#240 - De Militaire Coachingstijl!

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest!

Deze vorm van coachen is vrij controversieel, aangezien deze vrij direct en confronterend van aard is en zo haaks staat op de ‘traditionele’ (Socratische) wijze van coachen: het rustig (vertrouwenwekkend) luisteren en stellen van vragen en de coachee zo zelf (retorisch) te laten nadenken over zijn of haar beweegredenen en denkconstructies.

Ik ben geen voorstander om gelijk met deze wijze van coachen aan de slag te gaan, omdat een gedegen vertrouwensbodem essentieel is voor lange termijn resultaat. Een al te confronterende houding – gelijk vanaf de ‘scratch’ – kan een inbreuk daarop plegen en coachee alleen maar ‘wegjagen uit je coachingspraktijk’.

Deze vorm van coaching kan mijns inziens wel ingezet worden later in een coachingstraject waarbij coachee ‘op zijn plek moet worden gezet’ (‘ego-down’ + interventie) en een bepaalde mannelijkheid dient te worden bijgebracht. Mannen die in het leger actief zijn of zijn geweest, hebben meer mannelijke energie verkregen (evident) en door deze coachingstijl los te laten kan coachee meer mannelijke energie vergaren en zo later meer zelfstandig worden in het leven (beslissingen maken).

Deze coachingstijl bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Directe coachingstijl

2. Gelijk de pijnpunten blootleggen

3. Gelijk feedback geven over destructief gedrag (korte tijdspanne)

4. Coachee aanleren om gelijk – zonder discussie – de ‘orders’ op te volgen

5. Geen vragen stellen aan coachee – alleen of hij de ‘order’ heeft begrepen

6. Heel duidelijk en ‘to the point’ zijn

7. Gelijk belonen bij goed gedrag (compliment)

8. Gelijk ‘straffen’ bij slecht gedrag (feedback geven)

9. Een heldere lijst met opsommingen geven (werkpunten) om beter te worden

10. Laten blijken dat tegenspraak niet wordt geduld

Het heeft allemaal het doel om coachee meer mannelijke discipline & doorzettingsvermogen bij te brengen. 

Broodnodig in deze tijd!

Greetz,

GuidoFox – Evolve your Life!

Spiritual Life Coach

www.GuidoFox.nl