#5 - ​Verslag: De holistische wetenschap - een inleiding in de Theosofie - Henk Bezemer (bioloog) - Theosophical Society Point Loma

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het hebben over de metafysische religieuze filosofische stroming – de Theosofie. De kern van de Theosofie is dat zij gebaseerd is op de eenheidsgedachte. Daar kom ik later nog op terug.  

Theosofie

De naam Theosofie komt van het Griekse ‘Theos’ en ‘Sophia’ en die samen betekent letterlijk: Goddelijke Wijsheid. De Theosofie is zo oud als de mensheid kan bedenken. Het is de bron van alle grote religies en filosofieën op aarde. 

De moraliteit binnen deze stroming wordt verklaard door middel van een omvangrijk stelsel van leringen over de wetten van het heelal en de structuur van de mens en het universum - grenzeloze eenheid dus tussen mens en heelal. De leringen zijn dus niet alleen gebaseerd op geloof maar ook op daadwerkelijk kennis (van het universum). 

De waarheid kan volgens deze stroming gevonden worden door de zelfbewuste mens, die zelfstandig denkt maar ook dus tot een hogere vorm van bewustzijn kan komen. De waarheid kan dan worden verklaard door het Hoe (de wetenschap), het Waarom (de filosofie) en het Waartoe van het leven (de religie). Dit maakt de Theosofie tot een holistische wetenschap waarin alles als één wordt onderkend.

De Drie grondstellingen binnen de Theosofie

De Theosofie kent drie grondprincipes. Ze vormen de basis van alle andere gedachten in de Theosofie.

1. Er is één alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel dat aan het begin van onze schepping staat. Het is de absolute werkelijkheid die voorafgaat aan al het gemanifesteerde in deze wereld. Het is de goddelijke bron in onszelf die we uiteindelijk tot uitdrukking willen doen komen in ons leven.

2. De eeuwigheid van het heelal in toto als een grenzeloos gebied - een oneindig gebied. Dit wil zeggen: verdere ontwikkeling is altijd mogelijk voor ieder schepsel op aarde. Het is een gebied van telkens manifesterende en verdwijnende heelallen – en dus ook van planeten.

3. De fundamentele gelijkheid van alle zielen + de gelijkheid met de universele oer-ziel. Alle wezens leven en zijn fundamenteel verbonden en gelijkwaardig aan elkaar. Bovendien loopt elke ziel meerdere malen zijn pelgrimstocht af door het leven. Met ander woorden: het geloof in reïncarnatie.

De Theosofie als Holistische Wetenschap

De Theosofie gaat dus uit van een holistische benadering om de waarheid te kunnen vinden en te begrijpen. Holos betekent in het Grieks geheel of heelwording. 

Het is belangrijk om te vermelden dat dit iets anders is dan systeemdenken, aangezien het systeem enkel alle onderdelen tezamen beziet. De holistische benadering gaat er echter vanuit dat het geheel meer is dan de (onder)delen tezamen. Het achterliggende bewustzijn zorgt immers voor emergente (aanvullende) eigenschappen aan het systeem: 1 + 1 is dus geen 2, maar in ieder geval meer dan 2. 

De holistische benadering gaat ervan uit dat wij als mens de oude wijsheid in pacht hebben om tot de waarheid te kunnen komen. De mens heeft alle elementen van de kosmos in zich om tot deze waarheid te kunnen komen. De mens kan dit bereiken door al zijn elementen in te zetten (lichaam, ziel en geest). Het vormen van een hoger bewustzijn is daarbij het meest essentiële element. Wij zijn volgens de heer Bezemer ook wel het kind van de kosmos – ook wel genoemd: de microkosmos.

De geest is verdeeld in het: 

- ‘één weten’

- Begrip

- Intellect

En dit is een belangrijk onderscheid. 

Om tot de waarheid te kunnen komen, is het allereerst belangrijk om altijd de waaromvraag te stellen - net als een jong kind. Dit mag volgens hem nooit onderdrukt worden - niet in de volwassene periode en ook niet in de kinderperiode. Daarmee laat je de grond spitten (het doen van onderzoek) en dan kunnen er daadwerkelijk planten uit ontstaan (het effect). De waaromvraag zal daarom ook altijd moeten worden gesteld – van generatie tot generatie – zelfs bij kennis die als waarheid wordt beschouwd.

Om tot de waarheid te kunnen komen zijn er dus drie essentiële elementen nodig.

1. De kennis van ‘één weten’

Dit houdt in dat je bewust bent dat er een goddelijke kern in jezelf zit en dat alle religies op aarde dit proberen te verkondigen.

2. De kennis van begrip essentieel is

Begrip onderscheid zich door intellect, aangezien bij begrip inlevingsgevoel en sociaal handelen voorop staat. Je hebt ‘begrip’ voor de situatie. Ook hier geldt weer dat de waaromvraag essentieel is: waarom handelt een persoon op deze wijze in deze situatie en niet anders.

3. Het intellect

Bij dit element staat de wetenschap voorop. De hoe-vraag is hier van belang om te stellen. Hoe komen we tot dit resultaat en hoe is dit proces zo verlopen.

Het onderkennen van de vrije wil van de mensheid is essentieel om tot deze elementen te kunnen komen. De Theosofie gaat dus uit van een vrije wil en zet zich dus af tegen een deterministische visie van de vrije wil (Dick Swaab / wij zijn ons brein). De kritiek op Dick Swaab is dat hij de spirituele mens (het bewustzijn) niet meeneemt in zijn onderzoek. Kennis van de goddelijke bron kan zorgen dat de vrije wil kan worden gevonden. De hersenen zijn enkel maar stoffelijke gedeeltes van het menselijk lichaam. In het boek van Roberto Assagioli – Psychosynthese wordt onderzoek gedaan naar dit hogere bewustzijn van de mens.

Volgens hem zou het fantastisch zijn als de Westerse maatschappij meer aandacht zou hebben voor de ontwikkeling van de spirituele mens, aangezien het dan voor het eerst in de geschiedenis voorkomt dat financiële rijkdom en spirituele ontwikkeling zouden kunnen samengaan.

De huidige onrust in de maatschappij - het zoekende van de mens - is volgens hem te verklaren doordat er geen fundamentele bouwsteen is waarop men kan bouwen. Daardoor is wetenschap en religie nog altijd gescheiden van elkaar. De innerlijke god zou de bouwsteen kunnen zijn om van daaruit wetenschap, religie en filosofie met elkaar te kunnen verbinden.

Theosofie en Reïncarnatie

De Theosofie gelooft in de reïncarnatie van alle zielen op aarde. Dit betekent dat de zielen van alle levende wezens meerdere malen terugkomen op aarde. De tijd dat je er niet meer bent op deze wereld is de rustperiode – vergelijkbaar met de slaap. Het kan wel duizend jaar duren voordat je weer reïncarneert. 

In deze periode is de wereldbevolking sterk toegenomen en blijkbaar is het nu een goed moment voor de zielen om terug te keren naar aarde om zich te kunnen ontwikkelen. Zielen voelen zich op dit moment aangetrokken tot de aarde. Het is nu ook een overgangstijd waarin er veel gebeurt.  

Het is een bevredigend gevoel dat je weet dat je ziel ergens weer verdergaat. Het leven is volgens hem ook soms moeilijk, waardoor het leven ervoor zorgt dat je innerlijk wakker wordt gemaakt. Het leven is een leerschool. Op het moment dat je Verlicht wordt, kun je je vorige levens terugzien.

Het heelal en de aarde reïncarneren ook. 

De aarde is een planeet van middelbare leeftijd, waardoor we ons gelukkig geen zorgen hoeven te maken dat de aarde binnenkort vergaat!

Leestips

- Custodians of Truth – Tim Wallace Murphy

- Psychosynthese - Roberto Assagioli

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Leader & Life Coach

www.GuidoFox.nl