ben je niet! Het zit meestal DNA-technisch in je – maar kan er in dit zielenleven uitkomen of nog niet. Leiderschap gaat vaak gepaard met extraverte controversiële uitingskenmerken en een aangeboren en sterk ontwikkeld charisma. Maar de ene leider is de ander niet: leiders verschillen sterk van elkaar. Dit zijn de drie meest succesvolle leiderschapsstijlen die tegenwoordig worden gebruikt!

1. De Coachende Leiderschapsstijl

In de artikelen – De vier verschillende leiderschapsvormen: welke pas jij als leider het meest toe – en – De vier leiderschapsstijlen volgens Ken Blanchard – en – De 6 emotieve leiderschapsstijlen van Daniel Goleman, Richard Boyatzis en Annie Mckee! Zo word jij een topleider! – is al uitgebreid inhoudelijk stilgestaan bij de Coachende Leiderschapsstijl.

In deze paragraaf als aanvulling:

Een coachende leider stuurt zijn werknemers continu aan en legt zo de nadruk op het verwezenlijken van zijn of haar professionele ambities binnen de onderneming. Het is van belang om als Coachende Leider daarom te investeren in kennis over feedback.

In het artikel – Verhoog de kwaliteit van je organisatie! Geef op de juiste wijze feedback! – is ingegaan op het geven van feedback. Een gedegen kennis als continu Coachende Leidinggevende over de ‘psychologische feedbackmechanismen’ heeft als effect dat de onderneming er uiteindelijk kwalitatief op vooruit gaat en de doelstellingen zo eenvoudiger worden behaald.

Deze leiderschapsstijl is vooral effectief als de Coachende Leider zelf ook een stevige ‘kennisexpertise’ heeft opgebouwd in het vakgebied waarin diegene leidinggeeft. In het artikel – De 6 emotieve leiderschapsstijlen van Daniel Goleman, Richard Boyatzis en Annie McKee! Zo word jij een topleider! – is al gewezen op het grote ondernemingsbelang van kennisexpertise bij de Coachende Leider.  

2. De Transformationele Leiderschapsstijl

Een andere succesvolle wijze van leiderschap is Transformationeel Leiderschap. Deze leiderschapsvorm richt zich op verandering, waarbij de leider een charismatische en inspirerende persoonlijkheid heeft – die werknemers gemotiveerd weet te krijgen voor zowel externe (bedrijfsmatige) als interne (innerlijke denkwijze) transformatie.

De hele bedrijfsmatige veranderingsoperatie gaat gepaard met extreme openheid over de achterliggende beweegreden(en), zodat medewerkers inzicht verkrijgen in de ‘background’ processen en zo eenvoudig mee kunnen gaan in de visie van de leider.

De kans dat de veranderingsoperatie zal slagen is groot, omdat uiting van negatieve opgekropte gevoelens – die zich kunnen uiten als de achterliggende informatie niet wordt gedeeld door het hoger management – zo wordt voorkomen. Deze leiderschapsstijl is zo vaak van toepassing in snelle veranderingsomgevingen, waarbij - voor de veranderingsoperatie - een breed draagvlak nodig is.

3. De Situationele Leiderschapsstijl

In de Situationele Leiderschapsstijl wordt gesteld dat de meest effectieve leiderschapsstijl situatie-afhankelijk is – zoals aanpasbaar aan het karakter van de persoon of het ontwikkelingsniveau van de groep waaraan leiding wordt gegeven. Het gedrag van de leider is zo ‘gekoppeld’ aan het waarneembare gedrag van de individuele medewerker.

In Situationeel Leiderschap speelt het begrip ‘situational control’ een belangrijke rol. Dit begrip verwijst naar de mate waarin een leidinggevende in staat is om het gedrag van de werknemers te kunnen beïnvloeden. ‘Het schip keert zich zo aan twee wallen’: gedegen observatie en inzicht eigen gedrag (coaching) en gedrag medewerkers (coaching). Op deze wijze kan de Situationele Leider een grote zekerheid verkrijgen wat het resultaat kan zijn van zijn manier van leidinggeven aan een persoon of groep. Het is een leiderschapsstijl die ingezet kan worden voor duurzame lange termijn resultaten.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl