#146 - Het STARR-model voor Resultaatgerichte Persoonlijke Ontwikkeling!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

STARR staat voor!

Situatie

Deze fase gaat eerst in op de verbeeldingssituatie van coachee: de voor hem of haar perfecte toekomstige situatie.

Daarbij worden ook de huidige situatie (realiteit) en de situaties in het verleden besproken. Zo ontstaat er een chronologische volgorde van relevante gebeurtenissen in de tijd (tijdlijn).

Deze aanpak zorgt – voor zowel de coach als coachee – direct voor overzicht, duidelijkheid, houvast en richting in het begin van het coachingsproces.

Taak (en rol)

Deze fase gaat in op de taak en rol van coachee in de gebeurtenissen van zijn leven.

- Welke aandeel had hij in het ontstaan van zijn problematiek?

- Wat waren daarbij zijn intenties?

De coach laat coachee zo ook kennismaken met eigen verantwoordelijkheid en invloed(sfeer) (cirkel van invloed).

Actie

In deze fase bespreekt coachee met coach wat diegene al heeft gedaan (of heeft nagelaten) – om het gewenste te kunnen bereiken.

Van der Pol somt in haar boek ‘Coachen als Professie’ op:

- Hoe heeft hij zijn taak en rol ingevuld?

- Waar had hij moeite mee en wat ging goed?

- Wat waren de verschillen?

- Welke kwaliteiten zijn bij coachee volop aanwezig?

- En welke moeten nog worden ontwikkeld?

- En welke uitdagingen liggen er nog voor coachee?

Resultaat

Deze fase kenmerkt zich door te onderzoeken welke resultaten er daadwerkelijk zijn bereikt en welke niet.

En welk effect had welk gedrag van coachee op de resultaten of geen-resultaten?

In deze fase is het ook belangrijk om feedback van de omgeving mee te nemen – om na te kunnen gaan welke gedragingen ervoor hebben gezorgd dat de gewenste effecten niet optraden.

Reflectie

In deze fase wordt het gedrag van coachee gereflecteerd.

Het KARMA-model – besproken in dit artikel – kan daarvoor worden gebruikt.

- Is het gedrag van coachee anders in de privésfeer of juist andersom: zakelijk?

- Op welke wijze kan coachee toekomstig beter gedrag gaan vertonen?

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl