#56 - Verslag: Fascisme in Europa: feit of fictie – Rode Hoed – Amsterdam

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Hoewel ik geen fan ben van Rob Riemen (vanwege zijn langdradige formuleringen en het veelal gebruik van andermans (uit zijn hoofdgeleerde) citaten), vind ik het altijd interessant om juist te luisteren naar mensen waarvan wie ik niet heel warm wordt. Dit om mijn wereld- en mensbeeld te kunnen vergroten.

Volgens Rob Riemen (schrijver van het fel bekritiseerde boek ‘De eeuwige terugkeer van het fascisme’) ligt het grootste gevaar van fascisme erin dat het sluimerend ontstaat. Er wordt eerst langzaam een sfeer gecreëerd waarin het mogelijk wordt en daarna kan het opeens een snelgroeiend fenomeen worden – de massa sluit zich aan. 

Volgens hem is een belangrijk kenmerk van het fascisme dat veel intellectuelen zich aangetrokken voelen tot dit fenomeen: zie bijvoorbeeld in het verleden de filosoof Heidegger met het nazisme (en de vele intellectuelen van de verschillende Duitse universiteiten) en het wederzijdse onderlinge respect tussen Freud en Mussolini. 

Dit is volgens hem te verklaren doordat veel mensen slim zijn, maar niet wijs en verstandig: ‘de slimste mensen kunnen heel snel denken, maar mensen met minder snelle denkcapaciteiten kunnen juist weleens heel wijs denken’. 

Intelligentie zegt dus volgens hem niets over wijsheid. 

Het is zorgelijk dat intellectuelen (ook in de huidige tijd) de sluimerende opkomst van het fascisme niet herkennen en dat zijn boek dat fel bekritiseerd is (geweest) een logisch gevolg daarvan is. Daarmee wordt immers een wond opengetrokken die eigenlijk niet mag worden opengetrokken - met de volgende redenering van de intellectuele klasse: 'hoe kan in ons mooie land dat wij hebben opgebouwd nu sprake zijn van fascisme?'. Een psychologische steekvlieg is geboren. 

Kenmerkend is ook dat veel kunstenaars en schrijvers zich aangetrokken voelen tot het fascisme. Dit is volgens hem te verklaren, omdat het fascisme het culturele erfgoed wil behouden en kunstenaars en schrijvers daar onderdeel van uitmaken.  

Volgens hem is fascisme een antwoord op de onzekerheid van de denkende natuurlijke stervende mens die opzoek is naar structuur en orde – zoals we dat vaak in het verleden hebben gehad (feodale stelsels, monarchieën, tsarenrijken, enzovoort). Het ‘volk’ is dus altijd opzoek naar orde en structuur en veelal wordt dit niet aan het volk geboden op het moment dat het fascisme rijzende is. Het fascisme gebruikt dan veelal het ‘rooskleurige’ verleden om houvast te kunnen bieden aan het 'volk' – een reactionaire beweging.

Volgens hem is het zeer relevant om te allen tijde de minderheden in een democratie te beschermen, aangezien zij door de fascisten worden gebruikt als zondebok. Fascisten maken altijd gebruik van het zondebokmechanisme om het volk meer één te laten voelen – helaas is dit altijd een gecreëerde schijneenheid (zie ook mijn artikel Groepsdynamica! Schijneenheid en -intimiteit in groepsverbanden – een sluipmoordenaar voor werkelijk groepsresultaat!). Het volk bestaat dus niet - ook al doen fascisten je anders vermoeden (aangezien ze veelal spreken uit naam van het volk).

Een gevaar is ook dat fascisme altijd in naam van 'vrijheid' komt. Het nazisme is ook ontstaan uit een vrije democratie en het gebruikte altijd het argument van de vrijheid (lebensraum) van de Duitse burger / Duitse rijk om zo juist de democratie om zeep te helpen en de rechten van de mensen stevig in te perken.

Het fascisme kan ons allemaal raken – het zwakkere domme zieke gedeelte in ons karakter. Het belangrijkste om ons te kunnen weren is a) kennis van het (sluimerend opkomende) fascisme en de werking daarvan en b) het inzetten op zelfstandig denkende karaktervorming bij vooral de jeugd en de mens om zo het morele tekort om te buigen (dat door ons materialistisch wereldbeeld sterk is gedemoraliseerd) en c) dat mensen dan gaan stemmen op basis van hun ziel & hart.

Hubert Smeets had nog wel een goede opmerking dat de huidige socialistische, neo-liberale en christelijke politieke machtsblokken geen antwoord meer hebben op de grote vragen van de huidige tijd en dat deze machtsblokken geen werkend verheffingsideaal meer naar de man brengen. De mens moet immers gelukkig zijn (door een werkend verheffingsideaal), aangezien ze dan hoogstwaarschijnlijk niet fascistisch zullen stemmen. Het is dus volgens hem belangrijk om een verheffingsideaal te hebben die weer aanspreekt (wellicht een spiritueel verheffingsideaal in de toekomst: de homo spiritus). 

Daarbij moet volgens hem de overheid gewoon kwaliteit aan de burgers leveren in de vorm van vooral onderwijs en dit gebeurt volgens hem veel te weinig en dit maakt de mensen gewoon boos. Ze vluchten daardoor naar politieke extremen. 

De oorzaak van het opkomende fascisme ligt volgens hem dat Europa economisch veelal in verval is geraakt en dit maakt mensen onzeker, aangezien ze met een normaal ambacht niet meer zeker zijn van inkomen. Bovendien zien mensen het falen van het neo-liberale overheidsbeleid door de alsmaar toegenomen privatisering van verscheidene overheidsonderdelen.

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl