​#48 - Georg Hegel en zijn absoluut idealisme!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest! Vandaag wil ik het hebben over de interessante filosoof Georg Hegel. 

Duits idealisme

Georg Hegel was een Duitse filosoof en één van de representanten van het Duits idealisme. Het Duitse idealisme gaat ervan uit dat inzicht en veranderingen altijd eerst op het niveau van de ideeën dient plaats te vinden. Volgens Hegel dient dan ook de filosofie de categorieën van het denken in kaart te brengen.

De algemene gedachte van het Duitse Idealisme was dan ook dat het menselijke verstand en de menselijke rede structuur brachten in de (chaotische) werkelijkheid: ordening scheppen in de menselijke ervaringen.

Hegel probeerde deze gedachte uit te breiden naar de natuur en de (wereld)geschiedenis. De mens probeert via haar verstand de natuur en de geschiedenis te begrijpen en te ordenen en het menselijk denken gaf zo de werkelijkheid vorm.

De ontwikkeling van de geest

Volgens Hegel evolueert de geest zich in de (weerbarstige) geschiedenis via tegenstellingen. Hij gebruikte voor dit proces de term ‘dialectiek’.

Eerst is er een bepaalde toestand, zoals de Franse Revolutie.

Vervolgens komt de negatie of de ontkenning van deze toestand, bijvoorbeeld la Terreur.

Uiteindelijk zal deze tegenstelling worden 'opgeheven' (Aufheben), maar niet worden tenietgedaan. Het volgende proces uit zich dan:

- These

- Antithese

- Synthese (de hogere waarheid / ‘Absolute Idee’)

De synthese zorgt dat de oorspronkelijkheid naar een hoger niveau wordt gebracht. In dit voorbeeld is dit dan het Eerste Franse Keizerrijk onder Napoleon Bonaparte.   

Hetzelfde mechanisme is van toepassing op de ontwikkeling van de geest van de jeugd naar de ouderdom toe. Deze evolutie van de geest reikt dus verder uit dan de politieke geschiedenis alleen. De hele realiteit is er onderdeel van – het absoluut realisme van Hegel.

De persoonlijke geest maakt een ontwikkelingsproces door (dialectisch proces) van de subjectieve geest (de mens ziet zichzelf als redelijk) naar de objectieve geest (de ontwikkeling van de geest in de sociale instituties (gezin, maatschappij, staat) naar de absolute geest (als proces van synthese / het onderscheid tussen binnen en buiten de werkelijkheid wordt ‘opgeheven’(Aufheben) – de ‘vervreemding’ ten einde en de mens is dan vrij).

Dit is het proces van de Logik tot aan de Zelfbewustwording / heelheid van de geest: een overstijgend (zelfontplooiings-)proces van het begrip van je eigen Geest.

De vervolmaking van de ‘absolutering’ van de geest staat volgens Hegel gelijk aan het concept van de kosmische wereldgeest (Weltgeist) – dat achter alles als bezielend principe zit (God / Geest).

Het is volgens hem de taak van de mens om de geest zo te ontwikkelen dat de geest samenvalt met deze Weltgeist.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer

www.GuidoFox.nl