#186 - Het verschil tussen ‘Normale’ Hoogbegaafdheid (o.a. IQ > 130) en Uitzonderlijke Hoogbegaafdheid (o.a. IQ > 145) + De Overexcitabilities van Dabrowski!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

In het artikel - #66 - Hoogbegaafdheid: wat is het precies en waarom is het spiritueel verklaarbaar? zijn de kenmerken van hoogbegaafdheid besproken in het daglicht van de spirituele ontwikkeling van de mens. In dit artikel wordt in aanvulling daarop ingegaan op de groep hoogbegaafden met een IQ-grens boven de 145 (de uitzonderlijke hoogbegaafden), omdat deze groep meer en andere levensbehoeftes heeft dan de groep ‘normale’ hoogbegaafden met een IQ-interval 130 - 145. In het voorgaande artikel is al besproken dat IQ maar een deelaspect is van het kwalificeren of een persoon al dan niet onder de ‘vlag’ van hoogbegaafdheid valt en dat andere kenmerken eveneens relevant zijn (hoog-sensitiviteit / een verhoogd bewustzijn).

Het schijnt te zijn dat bij een IQ-grens van boven de 145 er een ‘energetische shift’ plaatsvindt in het energielevel van de – nu – uitzonderlijke hoogbegaafde. De spirituele kenmerken van ‘normale’ hoogbegaafdheid – zoals besproken in het eerdere artikel – zijn bij uitzonderlijke hoogbegaafdheid eveneens aanwezig, maar – zeer mogelijk – in de extreme en intense mate. De moeilijkheden in het leven van een hoogbegaafde – bij bijvoorbeeld het functioneren op het werk (passend(e) werk/werkomgeving) – kunnen zo voor deze groep hoogbegaafden eveneens groter zijn. De negatief te onderkennen psychologische (na)-effecten in het ‘werken’ binnen de normale schoolsystemen (en werksystemen) zijn voor deze groep zeer van belang. Deze energetische shift, die zich onder andere uit in een verhoogd energie-, denk- en gevoelsniveau, heeft consequenties voor de vijf overexcitabilities (prikkelgevoeligheden) van Dabrowski:

1. Psychomotorisch (lichamelijk)

De uitzonderlijke hoogbegaafde heeft een verhoogd energieniveau, dat zich kan uiten in – een grote beweeglijkheid, hoge opgewondenheid (negatief en positief), het snel kunnen formuleren van taal, een verhoogd risico op impulsiviteit, een hogere lichamelijke onrust bij stress, het altijd maar bezig willen zijn (niet stil kunnen zitten), zeer gedrevenheid en een verhoogde kans op competitief-gedrag (ego-mechanisme). Een uitzonderlijke hoogbegaafde waarbij het zelfvertrouwen en -beeld laag is (dit komt vaak voor, omdat zich men alleen en onbegrepen voelt op deze wereld) kan emotionele spanning zich uiten door – overdreven veel te praten, impulsieve acties te ondernemen, zenuwachtig gedrag te vertonen, de clown uit te gaan hangen en uitdagend gedrag te laten zien (laatsten veelal uit verveling).

2. Zintuiglijk gevoelig vermogen (sensueel)

De uitzonderlijke hoogbegaafde is zeer gevoelig voor zintuiglijk en esthetisch vermogen (ontvankelijkheid + diepere gelaagdheid voor zintuigelijke waarnemingen). Diegene kan sterk genieten van schoonheid (andere geslacht), beeldende kunst, literatuur (poëzie), muziek, geluiden, kleuren, vormen, verhoudingen (harmonie & evenwicht) en de beeldende vrouwelijke natuur. Ze kunnen zeer genieten van zien, ruiken, proeven, aanraken en horen: alle prikkels worden zo intens en tegelijkertijd ervaren.

3. Intellectueel (intensiteit van de geest)

De uitzonderlijke hoogbegaafde heeft vaak de behoefte om diepzinnige vragen te (blijven) stellen, complexe problemen op te lossen en kunnen eveneens vragen stellen die te herleiden zijn naar extreme dwarsverbanden (die de rest van de groep (leraar incluis) vervolgens niet begrijpt). Diegene kan ook de neiging hebben om alles – te willen weten (extreme nieuwsgierigheid), te willen analyseren, te willen observeren, te willen herinneren (gedetailleerd) en te weten over het denken over het eigen denken (zelf-rationaliseren). Het risico van overbelasting/overprikkeling van de geest én bestempeld worden als betweterig (en zo buiten de groep vallen) kan zo snel ontstaan.

4. Verbeeldingskracht (voorstellingsvermogen)

Een uitzonderlijke hoogbegaafde heeft een sterke verbeeldingskracht en kan beelden uit het verleden moeiteloos terughalen (fotografisch gedetailleerd visualisatiegeheugen). Deze hoogbegaafde kan zich taalkundig uiten in beelden en metaforen (beeldend taalgebruik) en kan snel wegdromen uit verveling en opzoek te gaan naar creatieve, vreugdevolle fantasieën en nieuwe ideeën.

5. Emotioneel (gevoelsbewustzijn)

Een uitzonderlijke hoogbegaafde kan zeer emotioneel zijn of reageren (intens, complex en diepgaand). De oorzaak kan liggen in het verre verleden en al de linken bij elkaar zorgt ervoor ‘dat de emmer (ogenschijnlijk voor de buitenwereld) opeens kan overlopen’. Periodes van diepe wanhoop en intens geluk kunnen zich in het leven van een uitzonderlijk hoogbegaafde snel afwisselen. Deze hoogbegaafde is ook in staat tot het voelen van emoties van anderen en zich daarmee kunnen identificeren. Diegene heeft een zogenoemd ‘sterk en verfijnd gevoelsbewustzijn’ en een zeer groot vermogen tot empathie, gehechtheid aan personen of plaatsen (waar diegene vroeger bijvoorbeeld heeft gewoond) en een groot bijbehorend verantwoordelijkheidsgevoel voor andere mensen en de ontwikkelingen binnen de maatschappij.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl