#141 - K.A.R.M.A Learning Life Coaching Method: Een uitbreiding op de Action Learning Life Coaching Method!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

In een coachingsproces zijn een aantal wezenlijke aspecten van belang, die enerzijds het proces kunnen verdiepen – en qua kwaliteit dus kunnen laten doen toenemen – en anderzijds een ordening kunnen aanbrengen voor de (heldere) geest van de coach.

K.A.R.M.A  

1. Knowledge

Het start allemaal met kennis!

Kennis over coachee: zijn persoonlijkheid, zijn verleden, zijn achtergrond (relaties & werk), zijn interesses en zijn toekomstwensen.

De coach kan – naast zijn eigen inzicht en ervaring – gebruikmaken van artikelen, internet, boeken, kennis van andere coaches om zo een aanvliegroute te kunnen bepalen om coachee te kunnen ondersteunen (studeren/strategie/handelen).

Weten is ook voelen!

Wat voel je precies bij coachee: zijn energie, zijn lichaamsuitdrukkingen, zijn gezichtsmimiek, zijn handgebaren, zijn manier van zitten, zijn wijze van spreken. Het weten veronderstelt zo ook het voelen – de meer intuïtieve kwaliteit van een coach. Met al deze kennis in de hand kan het coachingsproces pas echt aanvangen.

2. Action

Deze fase is gericht op actie ondernemen!

De aanvliegroute is bepaald en het is tijd voor actie. Actie kan ook inhouden dat een coach enkel luistert naar het verhaal van coachee, zeker bij Healing & Recovery-situaties (relaties, werkgever-werknemers > conflicten of beëindigingen).

Een coach kan in deze fase ervoor kiezen om gedrags- en denkverandering bij coachee te bereiken door diegene te prikkelen door te experimenteren met de vraagstelling. Een voorbode is wel dat er voldoende onderling vertrouwen is opgebouwd in het coachingsproces, zodat voor coachee een veilige omgeving is gecreëerd om vrijuit te kunnen spreken en te denken – en als gevolg daarvan ook fouten durft te maken en uiteindelijk ook zal openstaan voor positieve feedback.

3. Reflection

Deze fase richt zich op reflectie: word het geleerde daadwerkelijk toegepast in de praktijk en hoe gaat dat in zijn werk? Wat heb ik ervaren in de praktijk en wat gebeurde er met mijn omgeving? Welke gevoelens kwamen er toen bij mij los? In deze fase gaan we dieper in op de psyche van coachee: hoe denkt diegene en wat is zijn eigen reflectievermogen? Kan diegene zijn eigen handelen aanschouwen?

4. Meaning

Dit is de fase van betekenisgeving!

Als we betekenis kunnen geven aan dat wat we geleerd hebben, verdiepen we het effect van het geleerde. Wat betekent de gewenste gedrags- en denkverandering voor coachee op termijn: werk, privé, familie, vrienden, etc.? Welke voor- en nadelen heeft dit voor coachee? Hoe beïnvloedt dit mijn denken, mijn doen, mijn laten, mijn gevoel, mijn houding en mijn manier van Zijn? Wat betekent dit voor de mensen in mijn omgeving? Een stuk gedrags-, denk-, en ‘effect’bewustwording bij coachee is hier essentieel.

5. Art

In deze fase is het geleerde en het toegepaste onderdeel geworden van ons handelen. We zijn zo bewust bekwaam geworden en zijn in staat om dit gedrag door te geven aan anderen en de maatschappij. Het gedrag is zo ‘vloeiende’ kunst geworden!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl