#13 - Los conflicten op de werkvloer op een goede wijze op! De ACHT principes van conflicthantering!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

In dit artikel wil ik het graag hebben over conflicthantering op de werkvloer. Op welke wijze zou je als leidinggevende met een conflict moeten omgaan, zodat het conflict op een goede wijze wordt afgerond en de onderneming er kwalitatief zelfs beter van wordt!

Het is in eerste instantie heel normaal dat er ergernissen op de werkvloer tussen werknemers ontstaan. We leven tenslotte gemiddeld zo’n 40 á 50 uur per week op de werkvloer. Je ziet en spreekt elkaar vaker dan je partner. Het wordt pas erger als die ergernissen zich uitmonden in een conflict dat de werksfeer en het succes van samenwerking beïnvloedt.

Conflicten zijn tegelijkertijd ook het meest waardevolste dat een groep of organisatie kan hebben, aangezien conflicten wijzen op een sterke mate van betrokkenheid van de conflicterende partijen: ze geven DUS om het bedrijf waarvoor ze werken.  

Een aantal conflicten die vaak voorkomen op de werkvloer zijn de volgende:

1. Onderlinge afhankelijkheid: B dient verantwoording af te leggen tegenover C voor het disfunctioneren van A. 

2. Jaloezie, roddelen en pesten op de werkvloer

3. Verschillen in persoonlijkheid  

4. Machtsstrijd

5. Onduidelijkheid over: organisatiestructuur, taken en werkdrukverdeling

6. Gebrek aan waardering en tijd voor elkaar

7. Seksueel conflict

8 principes van conflicthantering

1. Geen enkel conflict is blijvend oplosbaar zonder 100% inzet van alle betrokkenen. Dit betekent dat iedere persoon er met hoofd, hart en ziel bij moet zijn wil er wonderen kunnen ontstaan.

2. Het is van belang dat iedereen ervan uitgaat dat DE waarheid niet bestaat.

3. Er zijn altijd win-win-oplossingen mogelijk voor de conflicterende partijen als men maar creatief is.  

4. Het probleem zoals het zich voordoet is meestal niet de eigenlijke bron van het conflict. We moeten terug naar de werkelijke bron van het probleem.

5. Bij een conflict voelen beide partijen als uitgangspunt zich bedreigd. Het is van belang om een veilige haven te creëren voor de conflicterende partijen. Niet alleen maar fysiek in de vorm van een gemeenschappelijk veiligheidsgebied, maar ook mentaal: niet gelijk gaan praten over het probleem, maar luchtig beginnen.

6. Een conflict kan alleen worden opgelost als beide partijen bereid zijn tot open communicatie. De kern is dat partijen elkaar laten uitspreken en tegelijkertijd aandachtig naar elkaar luisteren en open communiceren.

7. Water kan de steen slijpen en is sterker dan vuur. Zacht is sterk. Ga een conflict te lijf met geduld, mededogen en inlevingsgevoel.

8. Achter bijna elk conflict zit een verlangen naar intimiteit. Het oplossen van een conflict kan leiden tot een diep contact tussen beide partijen, aangezien ze het samen ‘hebben gerooid’.

De voordelen van een conflict

Een conflict kan leiden tot wederzijds begrip. Tijdens het oplossen van een conflict worden mensen zich namelijk bewust van hun manier van werken. Een correcte oplossing kan leiden tot een betere samenwerking in de toekomst.

Daarnaast is de kans groot dat mensen tijdens een conflict eindelijk aangeven waar ze al die tijd al mee zitten. Door alles te bespreken, kun je het probleem bij de oorzaak aanpakken en een oplossing voor de lange termijn vinden.

Slot

Het is belangrijk om in een organisatie te investeren in het oplossend vermogen van een groep om conflicten blijvend te beëindigen. Conflicten - hoe groot ze ook zijn of worden - komen er nu eenmaal. De kwaliteit van een organisatie hangt zelfs mijn inziens sterk samen in de mate van het vermogen hoe om te gaan met conflicten en onderdrukte gevoelens. Elk conflict dat kan worden opgelost draagt bij aan de open communicatieve hoogstaand kwalitatieve organisatie: elk opgelost conflict maakt de organisatie sterker!

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl