#63 - Verslag: Permafrost (Een filosofisch essay over de Westerse geopolitiek van 1914 tot heden) – Tom Zwitser – Sint Nicolaas Academie voorjaar 2019

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Vandaag wil ik het hebben over de lezing van de heer Zwitser in de Agneskerk van Amsterdam. De heer Zwitser hield zich wat op de vlakte over zijn boek, aangezien hij dit boek natuurlijk wilde verkopen. Het verslag zal daarom zeer to the point zijn.

Volgens de heer Zwitser is de Koude Oorlog nooit van weggeweest (zie ook de filosoof George Camon). De spanningen tussen West en Oost (Rusland) zijn momenteel heviger dan ooit. De reden om een zondebok aan te wijzen (Rusland) is om de innerlijke zwakheid van het Westen te verbloemen. We hebben een vijand nodig – aangezien we zelf zwak zijn. Het is een intern conflict dat is geëxtrapoleerd.

Hij hekelt de uitwerking van het liberalisme op de samenleving (en de afzwakking van het christendom): het is als een bevriezing van de culturele oppervlakte en de daarop levende humus.

Het liberalisme is niet alleen verantwoordelijk voor de verdwijning van de Westerse cultuur – het heeft ook het effect dat mensen geen grip meer hebben op hun leven (de geestelijke onvrije mens door eenvoudige beïnvloeding externe factoren) en de politiek zoekende is om grip te kunnen behouden op de samenleving / mensenmassa / massamens.

De Tocqueville had in 1840 al voorspeld dat het voor de politieke machthebbers steeds moeilijker zal worden om grip op de bevolking te kunnen behouden en dat ze daarom allerlei rariteiten (gemeenschappelijke vijanden) zou bedenken om dit tot stand te laten komen.

De massamens is geboren door de liberale consumptiemaatschappij en de toegenomen mobiliteit: er zijn geen fysieke barrières meer. We zijn – doordat er geen fysieke barrières zijn – steeds meer op elkaar gaan lijken en hebben – zo lijkt het – allemaal dezelfde mening (in het overgrote gedeelte).

We zijn geworden tot anti-kritische persoonlijkheden zonder eigen mening en die geen tegenwicht meer kunnen bieden aan de heersende machten – een willoos slachtoffer, een konijn die in een angstige ‘freeze’-toestand in de koplampen van een auto kijkt. De mens is niet meer vrij – hij wordt door externe factoren aangestuurd. Het liberalisme / hedonisme is de oorzaak van de onvrije mens.

Een hernieuwde belangstelling voor het christendom met haar innerlijke kracht / creatiebron / niet-lineair denken (God) kan ervoor zorgen dat de massamens verlost kan worden van zijn onvrijheid en haar innerlijke kracht weer terugkomt. Een gemeenschappelijke vijand – ‘om de massa bij elkaar te houden’ – in de vorm van Rusland is dan niet meer nodig.

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl