#16 - Life Coaching! Wat is dat precies?

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

In dit artikel wil ik het graag hebben over coaching: wat is dat nu precies?

Coaching

Je laten coachen en steun zoeken om jezelf te verbeteren is tegenwoordig een gangbare activiteit. Bijna iedereen heeft in zijn leven weleens een coach gehad of heeft al vaak met het idee rondgelopen om een coach in te schakelen. Menigmaal vervullen personen in jouw directe omgeving een soort ‘coach-rol'. Dat zijn vaak mensen die je zowel van gevraagd als ongevraagd advies voorzien. Professioneel coachen is echter wat anders dan hier en daar iemand voorzien van advies en zomaar wat luisteren en aanmoedigen. Professioneel coachen gaat uit van onderbouwd, doelgericht en methodisch te werk gaan. Daarbij is het geven van concrete directe adviezen aan personen uit den boze. Waarom dit zo is - ga ik later verder op in.

Koets

Het woord ‘coach’ komt uit het Engels en betekent koets. Een koets is te zien als een metafoor voor de persoon als coach. Net als een coach, is een koets behulpzaam om een persoon van punt A naar punt B te brengen. Een coach ondersteunt de coachee naar zijn of haar doel. De coachee is echter zelf verantwoordelijk voor de koers van de koets. De koets kan met al haar innerlijke ‘bagage’ een hulpmiddel zijn om de coachee te ondersteunen bij zijn of haar zoektocht naar antwoorden op zijn of haar gerezen vragen.

Definitie  

De Nederlandse orde van Beroepscoaches (NOBCO) heeft een definitie gegeven over wat precies coaching is: 

‘Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen’

Basisprincipes

Het eerste basisprincipe van coaching is dat de coach en de coachee gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dit betekent a-contrario dat er geen hiërarchische relatie bestaat tussen beide personen.

Het tweede basisprincipe is dat de coachee zelf het beste weet wat uiteindelijk goed voor hem is. Het antwoord op de coachvraag zit in de coachee zelf! De coach helpt hem enkel bij zijn eigen zoektocht. De onderliggende methode is altijd ‘van binnen naar buiten', waardoor helder zelfinzicht bij de coachee kan leiden tot meer zelfbewustzijn en ook zelfvernieuwing. Dit kan resulteren in omgevingsvernieuwing, waardoor zijn of haar problemen worden opgelost.  

    ‘Alles in het universum bevindt zich in je. Vraag alles aan jezelf’

Het is ook beter om uiteindelijk de coachee zelf tot zijn eigen antwoord te laten komen - ook al duurt dat soms langer -, omdat hij of zij dan uiteindelijk meer staat achter zijn of haar eigen oplossing.

Het derde basisprincipe is dat de doelen, middelen en keuzes van de coachee leidend zijn.

Resultaatgericht

Het proces van coaching heeft als doel om uiteindelijk de coachee te bewegen tot actie. Coaching is daarmee sterk handelings- en resultaatgericht en hoofdzakelijk toegelegd op het heden en de toekomst. Coaching is daarmee kortdurend, doelgericht, toekomstgericht en gericht op handelen en leren van de coachee.

Greetz,

GuidoFox - Evolve your Life!

Spiritual Teacher, Life Coach and Political Influencer 

www.GuidoFox.nl