#2 - De Zeven Christelijke (spirituele) hoofdzonden: de weg naar het Goede!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Het Christendom stelt dat het Kwaad (mysterium iniquitatis) inherent aanwezig is in de menselijke ziel, terwijl het huidige overheersende Verlichtings- en Romantisch denken (het modernisme) ervan uitgaat dat het Kwade is ingegeven door externe omstandigheden: de inbedding van de persoon binnen de maatschappelijke ordening. Ik ben de eerste toegedaan: het Goede en het Kwade zijn allebei verankerd binnen onze ziel.

Het Kwade staat spiritueel gelijk aan ons Ego.

Een sterke wilskracht is essentieel om het Kwade ‘op te kunnen lossen’. Plato, Aristoteles en Kierkegaard wezen al in dit verband op het belang van een sterke wil.

Wat moeten we dan willen? Wat zijn precies die Christelijke ‘Ego-Positionalities’?

We moeten derhalve ‘moreel wetend’ worden – het Zondebesef kunnen doorzien – om zo de 'geboren gebrokenheid’ van de mens op te kunnen heffen – en zo het geheim van de menselijke onrechtschapenheid te kunnen overtreffen. We moeten aldus weer ‘heel’ en ‘één’ worden.

‘Wie goed is en het Goede doet, verkrijgt het eeuwige leven’

1. De Hoogmoed (Superbia)

Hoogmoed is de belangrijkste van alle zonden, omdat deze ook wel de oerbron wordt gezien voor alle andere zonden.

Kenmerken van de Hoogmoed:

- Roekeloos doordrijven van de eigen wil of begeerte

- Altijd streven naar rijkdom en macht

- Zich arrogant gedragen

- Zich beter voelen dan anderen

- Verwaandheid

- Neerbuigendheid

- Hooghartigheid

- Grootheidswaanzin

- Zelfoverschatting

- Overcompenserend zelfvertrouwen

Het bekende spreekwoord – ‘hoogmoed komt voor de val’ – is vaak van toepassing op personen die deze gedragingen uiten.

De mensen die het meeste vatbaar zijn voor hoogmoed: personen die zich aan de top bevinden, een hoge status hebben en geen kritiek meer ontvangen. En zo worden juist negatieve maatschappelijke consequenties geboren. 

Ze trekken daarnaast vaak anderen mee ‘in hun val’ als ze 'vallen', omdat ze zoveel invloed hebben op hun (onderste) omgeving.

2. De Hebzucht (Avaritia)

De mensen die lijden aan de zonde Hebzucht hebben een overtrokken liefde voor het bezit van geld en goederen. Ze jagen telkens naar ‘meer en meer’, tot veelal het niet-noodzakelijke aan toe.

De hebzucht kan zich ook uitstrekken tot het onstoffelijke: bijvoorbeeld machtshonger.

Het stelselmatig streven naar meer macht en rijkdom brengt vaak geestelijke armoede met zich mee. Dit leidt op latere leeftijd vaak tot depressies als men ‘alles’ al bezit en daarbij de angst ontstaat om al het vermogen weer te kunnen verliezen.

3. De Wellust of Wellustigheid (Luxuria)

De zonde Wellust is het constant najagen van seksuele begeerten, zonder aanziens des persoons. Een seksuele belangstelling voor een persoon is dus niet hetzelfde als begeerte, geilheid en zo wellust. Het belangrijkste negatieve aspect is hier: de loskoppeling met het voortplantingsmotief.

4. De Toorn (Ira)

Toorn is boosheid die niet redelijk is (contra ordinem rationis).

Een acute zichtbare boosheid over een bepaalde kwestie is an sich niet verkeerd, maar de aanhoudende boosheid daarover wél. De boosheid is zo dan niet meer te rechtvaardigen, omdat deze niet meer in verhouding staat tot de kwestie.

Een sluipende onderhuidse boosheid – in de vorm van rancune, wrok of ressentiment – dient te allen tijde te worden voorkomen. Een innerlijke grimmigheid, eeuwigdurende haat en vijandschap ligt zo op de loer en de desbetreffende persoon kan zich verharden en zijn levensvreugde verliezen.

In het artikel is eerder behandeld dat de zonde Hoogmoed kan worden gezien als de oerzonde. Een hoogmoedig persoon is sneller vatbaar voor boosheid, omdat deze persoon sneller ‘op zijn teentjes getrapt kan zijn’: er is hem onrecht aangedaan!  

5. De Gulzigheid (Gula)

Met de zonde Gulzigheid wordt bedoeld: vraat- en drankzucht.

Het overmatig veel en ongezond eten en drinken leidt tot (blijvende) schade aan het 'goddelijke' lichaam. De vastentijd is daarom onderdeel van het Christendom om zo weer ‘de maat’ te leren houden.

6. De Afgunst (Invidia)

De zonde Afgunst is jaloezie op wat een ander heeft of is.

Afgunst kan schadelijk zijn, omdat het ook roddelen kan bewerkstelligen of openlijk lasteren.

Of zelfs doen stelen of iets kapot maken (een dure auto beschadigen).

Of algemeen leedvermaak.

7. De Traagheid (Acedia)

Dit is een hele interessante zonde.

Het betekent dat de activiteiten zonder aandacht en liefde worden gedaan: slordig, achteloos, liefdeloos, onverschillig en lui. Men doet de activiteiten ‘lauw’, zonder vuur en inzet. Een verlamming van de psyche kan zo optreden.


Al deze zonden leiden uiteindelijk tot lagere spirituele calibratielevels en dus gelukzijnslevels.

Doet u uw voordeel er maar mee!

‘Het Christendom ziet de bron van problemen niet zozeer in het hoofd als wel in het hart. Niet het hoofd behoeft verlichting, maar het hart moet zich vullen met liefde, opdat de kwade wil verdwijnt en de goede wil zijn plaats inneemt’

- A. Kinneging, De Onzichtbare Maat – Archeologie van Goed en Kwaad, p. 410

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Leader & Life Coach

www.GuidoFox.nl