#133 - Dynamisch Life Coachen: tussen Zingeving en Resultaat!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Wat is precies Dynamisch Coachen?

Dat is de vraag die in dit artikel – aan de hand van het boek van Ans Tros ‘Dynamisch Coachen tussen Zingeving en Resultaat’ – zal worden beantwoord.

Het draait bij Dynamisch Coachen allemaal om weer mensen in beweging te laten komen – zowel geestelijk als fysiek. Stilstaan is doodgaan en zorgt voor geestelijke ellende (depressieve klachten).

De hoofdzakelijke reden dat mensen in hun leven stil komen te staan, is dat ze vastzitten in oude opvattingen en bekende omgevings-conditioneringen.

- Wat word er eigenlijk vanuit onze omgeving van ons verwacht?

- En wie zijn we eigenlijk volgens onszelf? – opzoek naar onze authentieke kern!     

We volgen zo onbewust de normen die ons van jongs af aan zijn opgelegd/opgedrongen en zo komen we in ons leven uiteindelijk tot stilstand (lees: geen verdere persoonlijke ontwikkeling mogelijk).

Het belang van Dynamisch Coachen is er dus in gelegen om vooral een persoon weer in beweging te laten komen: nieuwe ideeën, nieuwe inspiraties, nieuwe opvattingen en nieuwe omgevings-conditioneringen.

Een dynamische coach gaat bij een coachee specifiek niet opzoek naar de oorzaken van zijn of haar handelen (therapie), maar kiest voor de weg vooruit – opzoek naar (snelle) gedragsverandering en -alternatieven: toekomstgericht coachen.

De systeemtheorie kan daar behulpzaam bij zijn: in welk gedrags- en denksysteem zit coachee gevangen, op welke wijze houdt hij of zij zijn problemen in stand en welke gedrags- of interactiepatronen spelen daarin een rol?

Een dynamische coach geeft aandacht aan het leerproces van coachee en beseft dat nieuwe inzichten en nieuw handelen een conflict kan veroorzaken tussen nieuw en oud (handelings-automatisme/oude onderliggende normen en waarden) – ‘een mens doet de dingen zoals hij of zij die altijd hebben gedaan’. Het doel is om coachee binnen dit leerproces tot eigen zelfstandige keuzes te laten komen.

De achterliggende doelstelling van een dynamische coach is om het bewustzijn van coachee te verruimen. Daarmee wordt gedoeld op het uitbreiden van de keuzemogelijkheden voor het leven van coachee. Dit geeft coachee ruimte in zijn hoofd en zo komt hij los van de oude opvattingen en de vastzittende conditioneringen, die hem of haar belemmeren om verder te kunnen groeien.

Een dynamische coach beseft zich terdege dat coachingsresultaat verbonden is met onderling vertrouwen en aansluiting met coachee. De dynamische coach zal eerst aansluiting moeten vinden met de subjectieve belevingswereld van coachee. In het begin van de coachingssessies is het device vooral goed luisteren.

Een grote fout die veel coaches maken is dat ze vooral (veel) vragen in het begin stellen aan coachee. Daarmee kan coachee het gevoel hebben dat diegene in een interview of zelfs in een kruisverhoor is beland. Een ander aspect is dat de focus dan sterk komt te liggen op de inhoudelijke kant van het verhaal en minder op de emotionele/intuïtieve/energetische – dat vaak toch het belangrijkste is. Bovendien is de coach enkel bezig om zo het verhaal van coachee in zijn eigen rationele begrippenkader te plaatsen en coachee daarin probeert mee te krijgen – door de vragen van de coach te beantwoorden.

Het beste is echter om in het begin te volgen in plaats van te leiden. De coachee krijgt bij het aandachtig luisteren een vrije ruimte geschonken om zo op eigen wijze zijn of haar verhaal kwijt te kunnen.

Door een ander te volgen (en zo de controle los te laten) kan de coach ook meer observeren en zo informatie winnen in den breedte. Deze aanpak zorgt ervoor dat werkelijke aansluiting kan worden gevonden bij de belevingswereld van coachee en dit heeft als bijkomend effect: vertrouwen.

Op het moment dat voldoende vertrouwen is opgebouwd kan de dynamische coach pas overgaan naar meer verdiepende (gevoeligere) vragen, met het uiteindelijke doel om de blinde vlekken van coachee op te nemen in zijn referentiekader. Dit kan weer beweging brengen in zijn of haar denksysteem - en zo het leven.

Quotes over Dynamisch Coachen!

‘Coachen vraagt voortdurende alertheid. Als coach neem je op diverse niveaus waar’
‘Als coach ben je er steeds op uit om de keuze- en handelingsmogelijkheden van de ander te vergroten’
‘In het coachen laat je de ander zijn vrijheid steeds opnieuw ontdekken’
‘Coachen richt zich op het vrijmaken van potentieel’
‘Vrijheid betekent dat je kunt kiezen uit gedragsalternatieven’
‘Onthechten om open te blijven staan voor nieuwe inzichten’
‘Individuatie gaat over het aangeboren streven van mensen om hun mogelijkheden en talenten te verwezenlijken en daarmee een zinvol bestaan op te bouwen’
‘De essentie van het coachen is het maken van contact, contact met jezelf en tegelijkertijd contact met de ander, terwijl je als doel hebt de ander meer met zichzelf in contact te laten komen’

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl