#149 - Loopbaancoaching: Omgaan met belemmerende overtuigingen op de werkvloer! Affirmaties!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

In het artikel Loopbaancoaching: De tien belangrijkste gedragsvalkuilen, belemmerende overtuigingen en afweermechanismen op de werkvloer! Voldoe jij als werknemer aan één of meer van deze valkuilen? zijn de 10 belangrijkste belemmerende overtuigingen (valkuilen) op de werkvloer besproken:

1. De Valkuil van Achterdocht en Wantrouwen

2. De Valkuil van Afstandelijkheid

3. De Valkuil van Grensoverschrijdend Gedrag

4. De Valkuil van Instabiliteit

5. De Valkuil van Behaagzucht en (Extreme) Aanpassing

6. De Valkuil van Zelfverheerlijking

7. De Valkuil van Extreem Hoge Eisen

8. De Valkuil van Vermijding

9. De Valkuil van Afhankelijkheid

10. De Valkuil van Oververantwoordelijkheid

In dit artikel wordt uitgelegd op welke wijze werknemers kunnen omgaan met deze belemmerende overtuigingen (valkuilen), die zijn of haar persoonlijke groei als werknemer kunnen afremmen.

In drie stappen wordt in dit artikel besproken hoe om te gaan met deze overtuigingen:

1. Bewustwording van de belemmerende overtuiging

De eerste stap is om bewust te worden van de belemmerende overtuiging.

Deze bewustwording kan het beste plaatsvinden door een analyse van een life coach, die zo de ‘blind spots’ van de werknemer kan blootleggen. Dit geeft zelfinzicht in het handelen van de werknemer.

Daarnaast is het van belang om te beseffen dat de belemmerende overtuiging niet de realiteit is, niet de werkelijkheid waarin de desbetreffende werknemer leeft.

2. Bewustwording van de winst-en-verliesrekening van de belemmerende overtuiging

De tweede stap is om bewust te worden van de winst-en-verliesrekening van de belemmerende overtuiging.

- Wat heeft deze overtuiging tot nu toe opgeleverd en wat niet - en wat houdt deze overtuiging eigenlijk in stand?

3. Positieve omkering van de belemmerende overtuiging

De derde stap wordt ook wel de affirmatie van de belemmerende overtuiging genoemd. Een affirmatie is een positieve krachtige geformuleerde zin die iemand tegen zichzelf zegt en die de belemmerende overtuiging positief omdraait.

Dus van: ‘ik wil niet meer roken’ naar ‘ik wil gezond leven of goed voor mezelf zorgen’

Andere voorbeelden van affirmaties:

- ‘Ik mag het niet kalm aan doen’ > ‘wanneer ik wil, kan ik mij ontspannen’

- ‘Ik moet alles onder controle houden’ > ‘Ik mag zaken loslaten’

- ‘Ik moet mezelf steeds bewijzen’ > ‘Ik ben goed genoeg zoals ik ben’

- ‘Ik moet rust en ontspanning verdienen’ > ‘Ik mag ontspannen wanneer ik dat wil’

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl