#179 - Van Karma naar Dharma!

Hai GuidoFox hier!

Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag: Van Karma naar Dharma!

Wat is Karma?

Karma is de conditionering (constructie) waarin men leeft en waarin men gevormd is: achterwaartse oriëntatie.

Karma bestaat veelal uit:

1) Het werelds lijden (eenzaamheid, zinloosheid van het bestaan, angst voor de dood (sterfelijkheid))

2) Het emotioneel lijden (hebzucht, agressie, onzekerheid)

3) Het mentaal lijden (vervreemding van het lichaam (gespletenheid), adem (zwak (astma)), verblinding (slechtziendheid)).

Kernwoorden Karma: frustratie + illusionaire werkelijkheid + bestaanspijn + geesteswond + vatbaarheid (weerstand tegen negativiteit is laag) + onrust + moeite + aandoening + vervreemding + ego + wereld.

Wat is Dharma?

Dharma is het optimaal benutten van het innerlijk potentieel: voorwaartse oriëntatie.

Dharma kan Karma opheffen.

Daarvoor is nodig: vertrouwen in de innerlijke krachtbron, levensvisie (wijsheid), motivatie, praktijktraining, discipline, meditatie (moed), koningschap (eigenaar worden over het eigen leven en haar gevolgen), kunstenaarschap (creativiteit leren ontplooien) en krijgerschap (zelfoverwinning).

Kernwoorden Dharma: toewijding + waarheidsliefde + transcendentie + existentie + hartskwaliteit + levenshouding + krachtbron + wijsheid + genezing + vervulling

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl