#102 - De Leiderschapslessen van Napoleon Hill!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het hebben over wat Napoleon Hill in zijn boek ‘Think and Grow Rich’ heeft geschreven over leiderschap! 

Wat zijn de essentiële eigenschappen van een goede leider en wat zijn de belangrijkste valkuilen.

Napoleon Hill beschrijft dat goede leiders altijd eerst volgers zijn geweest van intelligente leiders. Ze keken altijd naar het handelen van hun leiders in hun leven en waren kritisch ten aanzien van hun handelen. Een goede leider heeft dus altijd een soort ‘eigen’ leerschool weten te creëren in zijn of haar leven en doet dat uiteraard nog steeds.  

‘Great leaders began in the capacity of followers’

+

‘Great leaders are followers of intelligent leaders’

De 10 cruciale eigenschappen van goed leiderschap

1. Moed en Zelfvertrouwen

Wil je in staat zijn als leider om de steun van intelligente volgers op langer termijn te kunnen behouden, is dit de belangrijkste eigenschap. Ik zeg hier specifiek ‘intelligente volgers’, aangezien zij enkel in staat zijn om zich te kunnen ontwikkelen als toekomstige leiders binnen de groep en zorgen voor cruciaal draagvlak voor de leider. Deze groep dient een goede leider dus te behouden en ook goed te bedienen.

2. Zelfbeheersing

Wil je leiding kunnen geven aan anderen dan moet je eerst leiding kunnen geven over jezelf. Daarvoor is zelfbeheersing nodig. Ook hier geldt weer: de intelligente volgers hechten hier veel waarde aan. Wil je deze cruciale volgers willen behouden? Zo ja, dan geldt dat deze eigenschap ook cruciaal is.

3. Een fijn gevoel voor rechtvaardigheid

Spreekt voor zichzelf! 

4. Gedegen en slagvaardige besluitvaardigheid

De leider zal besluitvaardig moeten zijn en geen zaken onnodig vooruitschuiven. Als volgers in de gaten krijgen dat de leider twijfelt, zullen ze denken dat hij niet in staat is om aan anderen leiding te kunnen geven.

5. Planmatig

Een succesvolle leider gaat planmatig te werk en voert dit plan ook daadwerkelijk uit. Een plan zorgt ervoor dat zijn persoon als leider als ware wordt 'beschermd'. De volgers kunnen reageren op het 'plan' en dit zorgt ervoor dat de persoon als leider minder in beeld komt. De kritiek van de volgers richt zich dan op het plan en minder op de persoon. Kritiek op de leider kan immers desastreus voor hem zijn. 

Een andere reden is dat een plan of visie ervoor zorgt dat volgers denken dat de leider strategisch inzicht heeft: een cruciaal element voor een gedegen krachtbasis onder de intelligente volgers.

6. Doe altijd meer dan er wordt gevraagd van de volgers (in een bepaalde mate uiteraard)

Als je meer doet dan er wordt gevraagd, straalt dit positief af op je positie als leider: je neemt je taak serieus.

7. Zorgzaam, behulpzaam en inlevend

Een goede leider die respect wilt afdwingen, is zorgzaam en behulpzaam voor zijn volgers. Hij begrijpt de situatie van de volgers waarin ze leven.

8. Oog voor detail

Een leider die oog heeft voor detail, heeft een hoger aanzien onder zijn volgers dan een leider die deze eigenschap niet bezit. Een oog voor detail heeft als effect dat een leider veel overziet, ziet en herkent. Dit is een eigenschap die fundamenteel nodig is om zijn of haar plannen gedegen uit te kunnen voeren en naderhand de inpasbaarheid daarvan te kunnen controleren.

9. Neem verantwoordelijkheid voor zowel de tekortkomingen van het eigen handelen als dat van de volgers

Als de volgers erachter komen dat de leider zijn of haar verantwoordelijkheid probeert af te schuiven op anderen, zal dat de krachts/machtsbasis snel doen slinken. Neem als leider ook verantwoordelijkheid voor een fout die is gemaakt door één van je volgers - zelfs als de volger deze fout zelf opbiecht. Dit klinkt misschien vreemd, maar je haalt de wind voor hem uit te zeilen en hij zal je daarvoor altijd daarna dankbaar zijn.

10. Belang hechten aan coöperatieve samenwerking

Een doel van de onderneming of een organisatie kan enkel worden behaald als er coöperatief wordt samengewerkt. De effectiefste vorm van leiderschap is die van toestemming van de volgers. De leider vraagt altijd toestemming van de groep in plaats van druk op de groep uit te oefenen. De geschiedenis wijst immers uit dat leiderschap gebaseerd op druk niet langdurig standhoudt.

De 10 grootste valkuilen van falend leiderschap

1. Inadequaatheid in het organiseren in detail

Een goede leider is in staat om goed te kunnen organiseren en alles in detail te kunnen regelen. Als een leider tegenwoordig zegt dat hij te druk is met andere werkzaamheden, geeft hij eigenlijk aan dat hij niet efficiënt is in het plannen. Het in detail regelen kan onder zijn supervisie uiteraard worden uitbesteed aan zijn volgers. Het is dan aan hem om iemand aan te nemen die de kwaliteit van het 'oog voor detail' in zich heeft. Dat is de verantwoordelijkheid van een goede leider. Als de organisatie immers niet staat, straalt dat af op de leider.

2. Het afwijzen van andersoortige diensten

Soms moet de leider laten zien dat hij ook de normale werkzaamheden kan uitvoeren. Dit betekent uiteraard niet altijd - maar soms. Wanneer het uitkomt zal hij deze werkzaamheden niet moeten afwijzen.

‘The greatest among ye shall be the servant of all’

3. Neem op een kritische wijze mensen aan: doen versus weten

Dit betekent dat persoonlijkheid belangrijker is dan kennis. Het is belangrijk om te kijken of de persoon met kennis ook daadwerkelijk in staat is om deze kennis uit te kunnen dragen: wat kunnen ze er uiteindelijk mee? Je betaalt uiteindelijk de werknemer voor wat hij DOET en in mindere mate voor wat hij WEET.

4.  Angst om als leider verstoten te worden door één van zijn volgers

Deze angst kan er inderdaad voor zorgen dat je daadwerkelijk wordt verstoten - je gedachte gaat er al immers naartoe. Een belangrijke wijze om deze kans te minimaliseren is om werk uit te zetten naar anderen. Jij wordt immers als leider betaald, omdat je in staat bent om anderen te laten ‘performen’. Door werk uit te besteden kom je minder wantrouwend over en ‘multiple’ je jezelf onder je volgers. Dit geeft anderen weer vertrouwen in je als leider.

5. De afwezigheid van verbeeldingskracht

Wanneer een leider geen verbeeldingskracht heeft, kan hij geen effectieve plannen maken voor de toekomst. Zijn creatieve brein is dan niet voldoende ontwikkeld. Zijn volgers kunnen hem dan niet meer vertrouwen voor een mooie toekomst.

6. Egocentrisch

Een goede leider claimt zijn succes nooit. Hij beloont altijd zijn volgers voor het succes van de onderneming of organisatie. Een goede leider beseft dat mensen harder werken door het geven van complimenten dan door een geldelijke beloning.

7. Buitensporig gedrag

Een goede leider weet zich te onthouden van buitensporig gedrag en geeft het goede voorbeeld.

8. Niet loyaal

Een leider die niet loyaal is jegens de onderneming en zijn ondersten zal geen vertrouwen krijgen van de volgers.

9. Geen macht op basis van moedigheid

Een goede leider krijgt aanzien, omdat hij als moedig wordt beschouwd en niet omdat hij angst inboezemt bij zijn volgers. Hij hoeft zich ook niet te bewijzen dat hij geschikt is voor zijn functie.

10. Een gebrek aan een goede werkplek

Een goede leider heeft een werkplek die voor iedereen toegankelijk is en los staat van uiterlijk potsierlijk vertoon. Ook hier heeft hij zijn titel niet nodig om zich te hoeven bewijzen.

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl