#110 - Filosofisch Leiderschap: een praktische filosofische gids voor de Moderne Leider!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Eric Bolle heeft een boek geschreven over Filosofie en Leiderschap (Bookreport YouTube) en zijn inzichten hebben mij gebracht tot ook het schrijven van dit artikel.

Filosofie is volgens hem de basis voor leiderschap – en leiderschap gaat weer vooral over het nemen van efficiënte (vaak controversiële) beslissingen. Filosofie hoort zo thuis in de scholing tot leider, omdat zij leert een persoon zelfstandig een eigen standpunt te laten bepalen – en zo kan de besluitvaardigheid worden bevorderd.

De inzichten uit de filosofie kunnen bijdragen tot een meer efficiënte besluitvaardige leider, die met goede, gedegen, scherpzinnige, creatieve en controversiële out-of-the-box standpunten zijn eigen overwegingen durft te maken / maakt. De kennis van de filosofie is daarom onmisbaar, aangezien door haar de moed wordt verkregen om zulke beslissingen te nemen – die haaks kunnen staan op de mening van derden. Filosofie gaat aldus over het vermogen een eigen onafhankelijk standpunt in te nemen en waar nodig conformisme te kunnen doorbreken.

Volgens Bolle zijn de volgende karaktereigenschappen kenmerkend voor een Filosofische Leider:

  • Filosofische Leiders interesseren zich voor ideeën, visies, mensen en gevoelens. Zij voeren rechtstreekse gesprekken waarin zij duidelijke boodschappen formuleren. Zij hebben voortdurend het gevoel anders te zijn dan anderen, wat kan leiden tot pijnlijke conflicten. Conflicten worden door hen echter beschouwd als mogelijkheden tot groei.
  • Filosofische Leiders zijn geboren beslissers, die niet bang zijn voor agressie, controverse of fundamentele vragen, omdat zij daarin mogelijkheden tot groei en tot vernieuwing zien. Anders dan managers zijn zij dramatisch en onvoorspelbaar in de omgang, werken zij niet in teams maar zijn zij vaak alleen en onderhevig aan wisselende stemmingen.
  • Filosofische Leiders zijn mensen die een verhaal kunnen vertellen, waardoor de mensen – ondanks hun verschillen en tegenstellingen – het gevoel krijgen dat ze bij elkaar horen. 
  • Filosofische Leiders onderscheiden zich van managers door de vaste wil en vastberadenheid (entschlossenheit) een visie weten te realiseren.
  • Filosofische Leiders scheiden denken en voelen niet van elkaar, managers wel. En deze leiders vragen vaak wat en waarom, managers hoe en wie.
  • Filosofische Leiders zijn sterke persoonlijkheden die wars van ieder conformisme onbehouwen op hun doel kunnen afgaan.
  • Filosofische Leiders beseffen dat onderling vertrouwen essentieel is voor groepssucces en zo werkelijke relaties pas mogelijk zijn.
  • Filosofische Leiders zijn zorgzaam en dat betekent: het kunnen anticiperen op de toekomst en daar het team op weten voor te bereiden.
  • Filosofische Leiders hebben een sterk luisterend vermogen, die persoonlijk en groepsbindend kan werken. Volgens Bolle zit in het gehoor intimiteit als verbindende orgaan.[1]

De Filosofische Leider en solidariteit en het ‘sferenproject’

Een Filosofische Leider hecht waarde aan solidariteit en sfeer binnen de groep/gemeenschap. De onderliggende vraag naar solidariteit (de niet politiek opgelegde vorm) is sferenproject. Sloterdijk introduceert dit begrip als kern- en verzamelbegrip om de groep in al haar vormen van paarrelaties tussen moeder en kind en tussen geliefden tot aan complexe gemeenschappen als bedrijven, organisaties en nationale staten beter te kunnen begrijpen: ‘De sfeer is de binnenste, ontsloten, gedeelde ronde die door mensen wordt bewoond’[2] Een goede sfeer draagt zo bij aan het succes van de groep.

De Filosofische Leider als drager van een geavanceerd probleembewustzijn

Een Filosofische Leider is iemand die het beheer heeft en krijgt over een complex probleem. De publieke opinie is zelfs in staat om iemand als leider aan te wijzen en ook dat hij tot nader orde moet doorgaan met het vinden van de oplossing. Een Filosofische Leider dus iemand die een complex probleem onder zijn hoede heeft en daar – met zijn intelligente vermogens – het draagvlak voor verkrijgt.

De Filosofische Leider en het verinnerlijkt conflict

Volgens Bolle bevinden conflicten zich niet alleen in de relaties tussen mensen, maar zijn ze ook verinnerlijkt. Dit moet volgens hem ook de nodige aandacht krijgen. Het gaat hier niet om het functionele leiderschap dat mensen bindt aan organisaties en aan organisatiedoelen, maar om existentieel leiderschap dat mensen bindt aan zichzelf, aan hun taal, aan hun vrijheid en aan hun innerlijkheid. Een Filosofische Leider brengt zo de ander naar innerlijkheid, vrijheid en helende eenzaamheid.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer

www.GuidoFox.nl

[1] Eric Bolle, Filosofie & Leiderschap, p. 118 (Blasen, pp. 530-531)

[2] Ibid, p. 117