#66 - Hoogbegaafdheid: wat is het Precies en waarom is het Spiritueel Verklaarbaar?

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het hebben over hoogbegaafdheid: wat is het precies en waarom is het spiritueel verklaarbaar?

Onderscheid hoogbegaafdheid en IQ

Het is belangrijk om eerst een onderscheid te maken tussen IQ en hoogbegaafdheid. Een hoogbegaafde is vaak een snelle en complexe denker, maar dit is niet per se gecorreleerd aan een bepaalde IQ-ondergrens (130). Het spirituele bewustzijnslevel van de hoogbegaafde is veruit de belangrijkste eigenschap om hoogbegaafdheid ‘vast te kunnen stellen’.

Spirituele bewustzijnslevels

De gemiddelde mens opereert ongeveer op een bewustzijnslevel 190 – tussen ‘arrogante trots’ en ‘moed’ in – net nog in een negatief deconstructief energieveld. De grens tussen positieve en negatieve energievelden ligt bij bewustzijnslevel 200. De hoogbegaafde kan vanwege zijn aansluitingsproblemen soms teleurgesteld zijn en zich onbegrepen voelen, maar diegene opereert van jongs af aan al ver boven de 400 – in een positief constructief energieveld. De hoogbegaafde is vaak het stadia van ‘rede’ voorbij en kan in zijn leven verder doorgroeien naar hogere stadia in het geval hij openstaat voor spirituele ontwikkeling. De gemiddelde hoogbegaafde zweeft tussen de levels ‘rede’ (400) en ‘liefde’ (500).  

Het bewustzijnslevel 'Rede'

De hoogbegaafde vindt het heerlijk vanwege zijn nieuwsgierige instelling en indrukwekkende hersencapaciteiten om zich telkens opnieuw vast te kunnen bijten in allerlei complexe puzzels, of het nu gaat om theoretische materie of de psyche van de mens. De hoogbegaafde analyseert en psychologiseert er hevig op los en zo maken zijn hersenen overuren - om voor alles maar een verklaring te kunnen vinden.

De hoogbegaafde haalt zijn geestelijke voeding vaak uit het lezen van veel boeken en het spreken van diverse mensen. Hij is staat om – door zijn ‘opslaggeheugen’ – gedetailleerd veel kennis en sociale momenten, opgedaan uit het verleden, zich te kunnen herinneren.

De hoogbegaafde krijgt door zijn nieuwsgierigheid en het zo opdoen van nieuwe ervaringen een trade-off te verwerken: tussen het verkrijgen van nieuwe informatie (energie-gevend) en het opslaan en het herstructureren van deze informatie in het brein (energie-nemend). Het is van belang om als hoogbegaafde van dit principe op de hoogte te zijn.  

De geest van de hoogbegaafde werkt heel intens en diegene heeft veel behoefte aan geestelijke rust, dat zich vaak uit in lichamelijke intense activiteiten (psychomotorisch overexcitabilities) of de behoefte voelen om veel momenten alleen door te brengen.

Het bewustzijnslevel ‘Liefde’

Het level ‘liefde’ wordt vaak geïnterpreteerd als liefde in de zin van een relatie. Het is echter een veel breder spiritueel begrip. ‘Liefde’ staat voor eenheid (één groot geheel kunnen overzien), visie (vooruit kunnen kijken) en hart-betrokkenheid (een verhoogde sensitiviteit).

De hoogbegaafde heeft een enorm ontwikkeld gevoelsleven en zintuiglijk waarnemingsvermogen. Dat kan zich bij de hoogbegaafde uiten in emotionele intensiteit en complexiteit, sterk vermogen tot empathie, hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit, sensueel vermogen en een sterke mate van externe en interne prikkelgevoeligheid.

De combinatie van ‘rede’ en ‘liefde’ maakt dat de hoogbegaafde in één keer in staat is om de huidige en ook al de toekomstige problematieken (persoonlijk, bedrijfsmatig en maatschappelijk) aan te kunnen voelen, te kunnen begrijpen en direct oplossingsgericht te kunnen zijn. De hoogbegaafde heeft zo moeite om aansluiting met anderen te kunnen vinden, omdat hij al tien stappen vooruit denkt.  

Het level ‘liefde’ verklaart ook dat de hoogbegaafde het vermogen heeft om ‘multilevel’ te denken (multilevelness). Hij kan moeiteloos – door geestelijk vrij en ruim te kunnen associëren, snel allerlei verbanden te kunnen leggen en het ‘plaatje’ in één keer te kunnen zien – de problematiek van verschillende niveaus eenvoudig beschouwen.

Het level ‘liefde’ heeft ook tot gevolg dat de hoogbegaafde zich snel verbonden kan voelen met meerdere mensen en vakgebieden, dat een belangrijk kenmerk is van vele hoogbegaafden: ze vinden alles en iedereen leuk, maar wel in een uitdagende tijdsafwisseling.

Het level ‘liefde’ is ook verbonden met een sterke verbeeldingskracht (visueel vermogen) van een hoogbegaafde. Het is een level van verbeeldende dromen en hevige visualisaties, alles verbonden met liefde en de prachtige natuur. Deze verbeeldingskracht van een hoogbegaafde en zijn hevige droomwereld – waardoor hij soms voor de buitenwereld wat afwezig lijkt – zijn verbonden met zijn creatieve vermogens.

De hoogbegaafde kan zo op creatieve wijze ‘buiten de kaders om denken’, omdat hij in staat is om vanuit het grotere geheel te kunnen analyseren (het grotere kader). De creatieve vermogens van een hoogbegaafde maken hem ook bij machte om diepgravende onconventionele ‘buiten de kader’-vragen te stellen – gepaard met vaak creatieve en nieuwe inzichten en vaak verrassende en geniale ver gelegde verbanden –, die in zijn directe omgeving opmerkelijk kunnen overkomen.

Het level ‘liefde’ stelt de hoogbegaafde in staat om ook zelfkritisch te zijn, omdat zijn eigen spiegel groter is dan een gemiddelde mens. De kritiek van derden op zijn functioneren, kan als onbegrepen wordt beschouwd, omdat hij over zijn functioneren al lang kritisch heeft nagedacht en alle vervolgstappen al heeft doorzien. De hoogbegaafde komt dan ook vaak in zijn omgeving in aanraking met afstemmingsproblemen.

Het level ‘liefde’ is ook verbonden met een hoog energieniveau van de hoogbegaafde. Het interne contact met de spirituele energie-gevende bron is daarvan de oorzaak. Dit aspect wordt later in dit artikel behandeld.

Het hoge energieniveau van de hoogbegaafde kan zich uiten in volgende eigenschappen: grote beweeglijkheid en opgewondenheid, snel en overdreven veel praten, impulsiviteit (impulsieve acties), zenuwachtig gedrag, lichamelijke onrust, bezig willen zijn (workaholic), gedrevenheid en competitiviteit.

In het geval dat de hoogbegaafde energetisch niet aan zijn trekken komt en zich zo verveeld, kan hij de ‘clown’ in zijn werk- en sociale omgeving gaan uithangen – een vaak voorkomend verschijnsel van verveelde hoogbegaafden. Een hoogbegaafde heeft dan ook in de werksfeer een verhoogd risico op een bore-out.

Het level ‘liefde’ zorgt er ook voor dat de hoogbegaafde een verhoogde prikkelgevoeligheid heeft voor ethisch inzicht en vermogen. Hij kan overheerlijk genieten van zintuiglijke waarnemingen: van schoonheid, beeldende kunst, literatuur, muziek, kleuren, vormen, verhoudingen en de natuur. Hij kan door deze gevoeligheid voor schoonheid en verhoudingen ook een bepaalde drang hebben naar comfort en luxe. De woorden ‘harmonie’, ‘verhouding’ en ‘evenwicht’ zijn echte hoogbegaafdheidswoorden.

Het level ‘liefde’ heeft ten slotte bij de hoogbegaafde ook het vermogen gecreëerd om een sterke gehechtheid (invoelverbinding) te voelen bij personen, dieren – of plaatsen waar hij ooit is geweest. De krachtige ‘invoelverbinding’ van de hoogbegaafde kan er wel voor zorgen dat hij, bij het aangaan van een dergelijke gehechtheid, enige weerstanden kan opvoeren.  

De bewustzijnslevels ‘Innerlijk Geluk’ (540) en ‘Vrede’ (600)

Een hoogbegaafde voelt zich van jongs af aan al vaak verbonden met het ‘hogere’. Het levenspad van een hoogbegaafde loopt zo in het merendeel van de gevallen anders dan normaal: hij voelt dat hij door ‘iets’ wordt geroepen. De ziel van een hoogbegaafde is een oude ziel, omdat hij al meerdere levens heeft meegemaakt en zich zo spiritueel heeft kunnen ontwikkelen. Dit verklaart ook dat een hoogbegaafde zich in zijn leven al vroegtijdig interesseert in bezinning en diepgaande levensvragen.

Het spirituele energieveld van een hoogbegaafde heeft zo veel geestelijke en fysieke ruimte nodig om spiritueel verder te kunnen groeien. Het verklaart dat een hoogbegaafde moeilijk inpasbaar is in groepen mensen, die hem zo spiritueel, energetisch en intellectueel ‘naar beneden halen’. De hoogbegaafde die niet bewust is van dit principe, kan zich gaan ‘verzetten’ tegen zijn directe omgeving (destructieve afweermechanismen) – om zo onbewust spirituele groei mogelijk te kunnen maken. Het is mijns inziens als hoogbegaafde dan ook verstandig om eerst stevig spiritueel te groeien, voordat hij (gezond) mag ‘terugkeren’ naar een groep of een relatie.

De spirituele fase van een hoogbegaafde vangt pas echt aan op het moment dat diegene een stil vredig gevoel in zichzelf begint te ontdekken. In de spirituele literatuur zijn daar verschillende benamingen voor: Zijn, Boeddha natuur, God, Levensvonk, Gouden Bloem, enzovoort. Het is soms aanwezig en soms niet. De spirituele fase van ‘innerlijk geluk’ is dan te onderkennen. Een hoogbegaafde heeft zich altijd al anders gevoeld, maar nu ontdekt diegene ook waarom: diegene is een zeer ontwikkeld spiritueel (gevoelig) wezen.

De fase ‘vrede’ vangt aan op het moment dat de hoogbegaafde in staat is om dit vredige gevoel vast te kunnen blijven houden gedurende de dag. Op het moment dat dit het geval is, heeft hij de potentie om spiritueel door te kunnen groeien naar de Verlichte status (700+).

Greetz,

GuidoFox  – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl