#86 - De Spirituele Renaissance zal de Romantische Periode (1795 – 1890) weer doen herleven en zelfs overtreffen!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

De Romantiek (de Vroege, de Hoogromantiek en de Late) was een periode in de Westerse geschiedenis die een tegenreactie was op de Verlichting – een overwaarderingsperiode van de rationele zijde van de mens (het rationalisme).

De Romantiek beheerste vooral de kunst, de literatuur, de muziek en het intellectuele leven. De subjectieve ervaring van de mens werd als uitgangspunt genomen, waardoor introspectie (jezelf ontdekken), intuïtie, gevoel, emotie, fantasie, verbeelding, spontaniteit, het mysterieuze, het mystieke, het onderbewuste en het onverklaarbare centraal kwamen te staan. Het ging om de innerlijke belevingswereld van de mens boven het rationele. De Romantiek was zo te kernschetsen als een geestesrichting, een psycherichting – met zijn grote waardering voor het innerlijke gevoelsleven van de mens.

Romantici beschouwden het rationalisme als een vernauwing van het menselijke bewustzijn (van de geest/psyche) en ze keerden zich dan ook tegen de koele en onverschillige objectiviteit van de rationalistische denkers. Veel romantici zochten voor de verruiming van hun menselijk bewustzijn een bepaalde tijd in hun leven naar bezinning en zingeving – in rust, reinheid, regelmaat en eenzaamheid.

De nadruk in de Verlichting op de wetenschap, de technologie, de industrialisatie en daarmee de urbanisatie (trek naar de steden) zorgde ervoor dat organisch gegroeide samenlevingsverbanden werden gebroken en de rol van traditioneel vakmanschap devalueerde. De romanticus had zo een zekere afkeer tegen de grootschalige industrie, de verregaande technologische ontwikkeling en de verstorende sociale dynamiek van de steden.

Het eigene, het kleinschalige, de individuele ontplooiing en de terugkeer naar de natuurlijke verhoudingen stonden bij romantici voorop. De mens moest weer in eenheid en saamhorigheid met de natuur leven: de eenheid tussen mensen en natuur moest weer worden hersteld. De mens wordt zo onderdeel van de natuur en leeft in balans en samenhang met de natuur in plaats van de natuur te beheersen en overmatig te gebruiken.

De grootschalige diensten- en informatiemaatschappij (rationalisme) waar wij in leven brengt voor veel mensen geen intrinsieke genoegdoening en zingeving tot stand en in alle hoop zijn mensen naarstig opzoek – naar iets hogers, naar iets verdiepends. De tegenreactie is ingezet en spiritualiteit is ‘hot’.

De komende periode gaan we weer terug naar de oerwortels van de Romantiek: naar de innerlijke belevingswereld - die weer centraal komt te staan. We gaan voorbij het verstand, voorbij de rede, voorbij de Rationale Verlichting en zo naar de Innerlijke Verlichting!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer

www.GuidoFox.nl