#192 - Het Goddelijke schiep de aarde in zeven fasen/dagen/chakra’s!

Hai GuidoFox hier!

Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het graag hebben over het scheppingsverhaal (Genesis) uit de Bijbel: een diepere spirituele laag is te ontdekken!

Het paradijs werd geschapen in 7 fasen (dagen)

In het begin schiep God de hemel en de aarde

GuidoFox (hierna GF): het Goddelijke schiep de aardsheid (lichaam en haar primaire behoeften) en het spirituele (het hogere – eveneens een diepere religieuze behoefte van de mens)


Dag 1

God scheidde licht en duisternis. Het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht.

GF: om iets te kunnen waarderen (het licht, het hemelse), is er altijd een tegenpool nodig (het donkere, de duisternis)

Dag 2

God schiep het hemelgewelf, het uitspansel, dat de watermassa onder het gewelf scheidde van het water erboven

GF: Het Goddelijke schiep het lichaam en haar vermogen om water (de spirituele energie) door het lichaam te kunnen laten stromen (het fundament)

Dag 3

God liet het water samenvloeien. Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde water noemde Hij zee. Voorts liet God zaadvormende planten en bomen ontkiemen.

GF: Het lichaam is de aarde, de spirituele stroom is het water (ook wel adem genoemd). De spirituele stroom (chakra-stromen) ontstaan als zaadvormende kiemen in het lichaam (bijvoorbeeld hridaya-opening) (het scheppingsverhaal is dus niets anders dan een beschrijving van het spirituele esoterische ontwakingsproces)

Dag 4

God schiep de lichten aan het hemelgewelf, zon, maan en sterren als markering voor seizoenen, dagen en jaren. Het grote licht (de zon) om over de dag te heersen, het kleine (de maan) om over de nacht te heersen

GF: Het potentieel aan bewustzijn (consciousness) is het hoogst overdag (grote licht) en het laagst in de nacht (het kleine), omdat men overdag zich ‘naar binnen kan denken’. Het Goddelijke schiep (space)time, als teken dat – hoe hoger het bewustzijn is, hoe sneller de tijd (kalender) zal gaan (maar tijd (als paradigma) is wel eerst nodig (bewust ervan zijn), anders kan het besef van tijd niet sneller gaan (hoe gelukkiger/extatischer je bent - hoe sneller de tijd gaat)

Dag 5

God liet het water wemelen van levende wezens, en boven de aarde liet Hij vogels vliegen. En God zegende hen, opdat de vogels en de vissen talrijk zouden worden.

GF: De innerlijke bloem zal groeien en ‘talrijker’ worden (vissen in het water): meer afstemming wordt bereikt met het hogere wereldse bewustzijn (vogels boven de aarde (lichaam))

Dag 6

God schiep de landdieren: het vee, kruipende dieren en wilde dieren. Vervolgens besloot God de mens te maken, naar Zijn evenbeeld, om heerschappij te voeren over alle andere schepselen. God schiep eerst de mens (als hem) en in tweede instantie als man en vrouw (hen). Hij zegende ze met de woorden, "Wees vruchtbaar en word talrijk" en heers over de vissen, vogels en alle dieren die op aarde rondkruipen. Aan het eind van deze dag, na de schepping van de mens, staat er "God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was."

GF: De mens kan Verlicht raken (spiritueel ontwaken) – een (wild) dier niet: vandaar de heerschappij en de verantwoordelijkheid voor de mens over hen. Zijn evenbeeld: eerst de mens (hem), daarna de stroom (als man en vrouw / hen / androgeen / in evenwicht en balans). Wees vruchtbaar en talrijk: geef de spirituele stroom door!

Dag 7

Op de zevende dag was Gods schepping voltooid, en rustte Hij. Die dag wordt door God heilig verklaard.

GF: De zevende dag (zevende chakra) – de opening van de crown-chakra: op deze dag wordt iemand heilig verklaard.

De zevende dag wordt niet afgesloten met ‘God zag dat het goed was’

GF: Er is geen begin en geen einde meer, het eeuwige gaat altijd door

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

mr. dr. drs. G.G. Vos

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl