#145 - Het Graham GROW-Model voor Persoonlijke Groei!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Het Graham GROW-model is een gespreksmodel voor coaches om persoonlijke groei weten te realiseren bij coachees, of het nu gaat om het denken, of om het doen en laten, of om het voelen of zijn.

Het is een vrij simpel en effectief model.

Het is eveneens een handig model voor coaches om het overzicht te kunnen bewaren van het coachingsproces.

G staat voor Goal

Deze fase is gericht op het gewenste scenario, het formuleren van het doel.

- Wat wil coachee bereiken?

- Wanneer wil coachee hetgene bereiken?

- Wat gaat het bereikte ‘exact’ voor coachee opleveren?

Het is van belang om het doel of de doelen zo exact mogelijk te formuleren, zodat coachee daadwerkelijk zijn focus daarop kan toeleggen.

R staat voor Reality

Deze fase is gericht op de realiteit, de huidige situatie of het scenario

- Wat is precies het probleem?

- Is er een patroon van dezelfde problemen?

- Welke gedachten heeft coachee bij zijn problematiek?

- Welke acties heeft coachee al ondernomen?

- Welke emoties spelen een rol bij coachee?

- Op welke momenten heeft coachee een goed gevoel?

- Welke mogelijke belemmeringen ziet coachee in zijn eigen coachingsproces?

O staat voor Options

Deze fase is gericht op opties, de mogelijkheden/alternatieven onderzoeken.

- Welke opties zijn er te bedenken die de problematiek kunnen ondervangen?

- Welke opties spreekt de coachee het meeste aan?

- Wat zijn de voor- en nadelen van die keuzes?

- Zijn er nog andere mogelijkheden?

Deze fase is er ook op gericht om dieper in te gaan op de vraag achter de werkelijke vraag.

Het kan voorkomen dat coachee dieper liggende problematieken heeft, die op dit moment gesublimeerd zijn – door de door hem of haar aangedragen problematiek(en).  

W staat voor Wrap-up, Will

Deze fase is gericht op de Wilskracht en op de Wijze van Doen.

- Wat gaat coachee nu precies anders doen?

- Hoe gaat coachee dat doen en wanneer?

- Welke obstakels ziet coachee nog op zijn weg naar zijn doel?

- Op welke wijze gaat coachee deze obstakels overwinnen?

- Welke ondersteuning zou coachee nog willen verkrijgen? En hoe?

- Op welke wijze gaat coachee zijn overwinningen vieren?

Het model is fijn om als coach bij de hand te nemen, om zo het overzicht te kunnen bewaren van het (effectieve) coachingsproces van coachee!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl