#193 - De Vier Kardinale én Drie Theologische Deugden!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

In het artikel - #2 - De Zeven Christelijke (spirituele) hoofdzonden: de weg naar het Goede! – zijn de volgende zeven Christelijke (spirituele) hoofdzonden uitgebreid behandeld:

1. De Hoogmoed (Superbia)

2. De Hebzucht (Avaritia)

3. De Wellust of Wellustigheid (Luxuria)

4. De Toorn (Ira)

5. De Gulzigheid (Gula)

6. De Afgunst (Invidia)

7. De Traagheid (Acedia)

Deze zonden – ook wel in moderne spirituele termen ‘ego-positionalities’ genoemd – hebben als doel de psyche zo bij te sturen dat innerlijk geluk kan ontstaan – om zo de 'geboren gebrokenheid’ van de mens op te kunnen heffen. We moeten aldus weer ‘heel’ en ‘één’ worden – én het Kwade zo verslaan.

De Verlichtings- en Romantische mensbeelden (modern / postmodern – instrumenteel verstandelijk) staan haaks op deze benadering, aangezien deze ervan uitgaan dat sec de externe omstandigheden debet zijn aan de vorming en ontwikkeling van de psyche (externe nutsmaximalisatie / vluchtige begeertes volgen / alleen bezig zijn met het eigen ‘ik’ (ego), maar ze weten niet wie ze eigenlijk zijn (identiteitscrisis) (romantisch mensbeeld). Het traditioneel mensbeeld gaat echter uit van de innerlijke ommekeer / spirituele bekering (Metanoia) (voortdurend proces).

De zeven deugden (4 kardinale deugden + 3 theologische deugden) zijn een toevoeging op de zeven hoofdzonden om het traditionele mensbeeld (het realistische/idealistische mensbeeld) meer vorm te kunnen geven en zo de psyche enigszins ‘wat bij te kunnen sturen’.

De vier kardinale deugden zijn:

1. φρόνησις (phronēsis) - Prudentia: Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid

2. δικαιοσύνη (dikaiosynē) - Iustitia: Rechtvaardigheid - rechtschapenheid

3. σωφροσύνη (sōphrosynē) - Fortitudo: Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing

4. ανδρεία (andreia) - Temperantia: Moed - sterkte - vasthoudendheid – standvastigheid

Deze klassieke deugden gaan terug tot de Griekse filosofen Plato (Politeia) (deugd is aanleerbaar) en Aristoteles (Ethica Nicomachea) en werden via Marcus Tullius Cicero (De Officiis) en Thomas van Aquino geïntegreerd in de katholieke filosofie en moraalleer.

De drie theologische deugden zijn:

5. Geloof (spiritualiteit / zingeving / bidden / meditatie)

6. Hoop (het goede wensen)

7. Liefde (extatische/schenkende liefde)

Voor de liefhebbers wil ik ook nog even verwijzen naar dit artikel: #26 - Augustinus van Hippo & Thomas van Aquino: de christelijke lichtbakens van voor en na de donkere middeleeuwen!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

mr. dr. drs. G.G. Vos

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl