#6 - ​Leef jij als Osho’s Nieuwe Mens – de ‘Homo Spiritus Ludens’ – voor lange termijn geluk en welzijn!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Het gemiddelde bewustzijnslevel van de mensheid is gestaag aan het stijgen: wij leven – als er naar de roerige geschiedenis van de mensheid wordt gekeken – in een hele goede tijdsperiode voor (spirituele) ontwikkelingskansen. De mensheid is over het algemeen in staat om zich te kunnen toeleggen op geestelijke en spirituele ontwikkeling.

Deze stijging gaat gepaard met een nieuw toekomstig mensbeeld: de Homo Spiritus Ludens – de spiritueel spelende en ontdekkende mens. Dit betekent dat de toekomstige mens een andere houding zal aannemen tegenover de traditionele school-, werk-, geloof-, relatie-, gezins- en politieke verbanden. 

De Homo Spiritus Ludens komt (meer) los te staan van ‘klein- en grootschalig institutioneel collectivisme’ en zal zelfstandig meerdere verbanden aangaan met een palet aan diverse mogelijkheden. De nieuwe mens zal zich moeten zien los te wurmen uit de traditionele instituties om zijn werk- en levensgeluk te kunnen beproeven. 

De zoektocht naar het goddelijke Zijn zal eveneens lopen via een zelfstandig, vrij, speels, spontaan, liefdevol, observerend, experimenteel, ontdekkend, meditatief, op de natuur baserend, creatief en constructief avontuurlijk spiritueel/religieus ontdekkingspad.

Het toekomstwoord is oprechte authenticiteit

De maatschappij staat in de komende tijd te springen op mensen die oprecht authentiek zijn: open en eerlijk. Deze mens zal de orthodoxe geestelijk-verlammende hypocrisie verslaan. De morele schijnheilige verontwaardigheid, dat zich uit in de gespleten ongelukkige emotie-onderdrukkende mens die maar met alle winden meewaait (hij is anders naar buitenwereld toe dan wie hij werkelijk is), is echt verleden tijd.

Wij moeten de geestelijke slavernij trotseren en authentiek durven te zijn en zo kunnen wij ontsnappen. Wij zijn het verleerd, het werd ons afgestraft en de maatschappelijke conditioneringen zijn daar debet aan geweest. Wij hebben als taak om onszelf weer opnieuw uit te vinden – de nieuwe spirituele mens te laten herboren!

Durf authentiek te zijn. Geef alle dogma’s en overtuigingen op. Durf een persoonlijkheid te worden. En durf ook vooral om opstandigheid te zijn - een rebel. 

Osho schrijft daarover in zijn boek het geheim der geheimen op pagina 382:

‘Opstandigheid zal een van de opvallendste kenmerken worden. En doordat hij opstandig is, past hij niet in een dode maatschappij, past hij niet in een dode kerk, past hij niet in een dood leger. Hij is nergens op zijn plaats waar gehoorzaamheid de eerste vereiste is. De nieuwe mens ziet zich genoodzaakt om een nieuwe maatschappij voor zichzelf te scheppen’

Mijn coaching is gericht op het hervinden van je authentieke kern. We bouwen samen een authentieke wezenlijke persoonlijkheid op en dat heeft zijn weerslag op je leven en het spirituele geluksniveau.

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Leader & Life Coach

www.GuidoFox.nl