#131 - Het 7S-model van McKinsey! Inzicht in de onderneming en op weg naar organisatorische verandering!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag op het programma: het 7S-model van McKinsey!

Het 7S-model van McKinsey is een holistisch business model dat wordt gebruikt bij het achterhalen van de sterktes en de zwaktes van een onderneming. Daarmee gepaard: wat zou er moeten veranderen om de onderneming effectiever te kunnen laten functioneren?

De inzichten uit het 7S-model kunnen behulpzaam zijn bij het begeleiden van organisatorische veranderingen. Het 7S-model van McKinsey combineert 3 rationele harde elementen – strategie, structuur en systemen – met 4 emotionele zachte elementen – managementstijl, significante gemeenschappelijke waarden (shared values), sleutelvaardigheden en staf.

De Zeven Stappen van het 7S-Model!

1. Shared Values

2. Strategie

3. Structuur

4. Systemen

5. Staf

6. Managementstijl

7. Sleutelvaardigheden

Stap 1: Shared Values

De eerste stap bestaat uit het bedenken en uitdragen van een centrale overtuiging en houding waar de onderneming nu eigenlijk voor staat (bedrijfsopvatting / bedrijfsidentiteit).

- Welke waarden voor de onderneming zijn belangrijk – naar binnen en naar buiten toe?

Integriteit, betrouwbaarheid, eerlijkheid, kwaliteit, snelheid van handelen, etc?

- Is er een gedeelde en gemeenschappelijke visie voor de onderneming, en is deze ook bekend bij het personeel, de klanten en het grote publiek?

- Welke bedrijfscultuur is gewenst? Is er nu meer sprake van een resultaatgerichte cultuur (risiconemend) of van een meer procesgerichte cultuur (risicomijdend)?

Stof om over na te denken dus.

Het start allemaal met Shared Values – dus zowel intern als extern!

Stap 2: Strategie

Een visie is één: waar wil je als onderneming staan over 10 jaar?

De strategie is de (tweede) weg – de wegen daarnaartoe.

P.S. Het is van belang dat zowel de visie als de strategie steeds organisatie-breed wordt gedragen, zodat draagvlak wordt gecreëerd om zo de doelstellingen te kunnen behalen.

Stap 3: Structuur

Welke structuur is voor de onderneming gewenst?

Is er meer behoefte aan een gecentraliseerde aanpak – met weinig bevoegdheden en vrijheden voor individuele werknemers of is de organisatie meer ‘vrij van geest’, waar individuele werknemers meer vrijheid hebben en zo elke als autonome eenheden hun eigen bevoegdheden hebben?

Hoeveel lagen (niveaus) zijn er eigenlijk binnen de onderneming?

Stap 4: Systemen

De systemen zijn alle handelingen ‘achter de daadwerkelijke handelingen’ zoals: formele en informele werkwijzen, procedures, voorschriften, communicatiestromen en afspraken.

Het is belangrijk om de handelingen van de staf te controleren maar de wettelijke procedures en voorschriften, zodat de kwaliteit van de onderneming gewaarborgd kan blijven.

Zijn hier mensen voor verantwoordelijk binnen de organisatie? Zo ja, zijn ze bekwaam en onafhankelijk genoeg?

Op welke wijze worden systemen en mensen gecontroleerd – structurele monitoring of regelmatige evaluatie?

Worden alle interne processen gedocumenteerd?

Wederom stof om over na te denken!

Stap 5: Staf

Hoe zit het met het personeel?

Zijn er voldoende regelingen die de zaken regelen betreffende: afwezigheid, verzuim en opleiding(sniveau)?

En zijn er procedures en regels die zaken als motivatie van personeel onder de loep nemen?

Hoe om te gaan ongemotiveerde werknemers – een vaak voorkomend probleem?

Zijn er regels met betrekking tot flexibele werktijden voor werknemers – een steeds vaker gevraagde behoefte van personeel?

Zijn er voor elke functie die er is of beschikbaar komt of wordt gemaakt kwalitatieve competentieprofielen?

Waar moet het personeel aan voldoen? Zijn er lijsten?

Is er meer ruimte in de organisatie voor specialisten of juist voor generalisten?

Hoe werkt het recruitment-proces? Zijn er kwalitatieve testen of beoordelingsformulieren?

Word de kwalitatieve voortgang van het personeel bijgehouden en geëvalueerd – zodat een kwaliteitsimpuls onder het personeel kan worden bereikt?

Zijn er tevredenheidsonderzoeken onder het personeel? In welke mate is het personeel eigenlijk tevreden? Worden de verbeteringen – die daarin worden voorgesteld – ook daadwerkelijk ingevoerd?

Wat is het beloningsbeleid? Hoe wordt het salaris eigenlijk bepaald? En is dit transparant?

Hoe kan de organisatie ervoor zorgen dat goed personeel wordt behouden? Is daar beleid voor?

Stap 6: Managementstijl

Welke stijl is binnen de onderneming gewenst? Hoe willen we dat personeel zich naar elkaar toe gedraagt?

Op welke wijze willen we eigenlijk dat de klant benaderd wordt? Zijn hier instructies voor?

Willen we meer directieve of meer coachende managers, of juist meer sturende managers? Of algemene managers met diverse kwaliteiten? Kunnen we die ook intern opleiden?

Stap 7: Sleutelvaardigheden

Wat is de ‘kernvaardigheid’ van de onderneming? Waar is de onderneming heel goed in (competitief)? Wat doet de onderneming schitteren? Is het de uitermate goede dienstverlening, de innovatieve krachten binnen de onderneming of juist het productievermogen?

Thanks for reading!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl