#19 - Hoe bereik je langdurige gelukzaligheid en innerlijke rust?

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest! 

Vandaag wil ik het hebben over je gedachten loslaten, het bereiken van een hoger bewustzijnslevel en de stap zetten naar ‘being present all the time', zodat je leven daardoor positief wordt beïnvloed!

'Liefde is niet iets buiten je. Ze zit diep in je. Je kunt haar nooit verliezen en ze zal je nooit verlaten. Ze is niet afhankelijk van welke uiterlijke vorm dan ook'

We zijn in onze diepste wezen als mens allemaal op zoek naar intense langdurige gelukzaligheid - dat niet afhankelijk is van externe (kortdurende) factoren. We spreken hier dus van een langdurig blijvend geluksniveau en niet van kortstondige piekmomenten over de dag.

Je kunt intense langdurige gelukzaligheid pas voelen als je je gedachten kunt loslaten en je verstand laat zwijgen. Als je werkelijk aanwezig bent en met al je aandacht heel intens gericht bent op het NU en naar binnen - dan kun je het voelen.

Het zit diep binnen in je lichaam - rond de hartstreek danwel het 'centrum'. 

Het wordt ook wel in de meditatieve sferen Zijn, het Ongemanifesteerde of de Bron genoemd. ZIJN is het binnenste onzichtbare en onvernietigbare wezen binnen elke levensvorm.

 ‘Als je bewustzijn naar buiten gericht is, komen verstand en wereld op. Als het naar binnen gericht is, wordt het zich bewust van zijn eigen Bron en gaat het terug naar huis, naar het Ongemanifesteerde’

Het verstand dient dus te zwijgen om Zijn te kunnen ontdekken. Je kunt dit ook bereiken door je volledig met al je aandacht te focussen op wat je werkelijk aan het doen bent op dat moment. Dit kan door je activiteiten heel bewust met aandacht zonder afleiding te doen.

Maak er bij elke denkactiviteit er een gewoonte van om dit af te wisselen tussen denken en een soort van verinnerlijkt luisteren - een luisteren naar de stilte in je. 

Meditatie zorgt voor een hoge mate van alertheid en bewustzijn. Tevens onderbreekt meditatie de stroom van gedachten, waardoor het verstand zwijgt en ZIJN kan opkomen. Het levensproces van het bereiken van zo lang mogelijke periodes van niet-denken wordt ook wel beschreven als het pad der Verlichting of het spirituele levenspad.

'Ben bewust van het Ongemanifesteerde. Je wordt een brug tussen het Ongemanifesteerde en het Gemanifesteerde, tussen God en de wereld. Dat is de toestand van verbondenheid met de Bron, die we Verlichting noemen'

De gedachteloze momenten tussen de gedachtestromen in zijn dus ZIJNS-momenten. In die momenten kun je werkelijk vrij zijn van gedachten en ZIJN van binnen voelen. 

Het voelt als een heerlijk warm gevoel over je hartstreek. Je voelt je lichamelijk licht en je bent geestelijk heel helder en intens gelukkig. Je bent tevreden met Wat is. Je bent tevreden met het moment en de uitkomsten die er komen. Je omarmt alles en iedereen met liefde en je voelt de innerlijke vrede in je.

We lijden in de huidige maatschappij aan een verstandsziekte: we kunnen niet ophouden met denken. We zijn eraan verslaafd, met alle gevolgen van dien (depressies, burn-outs, etc). Het is afschuwelijk, aangezien vrijwel iedereen eraan lijdt met als gevolg dat we het als normaal zijn gaan beschouwen.

Deze ruis die het continu denken veroorzaakt heeft daarbij ook als effect dat je niet in het creatieve rijk der stilte kan komen: dit is teleurstellend, aangezien creatieve ideeën in deze tijd de meeste waardevolle ideeën zijn. 

Pertinente identificatie met je verstand zorgt ook voor angst en lijden. 

Ten slotte zorgt het ervoor dat echte (liefdes)relaties maar met moeite tot stand kunnen komen. Een echte liefderelatie komt pas tot stand als je beiden deze innerlijke warmte en gevoel hebt gevonden. 

'Als je je overgeeft aan Wat is en zo helemaal aanwezig wordt, verliest het verleden al zijn macht. Dan gaat het rijk van ZIJN open, dat door het verstand verduisterd was. Opeens komt er een grote stilte in je op, een onpeilbaar gevoel van vrede'

De gedachteloze momenten hebben ook als gevolg dat het ego zwijgt. In tegenstelling tot ego en verstand, sluiten ego en Zijn elkaar uit. Het ego is dol op negativiteit en deze negativiteit versterkt ook weer het ego. Het ego wil stoffelijke dingen, voorspelbare uitkomsten, continuïteit, zekerheid en het voorrecht om gelijk te hebben waar andere ongelijk hebben. De enige manier om negativiteit in je gedachten weg te nemen is om de periodes van ZIJN te ontdekken en te verlengen. Als je dieper doordringt in dit gebied van niet-denken verwezenlijk je de staat van zuiver bewustzijn, of met andere woorden, de staat van Verlichting.

‘De enige functie van negativiteit is dat het het ego versterkt, en om die reden is het ego er zo dol op’

Verlichting betekent dat je het denken ontstijgt. In de staat van Verlichting gebruik je het verstand wanneer dat nodig is, maar veel geconcentreerder en effectiever dan daarvoor. Je bent verlost van het onvrijwillige innerlijke dialoog die je met jezelf voert en er heerst een innerlijke stilte in je.      

‘Als je aanvaardt Wat is, wordt elk moment het beste. Dat is Verlichting’

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl