#136 - Life Coachingstechniek: het gebruik van afbeeldingen! De kracht van visualisatie en vrije associatie!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag de coachingstechniek: het gebruik van afbeeldingen!

Vele mensen staan er sceptisch tegenover: het gebruik van afbeeldingen binnen coachingssessies. Deze sceptische houding is mijns inziens onterecht en daarom wil ik graag de voordelen ervan bespreken.

De voordelen op een rijtje!

1. De coachee wordt uit zijn geconditioneerde denkpatroon gehaald, omdat het denken van de mens altijd trager is dan de eerste reactie op een afbeelding. De coachee gaat zo het ‘denken vooruit’ en reageert vanuit het onbewuste – en dit is de laag die aangesproken dient te worden om een persoonlijk transformatieproces bij coachee te kunnen bewerkstelligen.

2. De coachee leert vrij te associëren (associatieve technieken). Dit is een voordeel, omdat diegene zo een beroep doet op zijn creatieve onbewuste brein en zo kunnen deze twee aspecten uit zijn leven daadwerkelijk boven water komen. Dit kan tot verrassende nieuwe inzichten, invalshoeken en resultaten leiden in het coachingstraject van coachee. Bovendien kan het een bevestiging geven van een bestaand onderhuids gevoel.

3. De coach is goed in staat om de fysieke, energetische en emotionele reacties van coachee te kunnen observeren, omdat – door de afbeeldingen – onbewuste sterk emotionele reactiepatronen worden aangesproken. Dit levert waardevolle informatie op voor het transformatieproces van coachee.

4. Afbeeldingen blijven vaker hangen in het geheugen van coachee, waardoor het gebruik ervan een positief effect heeft op het transformatieproces.

Let op!

1. Stel juist geen waaromvragen (alleen beschrijvende vragen en wat het oproept), omdat anders coachee wordt gedwongen om op cognitief niveau te antwoorden en zo wordt het effect van de directe beleving – die ook emotioneel en fysiek is – ondergesneeuwd (en daar gaat het juist om).

2. Wacht met het geven van eigen interpretaties aan de afbeeldingen. Alleen op het einde zou het eventueel kunnen als dat aan zou kunnen slaan bij coachee. Aanvoelen dus!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl