#165 - Nieuwe Vooruitstrevende Politiek: Individuele Personendemocratie + Meritocratisch Zakenkabinet

‘Ik vind dat je alleen maar helder kunt worden als je vrij bent.

Je bent pas vrij als je loskomt van de vaste denkpatronen die aan ons in het verleden zijn gegeven.

Nieuwe vooruitstrevende politiek is mijns inziens enkel mogelijk met werkelijke individuen, zelfstandige creatieve wezens, die 'objectief' los zijn gekomen van de institutionele conditioneringen met haar overtuigingen.

Deze nieuwe politiek zal bestaan uit verschillende personen, sociale eenlingen, die elkaar af en toe opzoeken.

Individuele personendemocratie vanuit de grond, de aarde, het lokale, die samen de beste mensen kiezen op de belangrijkste posten (meritocratie + zakenkabinet) en die met wisselende meerderheden – zonder vooropgestelde akkoorden – zullen regeren - en eveneens vrij kunnen controleren.

De vernieuwende innovatieve creativiteit zal zegevieren en de destructieve machtsspelletjes zullen tot het verleden behoren: op naar een individuele personendemocratie met een meritocratisch zakenkabinet!’

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Leader & Life Coach

www.GuidoFox.nl