#137 - Life Coachingstechniek: het Model van Gedragsverandering; het Voorkomen van een Terugval!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het hebben over het Model van Gedragsverandering: hoe kunnen we ons gedrag veranderen zonder al teveel terug te hoeven vallen?

Het Model van Gedragsverandering bestaat uit zes stappen:

Stap 1: Precontemplatie

Dit is de fase waarin een persoon wel nadenkt over veranderen (bijvoorbeeld over minder roken of minder alcohol drinken), maar er niet echt serieus over nadenkt: ‘het komt allemaal wel, maar nu nog niet hoor’.

Als coach is het belangrijk om coachee in deze fase enkel bewust te maken van de risico’s van het gedrag en daarnaast de ambivalentie van dit gedrag aan te tonen (de keerzijde van zijn of haar gedrag):

Ambivalentie: 

1. De nadelen van de huidige toestand

'De uitgaven van roken en alcohol zorgen ervoor dat onze kinderen minder op zwemles kunnen en zo is de kans groter dat ze kunnen verdrinken in de nabijgelegen sloot van ons huis'

2. De voordelen van veranderen

'Ik ben altijd zwaar vermoeid in de ochtend door het alcoholgebruik, waardoor ik nooit mijn zoontje kan zien voetballen op het voetbalveld. Dit kan veranderen door het minderen van mijn alcoholgebruik'

3. Optimisme voor verandering

'Ik zou van acht bier op een avond naar twee kunnen gaan’: positieve zelfmotivatie van coachee.

4. Intentie voor ander gedrag

'Het zou geweldig zijn als ik het bier zou kunnen laten staan. Ik geloof dat ik het zou willen proberen’: meest vergaande vorm van gedragsverandering

Het is van belang dat coachee in de fase van precontemplatie de ambivalentie van zijn gedrag herkent (prikkel voor zelfmotivatie).

Stap 2: Contemplatie

Dit is de fase waarin coachee serieus overweegt om te gaan veranderen: de ‘ambivalentiebalans’ is doorgeslagen naar ander goed gedrag.

Het is belangrijk als coach om coachee zoveel mogelijk uit te laten spreken over zijn intenties en drijfveren voor verandering (dus niet telkens onderbreken). Bovendien is het de taak van coach om het vertrouwen van coachee te versterken in zijn vermogen tot verandering.

Stap 3: Voorbereiding

Dit is de fase waarin coachee echt bereid is om te veranderen en – gezamenlijk met de coach – een actieplan maakt om te kunnen veranderen (opties en koers). Het plan dient een realistisch en haalbaar veranderingsplan te zijn met meetbare doelen.

Stap 4: Actie

Dit is de fase waarin het nieuwe gedrag daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht (niet roken en niet drinken). Een coach ondersteunt coachee in de door hun gezamenlijk opgestelde actieplannen en is als ‘procesbewaker’ zo actief in het veranderingsproces van coachee.

Stap 5: Onderhoud

Dit is de moeilijkste fase: goed gedrag continueren – zonder terug te vallen. Een coach kan coachee behulpzaam zijn bij het vinden van gedragsstrategieën om de behaalde winst van het stoppen met roken en drinken te waarborgen en terugvallen zo te voorkomen.

Stap 6: Terugval

Dit is een bekend fenomeen: de welbekende terugval. 

Iedereen heeft er wel mee te maken, omdat we toch vaak hetzelfde gedrag blijven vertonen.

Het is belangrijk om als coach aan dit aspect veel aandacht te besteden. Het belangrijkste is om coachee niet te straffen bij een terugval, omdat dan werkelijke terugval vaker zal plaatsvinden.

Het is essentieel om als coach bij een terugval te wijzen op de positieve kanten van een terugval:

- ‘Je hebt het al zo lang volgehouden – wat goed van je!’

- ‘Je hebt zelf na een aantal dagen weer besloten om weer te stoppen met drinken en roken en dat heb je ook goed daarna volgehouden!' (eigen kracht/zelfvertrouwen)          

- ‘Een terugval is de normaalste zaak van de wereld – ik ben blij dat deze is geweest!’

Het is belangrijk om coachee te ondersteunen om te leren van deze ‘terugval-ervaring’ en coachee weer terug te brengen naar stap 2 (contemplatie): bewust maken van de noodzaak van verandering zonder demoraliserend als coach op te reden.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl